PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Līdz šā gada 14. martam pagarināta Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņu, skolotāju un darbinieku pieteikšanās Erasmus+ mobilitātes projekta konkursam. Īpaši tiek gaidīti pieteikumi no Dzelzceļa un Mašīnbūves nodaļu audzēkņiem, kā arī no audzēkņiem, kuri Komercdarbības nodaļā apgūst kvalifikācijas “Klientu apkalpošanas speciālists” un “Loģistikas darbinieks”.

Pieteikšanās AUDZĒKŅIEM
Pieteikšanās SKOLOTĀJIEM UN DARBINIEKIEM
Konkursa nolikums un plašāka informācija AUDZĒKŅIEM
Konkursa nolikums un plašāka informācija SKOLOTĀJIEM UN DARBINIEKIEM

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” ir parakstījis finansējuma līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 1. pamatdarbības (KA1) mobilitātes projekta “Efektīva mobilitāte – veiksmīga turpmākā dzīve” īstenošanu.

Projekta nosaukums:Efektīva mobilitāte – veiksmīga turpmākā dzīve

Projekta Nr.:2020-1-LV01-KA116-077407

Projekta īstenošanas laiks: no 03.08.2020 līdz 02.11.2021

Projektam piešķirtais finansējums: 229 558,00 EUR

Projekta mērķi:

– veicināt tehnikuma audzēkņu un profesionālās izglītības speciālistu iespējas iegūt starptautisku pieredzi, pilnveidot zināšanas, prasmes un kompetences, lai sekmētu viņu profesionālo un personīgo izaugsmi, nodarbinātību un iespējas iekļauties Eiropas darba tirgū;

– sekmēt profesionālo izglītības programmu satura pilnveidi, audzēkņu un profesionālās izglītības speciālistu mobilitāti, tehnikuma internacionalizāciju un profesionālās izglītības pievilcību;

– nodrošināt pozitīvu un ilgtermiņa ietekmi uz mobilitātes dalībniekiem un to organizācijām.

Projekta svarīgākie rezultāti:

– audzēkņu un personāla profesionālo kompetenču pilnveide;

– audzēkņu kvalifikācijas prakses norises dažādošana;

– starptautiskas pieredzes iegūšana.

Projekta dalībnieki: 68 audzēkņi un 20 profesionālās izglītības speciālisti no vairākām tehnikuma nodaļām un izglītības programmām – Auto, Datorikas, Drukas un mediju tehnoloģiju, Dzelzceļa, Enerģētikas, Kokapstrādes, Komercdarbības, Ķīmijas tehnoloģijas un Mašīnbūves nodaļām, Būvdarbu un Tekstilizstrādājumu ražošanas izglītības programmām.

Projekta partneri/uzņemošās organizācijas: 20 profesionālās izglītības iestādes un/vai uzņēmumi Bulgārijā, Čehijā, Francijā, Grieķijā, Itālijā, Kiprā, Lietuvā, Maltā, Nīderlandē, Slovēnijā, Spānijā, Vācijā un Zviedrijā.

Projekta kontaktpersona:

Arita Ošiņa, Projektu nodaļas galvenā speciāliste

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mob. tālr.: 20370671

Šajā mācību gadā mobilitātes projekta īstenošanu ietekmējis Covid-19, kā dēļ mobilitātes braucieni ir pārcelti uz 2021. gadu, cerot, ka tie varēs notikt, kā bija ierasts līdz šim. Tomēr potenciālajiem mobilitātes dalībniekiem ir jārēķinās, ka var nākties piedalīties virtuālajā vai jauktajā (blended) mobilitātē.

Tuvākajā laikā tiks izsludināta audzēkņu un profesionālās izglītības speciālistu pieteikšanās dalībai mobilitātē. Informācija par pieteikšanos tiks ievietota tehnikuma mājaslapā www.rvt.lv un tehnikuma Facebook kontā, audzēkņiem un skolotājiem nosūtīta mācību sociālajā tīklā Mykoob, visiem profesionālās izglītības speciālistiem nosūtīta uz tehnikuma e-pasta adresi.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv un www.erasmusplus.lv.

Mobilitātes norises laiks: 12.01.2020 – 18.01.2020

Uzņemošā organizācija: konsulārās kameras “Chambre de Métiers et de l’Artisanat” mācību centrs

Šogad piedalījos Erasmus+ mobilitātes projektā “Profesionālo kompetenču pilnveide PIKC RVT audzēkņiem un personālam”, Nr. 2019-1-LV01-KA116-060205 Francijā laikā no 12.01.2020 līdz 18.01.2020. Mobilitātē devās četri audzēkņi un viens pasniedzējs. Mans dalības uzdevums bija pavadīt audzēkņus uz prakses vietām un nodrošināt Erasmus+ projektā paredzēto uzdevumu un nosacījumu izpildi.

