PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

2015. gada 27. novembrī plkst. 9:30 PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”  Kr.Valdemāra ielā 1c notiks Goerudio projekta noslēguma konference “Forword to Comprehension Room”. 

Konferences mērķauditorija ir izglītībā iesaistītie darbinieki un darba devēji.

Pielikumā nosūtu ielūgumu uz konferenci. Piedalīties aicināti ir visi interesenti.

 

 

Darba valoda – latviešu, angļu (tulkojums).

 

Lūdzu pieteikt dalību aizpildot elektronisko pieteikuma formu https://docs.google.com/forms/d/1J0FDr-tnNbwRbFm7ApJoKyMTKhI7Z5DOZ75gnrlTug8/viewform​.

 

Ar Eiropas Savienības (ES) atbalstu 2013. gadā tika uzsākts projekts Goerudio - mācīšanās procesa vadība pedagoģijas zinātnē” (projekta nr. 543223-LLP-1-2013-1-LV-KA4- KA4MP). Tā ir Eiropas skolotāju un skolēnu mācīšanās apvienība, kas mēģina risināt Eiropas izglītības sistēmas problēmjautājumus. Projektā piedalās 7 valstis – Latvija, Itālija, Bulgārija, Spānija, Polija, Rumānija un Slovākija.

Projektu vada PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” un to finansē Eiropas Savienības Mūžizglītības – transversālās programmas - daudzpartneru aktivitātes 4 ietvaros. Projekta uzraudzību veic Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA). Projekta īstenošanas laikā veikto uzdevumus rezultāti pieejami projekta mājas lapā http://goerudio.pixel-online.org/MNG-download.php#

 

Šī projekta ietvaros Rīgas Valsts tehnikums veiksmīgi sadarbojas ar partneriem no Latvijas: PIKC Liepājas Valsts tehnikumu, Jelgavas Valsts tehnikumu, PIKC Ventspils Valsts tehnikumu,  Daugavpils tehnikumu. Projekta laikā šo tehnikumu skolotāji aktīvi piedalījās projekta aktivitātēs un apmācību semināros, lai apgūtu jaunu mācību metodi – izpratnes modeļus. Modeļu metode ir balstīta uz izpratnes veidošanu izmantojot asociatīvus tēlus. Izpratnes modeļu metode padara mācīšanos atraktīvāku un paaugstina skolēnu iesaistīšanos mācību procesā. Informācija par šo metodi publicēta Goerudio portālā - www.goerudio.com

Metode atvieglo jaunas mācību vielas izskaidrošanu, veidojot stundas dinamiskākas un interesantākas. Savukārt skolēni, radot izpratnes modeļus, paši aktīvi iesaistās mācību vielas apgūšanas procesā. Tādējādi tiek radīta izpratne par jauno mācību vielu, un zināšanu līmenis paaugstinās.

Izpratnes modeļu veidošana vai jau esošu modeļu izmantošana ir alternatīva esošajām mācību metodēm, nodrošinot neordināru pieeju mācīšanās procesam mācību stundās un ārpus tām, piesaistot skolēnus ar savu novitāti, radot motivāciju zināt un pētīt, bet, pats galvenais, rast izpratni un līdz ar to interesi par mācību programmās ietvertajiem jautājumiem.

 

Projekta noslēguma konferencē 27. novembrī  projekta partneri un skolotāji no partnervalstīm dalīsies savā pieredzē, apgūstot jaunu mācību metodi, diskutēs par mācību metožu nozīmību mācību procesā un prezentēs projekta laikā sasniegtos rezultātus.

Konferences atklāšanā uzrunas teiks pārstāvji no Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Valsts izglītības attīstības aģentūras, Valsts izglītības satura centra un Rīgas Valsts tehnikuma direktore un Goerudio projekta koordinatore Dagnija Vanaga.

 Konferences programmu skatīt šeit.

 

 

Latvijas Reitingi