PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

 

Mobilitātes norises laiks: 17.11.2019 – 18.12.2019

Uzņemošā organizācija: Erasmus partner, Inh Wouter Groet

Laika posmā no 17. novembra līdz 18. decembrim bijām Vācijā, Šverīnes pilsētā, kur Erasmus+ mobilitātes projekta ietvaros bijām praksē un strādājām būvobjektā, kur bija jāveic dažādi renovācijas un iekšējās apdares darb, sākot ar sienu demontāžu, virsmu špaktelēšanu, ārsienu siltināšanu no iekšpuses, sienu un griestu armēšanu. Divas dienas strādājām Hamburgā, citā objektā.

Pēc darba un brīvdienās bija iespēja iepazīt un apskatīt skaisto Šverīnes pilsētu, kura gatavojās Ziemassvētku tirdziņiem, Šverīnes pili, kura pārsteidza ar savu skaistumu. Ārpus darba laika apmeklējām batutus, peldbaseinu. Vēl bija iespēja apmeklēt klubu, kur varējām spēlēt biljardu, galda tenisu un iepazīties ar citiem Erasmus+ mobilitātes projekta dalībniekiem no Kuldīgas tehnikuma un Rēzeknes tehnikuma.

Dalība projektā bija ļoti interesanta un noderīga gan profesijas apguvē, gan arī iespējā iepazīt citu valsti, tās cilvēkus, kopā strādāt un komunicēt.

Nauris Miezis

Toms Sviķis

Emīls Ķirsis

Modris Kalniņš

 

Mobilitātes norises laiks: 17.11.2019 – 23.11.2019

Uzņemošā organizācija: Erasmus partner, Inh Wouter Groet

Šā gada 17.–23. novembrī man bija iespēja piedalīties Erasmus+ mobilitātes projekta programmā Vācijā.

Projekta ietvaros bija iespēja iepazīties ar apdares darbu audzēkņus uzņemošās būvfirmas “Schelf Bau GmbH und Co KG” būvobjektiem, to skaitā restaurējamiem vēsturiskiem objektiem Šverīnes vecpilsētā. Apmeklēju arī objektus, kuros iepriekšējos gadus projekta ietvaros strādāja audzēkņi.

Projekta laikā iepazinos ar materiāliem, kurus restaurācijā un renovācijā izmanto Vācijā, to izmantošanas paņēmieniem, tehnoloģijām. Apmainījāmies ar informāciju ar objektā strādājošiem strādniekiem par pielietojamām tehnoloģijām un instrumentiem.

Apmeklēju objektu, kur strādāja audzēkņi, lai apskatītos, kas viņiem jādara un kā padodas uzdotie darbi. Biju ļoti apmierināta ar redzēto, jo puiši strādāja ar lielu atbildības sajūtu un ieinteresēti par darāmo, kā arī bija labi iekļāvušies darba kolektīvā.

Brīvajā laikā iepazīstināju audzēkņus ar pilsētu. Apskatījām tās vēsturisko centru, pili, apskatījām, kā pilsēta gatavojās Ziemassvētku tirdziņam un pasākumiem.

Projektā iegūtais ir lieliska pieredze, kuru varēšu izmantot savā mācību darbā.

RVT Limbažu teritoriālās struktūrvienības skolotāja Dina Sproģe

 

Mobilitātes norises laiks: 17.11.2019 – 23.11.2019

Uzņemošā organizācija: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Giannelli”

Piedalīšanās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) “Mācību mobilitātes profesionālās izglītības sektorā” projektā “Profesionālo kompetenču pilnveide PIKC RVT audzēkņiem un personālam” ir atstājusi patīkamu un pozitīvu nospiedumu. Itālijas sadarbības partneri ir pretimnākoši un atsaucīgi. Ierodoties Leče pilsētiņā, mūs jau sagaidīja smaidīgā projekta koordinatore Dora Romano, kura aizveda uz Parabitas pilsētiņu un iekārtoja viesnīcā.

Turpmākās dienas bija notikumiem pilnas. Audzēkņi iepazinās ar pasniedzējiem, kursabiedriem un prakses vadītājiem, kā arī labprāt piedalījās skolas rīkotajā ikmēneša deju, konkursu un spēļu dienā.

Audzēkņu kursabiedri atbraucējus no Krāslavas mācīja aust, gleznot un pašiem izgatavot audumus, no kuriem vēlāk tapa tērpi. Citiem vārdiem sakot, – tērpi, kas tiek izgatavoti I.I.S.S. “E Giannelli” skolā, ir roku darbs, sākot no materiāliem un beidzot ar gatavo izstrādājumu. Ļoti daudzi mācību iestādes audzēkņi pēc absolvēšanas atver savus ateljē.

