PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

2021. gada 10. martā PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” tika uzsākta jauna mācību priekšmeta programmas “Progresīvās tehnoloģijas – bezpilota gaisa kuģu pilotēšana” aprobācija, kura tika piedāvāta projekta “Autonomian Erasmus+: A digital package for autonomous systems and self-driving vehicles” ietvaros.

No 2019.gada 3. oktobrim līdz 4.oktobrim Rīgā, Rīgas Tehniskā universitātē notika Autonomian projekta A digital package for autonomous systems and self-driving vehicles (2018-1-EE01-KA202-047111) partneru sanāksme.

Projekta darba sanāksmi un partneru tikšanos organizēja projekta partneris Rīgas Tehniskā universitāte. Tikšanās laikā katrs partneris sniedza atskaiti par savu mācību moduli, kā arī tika pārrunāta katras valsts likumdošana saistībā ar bezpilotu lidaparātiem un pašbraucošiem transportlīdzekļiem. Rīgas Tehniskā universitāte sagatavoja partneriem ekskursiju pa mācību iestādes laboratorijām un demonstrēja lielu kustību diapazona robotizēto simulatoru KUKA KR 600 R2830, kas ir vienīgā šāda iekārta Ziemeļeiropā un dos zinātniekiem iespēju veikt pētījumus medicīnas, virtuālās realitātes, energoefektivitātes un citās jomās. Tikšanās beigās tika pārrunātas projekta finanses un definētas turpmākās aktivitātes līdz nākamajai tikšanās reizei Rīgā.

No 2018.gada 14.novembrim līdz 16.novembrim Tallinā, Tallinas Tehnoloģiju Universitātē notika Autonomian projekta A digital package for autonomous systems and self-driving vehicles (2018-1-EE01-KA202-047111) partneru sanāksme.

Projekta darba sanāksmi un partneru tikšanos organizēja projekta vadošais partneris – Tallinas Tehnoloģiju Universitātē (Tallinn University of Technology).

Projekta partneru tikšanās laikā tika pārspriesti jautājumi par projekta īstenošanu, par projekta dokumentācijas un finanšu atskaites formām. Tikšanās laikā notika iepazīšanās ar partneriem no Igaunijas un Polijas un tika plānota turpmākais projekta īstenošanas darbs, ka arī kopdarbība ar Rīgas tehnisko universitāti. Tika nolemts turpmāko sadarbību turpināt projekta e-vidē, kura katrs partneris veic nepieciešamās darbības un kontaktējas ar partneriem. Papildus starp partneriem tika sadalīti mācību moduļi, kas tiks izstrādāti projekta laikā.

Autonomian

Erasmus+: A digital package for autonomous systems and self-driving vehicles

Projekta numurs: 2018-1-EE01-KA202-047111

Projekta apraksts:

Transporta sistēma, ar kuru mēs esam pieraduši dzīvot 100 gadus, šobrīd mainās paradigmā. Jaunā paradigma, saukta par transportu kā pakalpojumu, nozīmē, ka tā vietā, lai izmantotu automašīnu, piemēram, šodien, transportlīdzekļi tiks rezervēti vai pasniegti, izmantojot lietotni, tāpat kā esošie brauciena uzrādīšanas vai automašīnu dalīšanas pakalpojumi. Bet ievērojami mainās ne tikai personīgie pārvadājumi, bet arī kravu pārvadājumi. Vadošā tehnoloģija aiz tās ir programmatūra, kuras virza autonomās sistēmas, kuras ir izstrādātas pietiekami inteliģenti, lai sāktu nomainīt cilvēku vadītāju vai operatoru. Saskaņā ar Frost & Sullivan (F&S autonomās braukšanas un savienotās mobilitātes) ziņojumu autobūves ekosistēmas nākotne virzās uz vairāku jomu, piemēram, lietu internetu, savienotu transportlīdzekļu, autonomu transportlīdzekļu un V2X komunikāciju, integrāciju. . Integrācija un fokusa maiņa padarīs programmatūras definētas automašīnas nākotnē par savienoto automašīnu būtību. Turklāt, ekosistēmai paplašinoties, tirgus pamanīs ārkārtēju konkurenci gan patentētu, gan atvērtu avotu risinājumu sniedzēju starpā.

