PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” ir parakstījis finansējuma līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 1. pamatdarbības (KA1) mobilitātes projekta “Efektīva mobilitāte – veiksmīga turpmākā dzīve” īstenošanu.

Projekta nosaukums:Efektīva mobilitāte – veiksmīga turpmākā dzīve

Projekta Nr.:2020-1-LV01-KA116-077407

Projekta īstenošanas laiks: no 03.08.2020 līdz 02.11.2021

Projektam piešķirtais finansējums: 229 558,00 EUR

Projekta mērķi:

– veicināt tehnikuma audzēkņu un profesionālās izglītības speciālistu iespējas iegūt starptautisku pieredzi, pilnveidot zināšanas, prasmes un kompetences, lai sekmētu viņu profesionālo un personīgo izaugsmi, nodarbinātību un iespējas iekļauties Eiropas darba tirgū;

– sekmēt profesionālo izglītības programmu satura pilnveidi, audzēkņu un profesionālās izglītības speciālistu mobilitāti, tehnikuma internacionalizāciju un profesionālās izglītības pievilcību;

– nodrošināt pozitīvu un ilgtermiņa ietekmi uz mobilitātes dalībniekiem un to organizācijām.

Projekta svarīgākie rezultāti:

– audzēkņu un personāla profesionālo kompetenču pilnveide;

– audzēkņu kvalifikācijas prakses norises dažādošana;

– starptautiskas pieredzes iegūšana.

Projekta dalībnieki: 68 audzēkņi un 20 profesionālās izglītības speciālisti no vairākām tehnikuma nodaļām un izglītības programmām – Auto, Datorikas, Drukas un mediju tehnoloģiju, Dzelzceļa, Enerģētikas, Kokapstrādes, Komercdarbības, Ķīmijas tehnoloģijas un Mašīnbūves nodaļām, Būvdarbu un Tekstilizstrādājumu ražošanas izglītības programmām.

Projekta partneri/uzņemošās organizācijas: 20 profesionālās izglītības iestādes un/vai uzņēmumi Bulgārijā, Čehijā, Francijā, Grieķijā, Itālijā, Kiprā, Lietuvā, Maltā, Nīderlandē, Slovēnijā, Spānijā, Vācijā un Zviedrijā.

Projekta kontaktpersona:

Arita Ošiņa, Projektu nodaļas galvenā speciāliste

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mob. tālr.: 20370671

Šajā mācību gadā mobilitātes projekta īstenošanu ietekmējis Covid-19, kā dēļ mobilitātes braucieni ir pārcelti uz 2021. gadu, cerot, ka tie varēs notikt, kā bija ierasts līdz šim. Tomēr potenciālajiem mobilitātes dalībniekiem ir jārēķinās, ka var nākties piedalīties virtuālajā vai jauktajā (blended) mobilitātē.

Tuvākajā laikā tiks izsludināta audzēkņu un profesionālās izglītības speciālistu pieteikšanās dalībai mobilitātē. Informācija par pieteikšanos tiks ievietota tehnikuma mājaslapā www.rvt.lv un tehnikuma Facebook kontā, audzēkņiem un skolotājiem nosūtīta mācību sociālajā tīklā Mykoob, visiem profesionālās izglītības speciālistiem nosūtīta uz tehnikuma e-pasta adresi.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv un www.erasmusplus.lv.

 

Mobilitātes norises laiks: 17.11.2019 – 18.12.2019

Uzņemošā organizācija: Erasmus partner, Inh Wouter Groet

Laika posmā no 17. novembra līdz 18. decembrim bijām Vācijā, Šverīnes pilsētā, kur Erasmus+ mobilitātes projekta ietvaros bijām praksē un strādājām būvobjektā, kur bija jāveic dažādi renovācijas un iekšējās apdares darb, sākot ar sienu demontāžu, virsmu špaktelēšanu, ārsienu siltināšanu no iekšpuses, sienu un griestu armēšanu. Divas dienas strādājām Hamburgā, citā objektā.

Pēc darba un brīvdienās bija iespēja iepazīt un apskatīt skaisto Šverīnes pilsētu, kura gatavojās Ziemassvētku tirdziņiem, Šverīnes pili, kura pārsteidza ar savu skaistumu. Ārpus darba laika apmeklējām batutus, peldbaseinu. Vēl bija iespēja apmeklēt klubu, kur varējām spēlēt biljardu, galda tenisu un iepazīties ar citiem Erasmus+ mobilitātes projekta dalībniekiem no Kuldīgas tehnikuma un Rēzeknes tehnikuma.

Dalība projektā bija ļoti interesanta un noderīga gan profesijas apguvē, gan arī iespējā iepazīt citu valsti, tās cilvēkus, kopā strādāt un komunicēt.

