PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

                                                      

Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 Stratēģisko partnerību profesionālās izglītības sektora projekta "SoftMob - Software for Mobilities” Nr. 2019-1-ES01-KA202-064119 mērķis ir atbildēt uz visu dalībnieku, kuri piedalās mobilitātes projektos, vajadzībām un pieredzi, nodrošinot viņiem pilnīgu programmatūra, kas viņiem palīdz samazināt dažādu darbību administratīvo un pārvaldības slogu, lai labāk koncentrētos uz satura kvalitāti.

Projekta mērķa grupas:

- Nosūtītāju iestāžu iekšējais personāls;

- Uzņēmēju iestāžu iekšējais personāls;

- Uzņēmumu personāls, kas uzņem mobilitāti;

- Mobilitātes dalībnieki.

Projekta laikā sasniedzamais rezultāts ir pilnīgas programmatūras izveide, ko kopīgi izmantotu visi dalībnieki, kas piedalās mobilitātes iniciatīvās, lai pienācīgi pārvaldītu dažādos pieprasītos administratīvos, koordinācijas, uzraudzības, novērtēšanas un ziņošanas uzdevumus, samazinot operatīvo slogu un ļaujot koncentrēties par mobilitātes pieredzes kvalitāti un konsekvenci.

Plānojot, ieviešot, testējot un izmantojot programmatūru, SoftMob projekts sasniegs šādus rezultātus:

1. Nosūtītājas iestādes varēs pārvaldīt lielu skaitu mobilitātes (piemēram, skola organizē mobilitāti 100 audzēkņiem), samazinot administratīvā sloga ietekmi, izmantojot operatīvus rīkus, kas personālam ļauj autonomi un efektīvi pārvaldīt visus ar organizāciju saistītos uzdevumus, uzraudzība, novērtēšana un ziņošana, izmantojot skaidrus, automātiskus un atkārtojamus procesus.

2. Uzņēmējas iestādes, galvenokārt pasniedzēji un administratīvie darbinieki, varēs tieši un efektīvi mijiedarboties ar nosūtītājām iestādēm un mobilitātes iniciatīvas saņēmējiem, izmantojot digitālos procesus un saziņu, lai vienkāršotu administratīvo slogu, izmantojot automātiskas, atkārtojamas un standarta digitāli balstītas darbības .

3. Uzņēmumiem, kas rīko darba vidē balstītas mobilitātes iniciatīvas (piemēram, darba ēnošana, mācību vizītes, prakses utt.), Ar sava pasniedzēja starpniecību būs iespēja viegli sazināties ar mācību iestādes pasniedzējiem, efektīvi pārvaldīt administratīvos uzdevumus, tostarp apmācības līgumus, un regulāri aizpildīt ziņošanas un novērtēšanas rīkus .

4. Mācību iestāžu audzēkņi un mobilitātes dalībnieki varēs viegli piekļūt visai informācijai, kas saistīta ar viņu mobilitātes iniciatīvu, autonomi un tieši pārvaldīt savus dokumentus un regulāri ziņot un novērtēt savu apņemšanos veikt paredzētos uzdevumus.

Izveidojot, lietojot, izplatot un izmantojot īpaši izveidotu Mobilitātes pārvaldības rīku komplektu, projekts visiem dalībniekiem sniegs arī paraugprakses piemērus, lai risinātu atlasītās problēmas, kas saistītas ar dažādu mobilitātes sagatavošanas, ieviešanas un sekošanas posmu pārvaldību. uz augšu.

Labākā prakse problēmu risināšanā būs tiešu interviju veidā ar galvenajiem varoņiem, ļaujot lietotājiem iegūt tiešu, praktiski orientētu un viegli lietojamu uzziņu materiālu, kas jāizmanto, lai uzlabotu viņu ikdienas darba efektivitāti.

Projekta sadarbības partneri:

FEVEC - Federacion Valenciana De Empresarios De La Construccion, Spain

Istituto Professionale Di Stato Francesco Datini, Italy

PIKC ”Rīgas Valsts tehnikums”, Latvia.

Epimorfotiki Kilkis, Greece

Fundatia EuroEd, Rumania

Connectis, Italy

Pixel, Italy

Erasmus+ KA2 projekta "SoftMob - Software for Mobilities” jaunumiem var sekot projekta mājaslapā: https://softmob.pixel-online.org/index.php

 

Latvijas Reitingi