PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Spēja saprast, iespējams, ir viena no vissvarīgākajām cilvēku īpašībām. Kā ar jebkuru citu cilvēka spēju, arī ar izpratni var strādāt, attīstīties un pilnveidoties. Tā ir ne tikai svarīga, bet izšķiroša priekš izglītības procesa, jo tā ir atbildīga par visgrūtāko uzdevumu – sasniegt vienošanos un rast kopīgu valodu, uztvert dažādus viedokļus un uzskatus, procesus un priekšstatus nevis kā formālu tekstu, bet tā, lai šie viedokļi un priekšstati būtu saskaņoti un pielāgoti pārējiem audzēkņu zināšanu datubāzēs jau pastāvošiem konceptiem, attiecas uz tiem un lielākā daļa no tiem ir izprasta tādā veidā, kas ļaus tos turpmāk piemērot ikdienas dzīvē.

Projekta mērķis ir attīstīt jaunatnes kultūras izpratni eksaktos priekšmetos (matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija), kā arī veicināt studentu radošumu, tādējādi padarot zinātniskās zināšanas saprotamākas un ar lielāku iespējamību tās īstenot reālajā dzīvē.

Projekta ideja ir izstrādāt metodiku un pedagoģiskos instrumentus eksākto priekšmetu mācīšanai un apguvei, galveno uzmanīgu pievēršot izglītības satura saskaņotībai ar audzēkņu izpratnes modeli. Tas ļaus dabaszinībām skolās būt motivējošākām, atvērtākām un skolēniem uzņemties lielāku atbildību par savu mācību procesu.

Projekta mērķis ir radīt intelektuālus produktus, kas ļaus mācīt un apgūt zinātnes jebkurā skolā, neatkarīgi no mācību programmām, skolas veida, klases, kurā skolēni mācās utt.

Projekta ietvaros skolotāji iegūs jaunas kompetences un prasmes, lai pievērstos audzēkņu sasniegumiem un darbam ne tikai pamatzināšanu un prasmju veidošanā, bet arī transversālu kompetenču veidošanā – radošuma attīstīšanā, pielāgošanā strauji mainīgajiem apstākļiem, starpkultūru kompetencēs, sociālajā attīstībā un uzlabotā uztverē par savu spēju risināt problēmas.

Latvijas Reitingi