Tika noorganizētas arī ekskursijas pa nelielo Parabitas un tuvējām Itālijas pilsētiņām. Apskatījām svētnīcas un I.I.S.S. “E Giannelli” izgatavoto Sv. Marijas zelta kroni.

Šāda veida brauciens viennozīmīgi ir vērtīgs profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai, jaunu kontaktu iegūšanai, savu spēju pārbaudei.

RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības skolotāja Ilona Stepiņa

 

Mobilitātes norises laiks: 17.11.2019 – 18.12.2019

Uzņemošā organizācija: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Giannelli”

No 17.11.2019. līdz 18.12.2019. mums bija mācību apmaiņa Itālijas pilsētā Parabita.

Mēs pa šo laiku esam papildinājušas profesionālās prasmes, iepazinušas jaunus cilvēkus, jaunu kultūru un jaunu valodu. Pa šo laiku mums vajadzēja izpildīt darbu – sašūt kleitu.

Šis ir mūsu gala rezultāts.

Mēs bijām ekskursijā šajās Itālijas dienvidu pilsētās – Lecce, Otranto un Gallipoli.

Otranto

Apmeklējām daudz jaunu vietu, ieguvām jaunas emocijas un iespaidus. Mēs esam pavadījušas divas dienas praksē kāzu salonā.

Mēs zīmējām gleznas, audām un šuvām.


Mēs vēl esam apmeklējušas baznīcu, kur mums rādīja īsta zelta kroņus.

Paldies par tādu iespēju! Mums ļoti patika. Liels paldies!

Oļesja Čubreviča

Ērika Vasiļjeva

Laura Kozinda

Larisa Plutjakova

Šā gada 5. septembrī PIKC “Rīgas Valsts tehnikuma” 10 audzēkņu pašpārvaldes dalībnieki devās uz Polijas pilsētu Poroninu, kur līdz 13. septembrim piedalījās “Erasmus+: Jaunatne darbībā” mobilitātes projekta “Be the change” (“Mainies”) aktivitātēs.

Projektā kopā piedalījās 30 jaunieši no Polijas, Rumānijas un Latvijas. Projekta mērķis bija pievērst jauniešu uzmanību vides aizsardzības problēmām, atjaunojamiem dabas resursiem, otrreiz pārstrādājamiem materiāliem, kā arī to izmantošanas iespējām, pastāstot par to arī īpaši sagatavotajā mājasdarbā.

Projekta pirmajās dienās jaunieši ar spēļu palīdzību iepazina cits citu un tika sadalīti komandās, kurās bija pārstāvēti dalībnieki no visām trīs valstīm.

Katru dienu jauniešiem bija vairāki uzdevumi: video, krāsainās kolāžas, vārdu spēles, plakāti par kādu no vides problēmām – piesārņojums, pasaules sasilšana, atkritumu šķirošana u. c. Jauniešiem savas idejas bija jāprezentē arī vietējiem iedzīvotajiem gan Poroninas centrā, gan Zakopanē.

Mūsu audzēkņiem bija iespēja arī gūt jaunas zināšanas, klausoties vietējā ekoloģijas eksperta lekcijā, kā Polijā tiek izmantotas modernās tehnoloģijas, lai glābtu apkārtējo vidi. Pateicoties otrai lektorei, bija iespēja no otrreiz izmantojamiem materiāliem uztaisīt pašiem savus maciņus vai maisiņus.

Katras dienas noslēgumā bija reģionālais vakars, kurā attiecīgās valsts dalībnieki prezentēja savu valsti un tās kultūru, mācīja dažādus vārdus savā valodā un cienāja ar nacionālajiem ēdieniem.

8. septembra vakars latviešiem bija īpašs un ļoti svarīgs, jo bija jāprezentē Latvija. Jaunieši rādīja iepriekš sagatavotu prezentāciju par Latviju, video ar skaistākajām vietām Rīgā un Latvijā, savu uzstāšanos noslēdzot ar Renāra Kaupera dziesmas “Mana dziesma” nodziedāšanu, kura pēc pārējo dalībnieku pieprasījuma pat tika atkārtota. Reģionālā pasākuma nobeigumā jaunieši mācīja pārējiem dalībniekiem tautas deju “Līgo danči”.

Audzēkņi atzina, ka viss kolektīvs bija draudzīgs un atsaucīgs. Pēdējā diena bija ļoti emocionāla, jo bija iespēja atcerēties visu nedēļu, kas pavadīta kopā. Jaunieši saņēma arī “YouthPass” kā apliecinājumu dalībai projektā.

