PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Otrā starptautiskā projekta sanāksme notika no š.g. 10. līdz 11. februārim Nova Goricā, Slovēnijā. Projekta partneri diskutēja par projekta aktuālajiem jautājumiem, par projekta progresu un sasniegtajiem rezultātiem. Projekta partneri no katras projekta dalībvalsts ziņoja par otrās aptaujas rezultātiem. Otrajā aptaujā tika aptaujāti gan skolotāji, gan audzēkņi. Notika arī diskusijas par projekta ietekmi vietējā, reģionālā un Eiropas līmenī, par projekta rezultātu izplatīšanu gan projekta partnerībā gan ārpus tās, kā arī par projekta rezultātu ilgtspēju. L. Adamsone (RVT) informēja par finanšu atskaitēm un projekta budžetu. Sanāksmes beigās notika diskusijas par projekta noslēguma pasākuma (multiplier events) programmu.

 

Latvijas Reitingi