Nauris Miezis

Toms Sviķis

Emīls Ķirsis

Modris Kalniņš

 

Mobilitātes norises laiks: 17.11.2019 – 23.11.2019

Uzņemošā organizācija: Erasmus partner, Inh Wouter Groet

Šā gada 17.–23. novembrī man bija iespēja piedalīties Erasmus+ mobilitātes projekta programmā Vācijā.

Projekta ietvaros bija iespēja iepazīties ar apdares darbu audzēkņus uzņemošās būvfirmas “Schelf Bau GmbH und Co KG” būvobjektiem, to skaitā restaurējamiem vēsturiskiem objektiem Šverīnes vecpilsētā. Apmeklēju arī objektus, kuros iepriekšējos gadus projekta ietvaros strādāja audzēkņi.

Projekta laikā iepazinos ar materiāliem, kurus restaurācijā un renovācijā izmanto Vācijā, to izmantošanas paņēmieniem, tehnoloģijām. Apmainījāmies ar informāciju ar objektā strādājošiem strādniekiem par pielietojamām tehnoloģijām un instrumentiem.

Apmeklēju objektu, kur strādāja audzēkņi, lai apskatītos, kas viņiem jādara un kā padodas uzdotie darbi. Biju ļoti apmierināta ar redzēto, jo puiši strādāja ar lielu atbildības sajūtu un ieinteresēti par darāmo, kā arī bija labi iekļāvušies darba kolektīvā.

Brīvajā laikā iepazīstināju audzēkņus ar pilsētu. Apskatījām tās vēsturisko centru, pili, apskatījām, kā pilsēta gatavojās Ziemassvētku tirdziņam un pasākumiem.

Projektā iegūtais ir lieliska pieredze, kuru varēšu izmantot savā mācību darbā.

RVT Limbažu teritoriālās struktūrvienības skolotāja Dina Sproģe

 

Mobilitātes norises laiks: 17.11.2019 – 23.11.2019

Uzņemošā organizācija: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Giannelli”

Piedalīšanās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) “Mācību mobilitātes profesionālās izglītības sektorā” projektā “Profesionālo kompetenču pilnveide PIKC RVT audzēkņiem un personālam” ir atstājusi patīkamu un pozitīvu nospiedumu. Itālijas sadarbības partneri ir pretimnākoši un atsaucīgi. Ierodoties Leče pilsētiņā, mūs jau sagaidīja smaidīgā projekta koordinatore Dora Romano, kura aizveda uz Parabitas pilsētiņu un iekārtoja viesnīcā.

Turpmākās dienas bija notikumiem pilnas. Audzēkņi iepazinās ar pasniedzējiem, kursabiedriem un prakses vadītājiem, kā arī labprāt piedalījās skolas rīkotajā ikmēneša deju, konkursu un spēļu dienā.

Audzēkņu kursabiedri atbraucējus no Krāslavas mācīja aust, gleznot un pašiem izgatavot audumus, no kuriem vēlāk tapa tērpi. Citiem vārdiem sakot, – tērpi, kas tiek izgatavoti I.I.S.S. “E Giannelli” skolā, ir roku darbs, sākot no materiāliem un beidzot ar gatavo izstrādājumu. Ļoti daudzi mācību iestādes audzēkņi pēc absolvēšanas atver savus ateljē.

Tika noorganizētas arī ekskursijas pa nelielo Parabitas un tuvējām Itālijas pilsētiņām. Apskatījām svētnīcas un I.I.S.S. “E Giannelli” izgatavoto Sv. Marijas zelta kroni.

Šāda veida brauciens viennozīmīgi ir vērtīgs profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai, jaunu kontaktu iegūšanai, savu spēju pārbaudei.

RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības skolotāja Ilona Stepiņa

 

Mobilitātes norises laiks: 17.11.2019 – 18.12.2019

Uzņemošā organizācija: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Giannelli”

No 17.11.2019. līdz 18.12.2019. mums bija mācību apmaiņa Itālijas pilsētā Parabita.

Mēs pa šo laiku esam papildinājušas profesionālās prasmes, iepazinušas jaunus cilvēkus, jaunu kultūru un jaunu valodu. Pa šo laiku mums vajadzēja izpildīt darbu – sašūt kleitu.

Šis ir mūsu gala rezultāts.

Mēs bijām ekskursijā šajās Itālijas dienvidu pilsētās – Lecce, Otranto un Gallipoli.

Otranto

Apmeklējām daudz jaunu vietu, ieguvām jaunas emocijas un iespaidus. Mēs esam pavadījušas divas dienas praksē kāzu salonā.

Mēs zīmējām gleznas, audām un šuvām.


Mēs vēl esam apmeklējušas baznīcu, kur mums rādīja īsta zelta kroņus.

Paldies par tādu iespēju! Mums ļoti patika. Liels paldies!

Oļesja Čubreviča

Ērika Vasiļjeva

Laura Kozinda

Larisa Plutjakova

Latvijas Reitingi