Prakses vieta Francijā bija Rodēzas pilsētā, mācību centrā “Campus des Métiers de l'Aveyron ”, kur mūs laipni sagaidīja tā darbinieki un pasniedzēji. Dzīvošana tika nodrošināta un tika organizētas ar vietējo kultūru un sadzīvi iepazīstinošas ekskursijas. Iepazinām Rodēzas pilsētas seno un daudzveidīgo vēsturisko dzīves gājumu.

Projekta īstenošanā viens no vērtīgākajiem guvumiem ir jauni kontakti un profesionālās pilnveides saskarsme, ko arī veiksmīgi realizēju. Iepazinos ar Rodēzas mācību centra pasniedzējiem, un laika gaitā izdiskutējām mācību procesa īpatnības, atšķirības un kopīgās iezīmes, ar ko saskaras pasniedzēji Latvijā un Francijā profesionālās izglītības jomā. Guvu priekšstatu par profesionālo priekšmetu pasniegšanas metodiku, ko izmanto Rodēzā, un kopīgi pārrunājām saskarsmes veidus ar mūsdienu jaunatni mācību iestādēs, kā arī veidojām darba grupas, radot iespēju man pastrādāt ar Francijas profesionālās mācību iestādes audzēkņiem, ko arī veiksmīgi realizēju. Rodēzas jaunieši izrādīja sevišķu interesi, strādājot ar auto krāsām, veidojot dažādas krāsu kompozīcijas un apgleznojot transportlīdzekļus. Kā izrādījās, tieši šie darbu veidi viņiem tiek pasniegti minimizēti, jo mācību iestāde pievērš lielāku uzmanību citām auto remonta līnijām. Rezultātā mēs veiksmīgi sastrādājamies un guvām interesantu pieredzi kopīgā darbā.

Sevišķu uzmanību pievērsu materiālajam nodrošinājumam, ko dod mācību centrs mācību procesa nodrošināšanai, un tika izrunātas metodes, kā Francijas mācību iestādes nodrošina pasniedzējus ar visu nepieciešamo, lai paaugstinātu mācību procesa kvalitāti.

Biju ļoti priecīgs un gandarīts par iespēju piedalīties Erasmus+ projektā un ļoti ceru, ka arī turpmāk tiks īstenoti projekti profesionālo mācību iestāžu kompetenču pilnveidošanai un jaunu sadarbības kontaktu dibināšanai.

RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības profesionālo priekšmetu skolotājs Māris Ločmelis

 


Mobilitātes norises laiks: 07.01.2020 – 07.02.2020

Uzņemošā organizācija: “Associació Empresarial L'alqueria Projectes Educatius” sadarbības IT uzņēmumi

        Kopā ar kursabiedru un vienu citu audzēkni no Datorikas nodaļas 3. kursa biju praksē Spānijā. Erasmus+ projekta ietvaros mūs sūtīja uz diviem uzņēmumiem. Es ar 3. kursa audzēkni programmētāju Romaldu Devjatenu prakses mobilitāti īstenoju uzņēmumā “Suprasoft”.

Kas mani pārsteidza, kad mēs ieradāmies pilsētā Algemesi, kur norisinājās prakse un kur mēs dzīvojām, ir šīs pilsētas izkārtojums un arhitektūra. Ielās pārsvarā ir vienvirziena kustība, un, kas mani šokēja visvairāk, pilsētā bija gājēju pāreja uz gandrīz visiem ielu krustojumiem.

Sākumā, kad mēs ieradāmies uzņēmumā, mums lika iztīrīt viņu krātuvi no nestrādājošiem datoriem un komponentiem, daudz nodarbojāmies ar datoru tīrīšanu, komponentu testēšanu un datoru pārbaudi. Vēlāk, kad jau darbavieta bija daudzmaz sakārtota, kolēģim lika programmēt mājaslapās interaktīvās Google kartes. Man savukārt lika pārbaudīt dažādas ierīces, mātesplates, operatīvās atmiņas, šķirot tās. Pārbaudīju arī ļoti daudz barošanas bloku, saspraužot divas vietas ar metāla stiepli, tādējādi radās kontakts un varēja masveidā pārbaudīt barošanas blokus. Vēl saliku aptuveni 30 mini datorus, kurus skrūvēju pie ekrāna aizmugures, kā arī risināju dažādas problēmas, – piemēram, “Windows” instalācijas laikā dators ņēma iešūto aktivizācijas kodu, tādējādi nevarēja ieinstalēt citu “Windows” distribūciju. Man bija daudz skrūvēšanas darbu ar datortehniku, klēpjdatora lādētāju pārbaude, lielākoties uzsvars bija uz datoru uzbūvi, nevis datortīkliem. No datortīkliem vienīgais, kas bija, “CMD” komandas IP uzstādījumiem, kad bija problēmas ar tīklu, Wi-Fi signāla pastiprinātāju pārbaude, izmantojot telefona aplikāciju rīkus.

