PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Noslēguma  partneru sanāksme ”GoScience” (Nr.2017-1BG01-KA201-036209)  projekta ietvaros notika Sofijā 2019. gadā no 26.-27. septembrim. Tikšanās bija veltīta diskusījām par sasniegtajiem rezultātiem, tika pārrunātas aktivitātes:
- Noslēguma partneru sanāksmē katra dalībvalsts rādīja prezentāciju par projektā paveikto.
- Tika apspriesti sasniegtie rezultāti par zinātniskajiem tematiem un koncepcijām, kas iekļauti tiešsaistes mācīšanas un mācīšanās platformā.
- Radošo pedagoģisko rīku pārbaude tiešsaistes platformā iekļautajām zinātnes koncepcijām (zinātniskie jēdzieni) par katru zinātnes ( bioloģijas, fizikas, matemātikas, ķīmijas) tēmu.
Kā arī pārunātas pēdējas veicamās aktivitātes:
- noslēguma atskaites izveide,
- platformas darbības testēšana un novērtēšana un sadarbības skolu skolotāju apmācība, kā darbojas platforma.
- GoScience projekta noslēguma pasākuma noorganizēšana.
- Radošo pedagoģisko rīku pārbaude tiešsaistes platformā iekļaujamām zinātnes koncepcijām par katru zinātnes tēmu.
- Izveidoto ISP.
GoScience projekta partneriem bija iespēja apspriest visas detaļas, kuras ir jāuzlabo, saistībā ar platformas lietošanu, vienojās par anketu un atskaišu nodošanas termiņiem. Kā arī apmainīties ar savu pieredzi projekta uzdevumu īstenošanā.

 

Latvijas Reitingi