PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

2019. gada 19. septembrī PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” aktu zālē norisinājās darbnīca “Dialoga veidošana ar audzēkņiem mācību procesā”, kuras mērķis bija sniegt informāciju par PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” (PIKC RVT) īstenojamiem ERASMUS+ KA1 un KA2projektiem. Projekta koordinatore Madara Pētersone, PIKC RVT Ķīmijas un tehnoloģijas nodaļas izglītības metodiķe informēja par projekta “Go Science” īstenošanas aktualitātēm, Baiba Purlica, PIKC RVT Laidzes teritoriālās struktūrvienības vadītāja stāstīja par eTwinning sadarbības platformas izmantošanas iespējām un ieguvumiem un projekta koordinatore Liena Ādamsone, PIKC RVT projektu nodaļas speciāliste ziņoja par projekta „Pedagogu izaicinājumi un iespējas darbā ar Millennium un post millennium paaudzēm” galvenajām aktivitātēm un projektā sasniedzamajiem rezultātiem mācību procesa pilnveidei.

Viena no projekta „Pedagogu izaicinājumi un iespējas darbā ar Millennium un post millennium paaudzēm” aktivitātēm ir skolotāju apmācības un pieredzes apmaiņa darbam ar millennium, post millennium paaudzēm. Aktivitātes ietvaros 2018. gadā no 13. līdz 15. novembrim notika PIKC RVT organizēta projekta partneru tikšanās Rīgā, kuras laikā tika izstrādātas arī skolotāju un audzēkņu aptaujas anketu formas. Somijas pilsētā Porvo 2019. gadā no 18. līdz 23. martam notika kārtējā starptautiskā projekta partneru tikšanās un mācības, kuru laikā projekta dalībnieki ziņoja par veikto aptauju rezultātiem. Projekta partneri no Bulgārijas veica savstarpēji salīdzinošo aptauju rezultātu analīzi.

Saskaņā ar projekta mērķi, tika izstrādātas mācīšanas un mācīšanās metodes, lai uzlabotu dialogu starp millennium, post millennium paaudzēm un vecāku paaudžu skolotājiem un darba devējiem. Kopumā tika izstrādātas 44 metodes t. sk. slovēņu pedagogi izstrādāja 10 metodes, bulgāru pedagogi - 12 metodes, somu pedagogi - 10 metodes un PIKC RVT pedagogi izstrādāja šādas 12 metodes: Lāsma Balceraite izveidoja mācību metodi “Izzini tehnoloģiju”, Madara Pētersone izveidojusi izskaidrojoši ilustratīvās metodes “Stāsts” un “Vārda beigas”, Sindija Dziedātāja izveidoja mācību metodi “Asociatīvās kārtis”, Zaiga Kriķe izveidoja divas mācību metodes „Pozitīvu emociju veicināšana par mācību priekšmetu” un „Interese par mācību priekšmetu”, Laimrota Surska izveidoja „Iepazīšanās „Bingo”. Baiba Purlica izveidoja divas mācību metodes „Mans vērtību vairogs” un „Es esmu”, Rebeka Grīnfelde izveidoja trīs mācību metodes, tādas kā „Mans SWID”, „Gudrie mērķi” un „Prast lasīt”. Augstāk minētās metodes ir paredzēts aprobēt un veikt pedagogu un audzēkņu aptaujāšanu par metožu lietderīgumu mācību procesa pilnveidei.

Darbnīcas noslēgumā tika praktiski pielietotas un izmēģinātas Laimrotas Surskas izveidotā metode „Iepazīšanās „Bingo” un Lāsmas Balceraites mācību metode “Izzini tehnoloģiju”, nosakot metožu priekšrocības un trūkumus.

Vēl ir plānots izstrādāt pētījumu, pamatojoties uz veikto aptauju rezultātiem, sniedzot ieteikumus mācību procesa pilnveidei. Projektu ir plānots pabeigt 2020. gada 31. martā.

Latvijas Reitingi