Pašpiedziņas automašīnas attēlo nozīmīgāko progresu inženierijas vēsturē. 2011. gadā uz Eiropas Savienības ceļiem gāja bojā vairāk nekā 30 000 cilvēku, un uz katru nāves gadījumu ir četri ievainojumi, kas izraisa invaliditāti ar invaliditāti. Kamēr ES ir apņēmusies uzlabot drošību uz ceļiem, izmantojot dažādus līdzekļus, pašbraucošas automašīnas var samazināt vai pat novērst ceļu satiksmes negadījumus. Vēl viena liela pārmaiņa, kas notiek transporta un autonomajās sistēmās, ir saistīta ar droniem. Mūsdienās droni tiek uzskatīti par jaunattīstības tirgu; viņu komunālie pakalpojumi gandrīz katru dienu pieaug, nodrošinot jaunas izglītības un uzņēmējdarbības iespējas

Pašlaik pieaugošo dronu un citu tālvadības, daļēji autonomu vai pilnībā autonomu sistēmu pārdošanas dēļ mūsdienu sabiedrība saskaras ar šādiem galvenajiem izaicinājumiem tāpat kā automobiļu ēras sākumā XX gadsimta sākumā:

Trūkst tehnisko zināšanu, lai pareizi kontrolētu un uzturētu dronus vai citas bezpilota ierīces. Tas noved pie tā, ka ierīces vērtības tiek strauji samazinātas nepareizas lietošanas un naudas pazaudēšanas, kā arī ierobežoto līdzekļu, kas izmantoti ierīces ražošanai, zaudēšanas dēļ.

Darbības pieredzes trūkums, kas noved pie nepareizas darbības un ātras ierīces zaudēšanas pirmās darbības laikā, kas noved pie ierīces pazaudēšanas, kā arī rada apkārtējo priekšmetu un cilvēku drošības problēmas. Nepatīkama pirmā pieredze var izraisīt uzticības mazināšanos tehnoloģijām un tehnoloģiju ieviešanas līmeni kopumā.

Trūkst juridiskas pieredzes ierīces darbībā, kas nozīmē, ka trūkst zināšanu par piemērojamajiem tiesību aktiem un likumu. Tas noved pie sabiedrības drošības un drošuma apdraudējuma, ņemot vērā iespēju pārkāpt spēkā esošos Starptautisko civilās aviācijas noteikumu noteikumus.

Tādējādi mēs redzam acīmredzamu nepieciešamību pēc plašas informācijas avotu (mācību materiālu) par droniem plašas pieejamības ne tikai profesionāļiem, bet arī plašai auditorijai.

Projekta koordinators: ITT Group OÜ, Igaunija

Projekta partneri:

  • Viljandi Kutseõppekeskus, Igaunija;

  • Silesian University of Technology (Politechnika Śląska), Polija;

  • Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija;

  • Rigas Valsts Tehnikums, Latvija.

Projekta rezultāti:

O1 Autonomo sistēmu modulis - mācību materiāls

Jaunākās tehnoloģiju tendences ir pavērušas vairākus jaunus horizontālus autonomās sistēmas, ieskaitot autonomas / pašbraucošas automašīnas un dronus, praktisko pielietojumu. Vairāki uzņēmumi jau ir parādījuši savas pašreizējās iespējas, piemēram, labi pazīstamais Tesla Inc., Amazon, DHL, AliExpress un vēl daudzi citi ir paziņojuši par savu redzējumu par tuvāko nākotnes lietojumprogrammām. Neatkarīgi no paredzamās tehnoloģijas, kopējam fonam ir gan tehnoloģija, gan tiesību akti, kas ierobežo un vada izvēlēto tehnoloģiju pareizu izmantošanu. Šis intelektuālais iznākums ir vērsts uz vispārējām pamatzināšanām, kas vajadzīgas, lai gūtu panākumus vairākās - pašlaik daudzsološākajās autonomo sistēmu jomās.

