PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Starptautiskā projekta partneru sanāksme notika 2019. gadā no 7. līdz 8. novembrim Sofijā, Bulgārijā. Projekta partneri diskutēja par projekta galvenajiem jautājumiem, par projekta progresu un sasniegtajiem projekta rezultātiem.

Zornitsa Staneva (Foundation for development of the cultural and business potential of civil society (FDCBPCS)) prezentēja skolotāju un audzēkņu pirmās aptaujas rezultātus, kurā piedalījās 464 audzēkņi un 141 skolotājs no projekta partneru izglītības iestādēm. Pēc diskusijām par otrās skolotāju un audzēkņu aptaujas jautājumiem, tika izstrādātas aptauju anketas. Aptauju rezultāti vēlāk tiks apkopoti un iekļauti pētījuma gala ziņojumā. Sanāksmes laikā katrs projekta partneris izlozēja 11 metodes no citu valstu metodēm, kuras vēlāk tiks testētas PIA izglītības iestādēs, saskaņā ar projekta plānu. Liena Ādamsone (RVT) informēja par projekta budžeta un finanšu atskaišu svarīgiem aspektiem. Matjaz Zgonik (Šolski center Nova Gorica) prezentēja apkopoto projekta rezultātu izplatīšanas kopsavilkumu. Rebeka Grīnfelde (RVT) stāstīja par nākošajām projekta aktivitātēm un laika grafiku. Sanāksmes nobeigumā tika diskutēts par starptautiskās projekta partneru sanāksmes darba kārtību Slovēnijā un projekta noslēguma pasākumiem Somijā, Slovēnijā, Bulgārijā un Latvijā.

Latvijas Reitingi