Brīvajā laikā mēs uzkāpām kalnā, kas atradās blakus pilsētā, kura bija 15 kilometru attālumā no Algemesi un no kurienes nācās iet apmēram piecus kilometrus līdz kalniem. Mums bija noorganizēta arī ekskursija pa Valensiju, kā arī pabijām vienā no Valensijas populārākajiem naktsklubiem. Pastaigājāmies pa Algemesi, nogaršojām spāņu iecienītos saldumus un vienu no populārākajiem dzērieniem “Chufi”.

Erasmus+ mobilitāte Vācijā ilga vienu mēnesi – no 12. janvāra līdz 12. februārim. Mēs praktizējāmies divos lieliskos uzņēmumos. Pirmais uzņēmums bija "DEHARDE". Šajā rūpnīcā izgatavo lielu spektru ar visdažādākajām detaļām, piemēram, tankiem, lidmašīnām (Beluga, Pilatus u.c.), Mercedes Benz, kosmosa raķetēm un kosmosa stacijām u.c. Katra konstrukcija izgatavota ar savu specifikāciju un niansēm.

Mēs varējām aplūkot ļoti dažādus apstrādes veidus, jo detaļas izgatavoja daudzām nozarēm. Rūpnīcas darbiniekiem vajag izgatavot detaļas ar augstu precizitāti un atbildības sajūtu, katrs darbinieks tiek apmācīts un izskolots, lai būtu labs speciālists un izgatavotu detaļas pēc augstākajiem standartiem. Mums uzticēja atbildīgus darbus – piedalījāmies "Beluga" lidmašīnas izgatavošanā. Protams, mēs novērtējām šo lielisko iespēju, jo šādas lidmašīnas pasaulē ir tikai piecas. Mūsu uzdevums bija strādāt pie salikšanas, veicām skrūvēšanas un kniedēšanas darbus. Vēlāk mums uzticēja krāsošanas darbus – krāsojām lidmašīnu savienojumu vietas. Mēs redzējām visu lidmašīnu izgatavošanas procesu, tas ir, jumta konstrukciju sagatavošanu un pārbaudi, salikšanu, pārbaudi, krāsošanu, pārbaudi, inspekciju.

Varējām arī izbaudīt paši uz savas ādas, kā ir būvēt šo lielo kravas lidmašīnu. Iepazināmies ar moderniem CNC darbgaldiem un dažādām ierīcēm, kuras ir augsti specializētas aviācijas tehnikas izgatavošanai. Respektīvi, varējām redzēt visdažādākos apstrādes procesus un veidus. Veicām urbšanas darbus gan pie darbgalda, gan taisījām lidmašīnu spārnu statīvu konstrukcijas, kuru izmēri ir grandiozi. Šai spārnu novietnei mēs skrūvējām grīdu. Praktiski strādājām ar urbi, kur urbām caurumus un izgatavojām vītnes, vēlāk pieskrūvējām trepes pie statīvu konstrukcijas. Iepazītie cilvēki bija draudzīgi un saprotoši.

Mūsu otrais uzņēmums bija Varel kartonfabrika, kurā darbojāmies mehāniskajos un restaurēšanas iecirkņos. Apguvām, kā tiek veikta nolietoto un bojāto iekārtu restaurācija un nomaiņa. Iepazināmies ar pilnu procesu, kā tiek ražots gan papīrs, gan kartons, sākot ar atkritumu papīra iekraušanu vārīšanas katlos līdz pat gatava izstrādājuma transportēšanai pa visu pasauli. Praktiski lietojām iekārtas un instrumentus, lai pilnvērtīgi novērstu bojājumus, kuri bija radušies ražošanas procesā.

Iepazināmies ar skolas sistēmu un piefiksējām lielas dažādības salīdzinoši ar mūsu skolu sistēmu. Lielākās atšķirības bija prakses un teorijas sadalījums studiju laikā. Uzņēmumos iepazināmies ar dažādiem cilvēkiem un viņu veicamajiem darbiem. Kā izrādījās, darbaspēks tiek nodrošināts no dažādām valstīm. Iepazinām tehnoloģisko problēmu risināšanas dažādības un to, kā katrs darbinieks problēmu risina ar savu pieeju. Sapratām arī to, ka ļaudis ir ļoti draudzīgi un izpalīdzīgi. Palīdzēja mums ar padomiem un vienmēr bija gatavi izpalīdzēt un padalīties ar noderīgiem ieteikumiem. Bija arī gadījums, kad darbiniekam un mums nebija kopīgas valodas. Viņš runāja tikai vāciski un nesaprata angļu valodu, līdz ar to mēs ar viņu komunicējām latviski, tomēr galu galā mazliet sapratāmies ar žestiem un kopīgiem spēkiem paveicām dotos darbus. Arī šāda veida darbs mums šķita viens no interesantākajiem un jautrākajiem.

Ārpus prakses uzņēmumos pabijām ar Groningenā, Oldenburgā, Brēmenē, Frankfurtē, Leer, Hamburgā un Amsterdamā. Mēs priecājamies, ka ir šāda unikāla iespēja, un esam pateicīgi par doto iespēju piedalīties Erasmus+ mobilitātē.

 

Rolands Stepanovičs

Agris Gavars

Latvijas Reitingi