Mūsu audzēkņus no Latvijas pavadīja Audzināšanas servisa vadītāja Ieva Dorila un profesionālo priekšmetu skolotāja Ieva Rebiņa.

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” izsludina konkursu profesionālās izglītības speciālistiem – administrācijas pārstāvjiem un skolotājiem – par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) “Mācību mobilitātes profesionālās izglītības sektorā” projektā “Profesionālo kompetenču pilnveide PIKC RVT audzēkņiem un personālam”, Nr. 2019-1-LV01-KA116-060205.
Projekta ietvaros RVT profesionālās izglītības speciālistiem 2019./2020. mācību gadā būs iespēja doties mācību mobilitātē uz vairāku Eiropas Savienības valstu profesionālajām izglītības iestādēm un/vai uzņēmumiem šādās plūsmās:
• 02.12.2019 – 06.12.2019: 2 profesionālās izglītības speciālistiem starpniekorganizācijā “Paragon Europe” Maltā;
• 05.01.2020 – 11.01.2020: 1 profesionālās izglītības speciālistam vienlaikus ar 3 audzēkņiem no Datorikas nodaļas 4. kursa Spānijas Izglītības projektu asociācijas nodrošinātajā IT uzņēmumā Spānijā;
• 12.01.2020 – 18.01.2020: 1 profesionālās izglītības speciālistam vienlaikus ar 4 audzēkņiem no kvalifikācijas “Auto virsbūvju remontatslēdznieks” 3. kursa konsulārās kameras “Chambre de Métiers et de l’Artisanat” mācību centrā Francijā;
• 02.02.2020 – 07.02.2020: 1 profesionālās izglītības speciālistam vienlaikus ar 2 audzēkņiem no Dzelzceļa nodaļas 3. kursa Viļņas Dzelzceļa un biznesa pakalpojumu profesionālajā skolā Lietuvā;
• 09.02.2020 – 13.02.2020: 1 profesionālās izglītības speciālistam vienlaikus ar 2 audzēkņiem no Komercdarbības nodaļas (kvalifikācijas “Transporta pārvadājumu komercdarbinieks” un “Loģistikas darbinieks”) 4. kursa Kauņas Tehniskās profesionālās izglītības centrā Lietuvā;
• 16.02.2020 – 22.02.2020: 1 profesionālās izglītības speciālistam vienlaikus ar 4 audzēkņiem no Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas 4. kursa Nacionālajā poligrāfijas un fotogrāfijas vidusskolā Bulgārijā;
• 01.03.2020 – 05.03.2020: 1 profesionālās izglītības speciālistam vienlaikus ar 2 audzēkņiem no Komercdarbības nodaļas (kvalifikācija “Klientu apkalpošanas speciālists”) 4. kursa starpniekorganizācijas “Paragon Europe” nodrošinātajā uzņēmumā Maltā;
• 15.03.2020 – 19.03.2020: 1 profesionālās izglītības speciālistam vienlaikus ar 2 audzēkņiem no Komercdarbības nodaļas (kvalifikācija “Komercpakalpojumu darbinieks”) 4. kursa Starptautiskajā profesionālās izglītības apvienībā Jade/ profesionālajā skolā BBS Jever un tās sadarbības uzņēmumā Vācijā;
• 30.03.2020 – 03.04.2020: 2 profesionālās izglītības speciālistiem (enerģētika, elektronika, automatizācija-robotika, metināšana, atjaunojamās enerģijas) XABEC profesionālajā skolā Spānijā;
• 07.04.2020 – 10.04.2020: 2 profesionālās izglītības speciālistiem no Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas Mediju augstskolā (Hohschule der Medien)Vācijā;
• 04.05.2020 – 08.05.2020: 2 profesionālās izglītības speciālistiem (auto mehānika un auto virsbūve, metālapstrāde) profesionālajā skolā Borgarholtsskóli Islandē.

NB! Mobilitātes datumos iespējamas izmaiņas.
Lūdzam rūpīgi iepazīties ar konkursa nolikumu šeit.
Lai pieteiktos praksei, līdz 2019. gada 1. oktobrim (ieskaitot) jāaizpilda elektroniskās reģistrācijas forma šeit.
Motivācijas vēstule latviešu valodā, motivācijas vēstule angļu valodā, Europass CV latviešu valodā un Europass CV angļu valodā līdz 2019. gada 1. oktobrim (ieskaitot) jānosūta uz
e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Gaidīsim Jūsu pieteikumus!
Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv un www.erasmusplus.lv.
Latvijas Reitingi