Iznākums "Autonomo sistēmu modulis - mācību materiāls" ir trīs kursu modulis, kas aptver attiecīgo tehnoloģiju un likumdošanas teorētisko pamatojumu un atspoguļo spēkā esošos tiesību aktus partnervalstīs un ES kopumā. Saturu veido - mācību materiāli (elektroniski elektroniski izdrukājams), vizuāls materiāls video lekciju veidā par galvenajām tēmām un pašpārbaude, pamatojoties uz iepriekšējo projekta partneru pieredzi, tādējādi dodot iespēju sagatavot izglītojamo viedai tehnoloģiju izmantošanai.

O2 Pašpiedziņas transportlīdzekļu simulācijas moduļi

Simulācijas ir būtiska ikvienā autonomā sistēmā un robotikas rīku komplektā. Labi izstrādāts simulators ļauj ātri pārbaudīt algoritmus, projektēt autonomas sistēmas, veikt regresijas testēšanu un apmācīt AI sistēmu, izmantojot reālistiskus scenārijus.

Izvads “Pašbraucošu transportlīdzekļu simulācijas modeļi” ir virtuālu transportlīdzekļu kopums loģiskās situācijās ar atvērtiem problēmu aprakstiem un simulācijas programmatūras modeļiem. Intelektuālā iznākumā ir arī tehniskā dokumentācija un vadlīnijas, kā modeļus ieviest izglītības vidē.

O3 Elektrisko transportlīdzekļu mācību platforma

Mācot dažādu līmeņu studentus, būtiska ir praktiska mācību platforma. Eksperimentējot ar reālās dzīves transportlīdzekļiem, studenti var atrast nianses, kuras simulācijā nevarēja pārbaudīt. Arī jaunāka vecuma studentiem reālās dzīves sistēmas parasti ir aizraujošākas nekā virtuālās.

Rezultāts “Elektrisko transportlīdzekļu (EV) studiju platforma” ir fizisks transportlīdzeklis, kas paredzēts autonomās vadības mācīšanai PIKC studentiem. Intelektuālajā izlaidē ietilpst mehāniskie rasējumi, materiālu plāns, elektroinstalācijas shēmas un rokasgrāmata platformas ROS sistēmas izveidošanai un ieviešanai. Visi rezultāti tiks publicēti bez maksas, tāpēc ikviena ieinteresētā persona tos varēs lejupielādēt un izveidot savu autonomo transportlīdzekļu pētījumu platformu.

O4 mācību programmas modulis droniem

Visaptverošs rokasgrāmata par dronu tehnoloģiju, kas sākotnēji paredzēta profesionālās izglītības kompetences centriem.

Droni kļūst arvien populārāki, tomēr visaptverošas rokasgrāmatas par to, kā izvēlēties piemērotu dronu, kā to darbināt, apkalpot un veidot, joprojām nav. Ir patentēti ceļveži, ko nodrošina dronu ražotāji, tomēr parasti tie sniedz nelielu informācijas klāstu, kas ir pielāgots ražotāja izstrādājumu klāstam. Kad drons kļūst par kaut ko vairāk nekā tikai rotaļlietu, un, it īpaši, ja tā svars tiek palielināts līdz dažiem kilogramiem vai pat duci no tiem, tas, iespējams, kļūst par bīstamu instrumentu. Gaisa telpas koplietošana ar citiem lietotājiem (t.i., gaisa kuģiem, gaisa baloniem, izpletņlēcējiem) prasa no operatora vispārējām zināšanām par gaisa telpas uzbūvi, ko atzinušas starptautiskas organizācijas, un ievērojot stingras vadlīnijas un noteikumus. Operatoriem jāzina šie noteikumi un viņiem arī jāsaprot to ierobežojumi, pat ņemot vērā fizioloģiju un emocionālo stāvokli, līdzīgi kā to dara komerciālie piloti. O4 piedāvā īpašu pieeju autonomām lidošanas sistēmām (bezpilota gaisa objektiem / transportlīdzekļiem). Tas atbilst arī O1, kur tiek aptvertas visu autonomo sistēmu kopīgās daļas, paplašinot un sniedzot specifisku informāciju, kas neattiecas uz zemes transportlīdzekļiem.

Latvijas Reitingi