PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Noslēguma  partneru sanāksme ”GoScience” (Nr.2017-1BG01-KA201-036209)  projekta ietvaros notika Sofijā 2019. gadā no 26.-27. septembrim. Tikšanās bija veltīta diskusījām par sasniegtajiem rezultātiem, tika pārrunātas aktivitātes:
- Noslēguma partneru sanāksmē katra dalībvalsts rādīja prezentāciju par projektā paveikto.
- Tika apspriesti sasniegtie rezultāti par zinātniskajiem tematiem un koncepcijām, kas iekļauti tiešsaistes mācīšanas un mācīšanās platformā.
- Radošo pedagoģisko rīku pārbaude tiešsaistes platformā iekļautajām zinātnes koncepcijām (zinātniskie jēdzieni) par katru zinātnes ( bioloģijas, fizikas, matemātikas, ķīmijas) tēmu.
Kā arī pārunātas pēdējas veicamās aktivitātes:
- noslēguma atskaites izveide,
- platformas darbības testēšana un novērtēšana un sadarbības skolu skolotāju apmācība, kā darbojas platforma.
- GoScience projekta noslēguma pasākuma noorganizēšana.
- Radošo pedagoģisko rīku pārbaude tiešsaistes platformā iekļaujamām zinātnes koncepcijām par katru zinātnes tēmu.
- Izveidoto ISP.
GoScience projekta partneriem bija iespēja apspriest visas detaļas, kuras ir jāuzlabo, saistībā ar platformas lietošanu, vienojās par anketu un atskaišu nodošanas termiņiem. Kā arī apmainīties ar savu pieredzi projekta uzdevumu īstenošanā.

Spēja saprast, iespējams, ir viena no vissvarīgākajām cilvēku īpašībām. Kā ar jebkuru citu cilvēka spēju, arī ar izpratni var strādāt, attīstīties un pilnveidoties. Tā ir ne tikai svarīga, bet izšķiroša priekš izglītības procesa, jo tā ir atbildīga par visgrūtāko uzdevumu – sasniegt vienošanos un rast kopīgu valodu, uztvert dažādus viedokļus un uzskatus, procesus un priekšstatus nevis kā formālu tekstu, bet tā, lai šie viedokļi un

2019.gada 9.maijā BT1 Izstāžu zālē, Ķīpsalā, Rīgā notika seminārs Profesionālo un vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogiem par PIKC RVT īstenojamiem projektiem saistībā ar mācību procesa pilnveidošanu. Seminārā pedagogi varēja piedalīties darbnīcā "Dialoga veidošana ar audzēkņiem mācību procesā". Darbnīcas mērķis bija sniegt informāciju par PIKC RVT īstenojamiem ERASMUS+ KA2 projektiem un dot iespēju pedagogiem izmēģināt interaktīvas mācību metodes. Pedagogi tika informēti par ”GoScience” (Nr.2017-1BG01-KA201-036209) projekta īstenošanas gaitu un mērķi:

- Radošas pedagoģiskas pieejas izpēte, kas vērsta uz izpratnes uzlabošanu
- Metodika, kā uzlabot izpratni dabaszinātņu izglītībā vidusskolās
- Pētījumi par zinātniskajiem tematiem un koncepcijām, kas jāiekļauj tiešsaistes mācīšanas un mācīšanās platformā
- Radošo pedagoģisko rīku(metodes) izstrāde tiešsaistes platformā iekļaujamām zinātnes koncepcijām(zinātniskie jēdzieni) par katru zinātnes ( bioloģijas, fizikas, matemātikas, ķīmijas) tēmu.
- Skolotāji sadalījās darbu grupās un izpildīja darba grupas uzdevumus.
- Semināra beigās skolotāji pārrunāja darba grupās paveiktos uzdevumus, izteica savus viedokļus par projektā piedāvāto pedagoģisko rīku izmantošanu.

Seminārā projekta koordinatore Rebeka Grīnfelde informēja profesionālo un vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogus par projekta „Pedagogu izaicinājumi un iespējas darbā ar Millennium un post millennium paaudzēm” (nr. 2018-1-LV01-KA202-04699) mērķiem, galvenajiem uzdevumiem un galvenajām aktivitātēm. Pedagogi tika iepazīstināti ar Millennium un post millennium paaudžu raksturīgākajām iezīmēm un to ietekmi uz mācību procesu. Millennium paaudzei raksturīgs, ka vēlas apgūt mācību vielu koncentrēti, interesanti pasniegtā veidā, lai pedagogs pastāstītu un parādītu tēmas praktisko pielietojumu. Millennium un post millennium paaudzēm ir nepieciešama mijiedarbība un ātrums, ko viņi iegūst interneta vidē un informācijas apstrāde, izmantojot dažādas multimediju sistēmas. Ņemot vērā Millennium un post millennium paaudzēm raksturīgākās iezīmes tiks izstrādātas jaunas izskaidrojoši ilustratīvas, mācību vielu izzinošas un radošas metodes, lai palīdzētu millennium un post millennium paaudzēm labāk apgūt mācību vielu, kā arī tiks apmācīti pedagogi darbam ar šīm paaudzēm, lai veidotu sapratni un uzlabotu dialogu starp pusēm. Projekta noslēgumā tiks izstrādāts pētījums ar secinājumiem un rekomendācijām kā labāk mācīt millennium un post millennium paaudzes, lai uzlabotu dialogu starp skolotājiem un audzēkņiem, uzlabojot mācību procesu un mācību rezultātus. Projektu ir plānots pabeigt 2020. gada 31. martā.

Latvijas Reitingi