+371 67324146

Profesionālās kompetences pilnveides seminārs Ķīmijas nozares pedagogiem un prakšu vadītājiem “Koksne un koksnes materiāli ar uzlabotām īpašībām, biorafinēšana, zaļā ķīmija”

Sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) ietvaros, Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūtu un PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”, 2021. gada 11. oktobrī notika Profesionālās kompetences pilnveides seminārs Ķīmijas nozares pedagogiem un prakšu vadītājiem “Koksne un koksnes materiāli ar uzlabotām īpašībām, biorafinēšana, zaļā ķīmija”.

Kopumā piedalījās 15 dalībnieki, tika ievēroti visi piesardzības pasākumi saistībā ar Covid -19 pandēmijas ieviestajiem ierobežojumiem, visi dalībnieki un lektori  bija ar sadarbspējīgiem Covid -19 sertifikātiem.

Dalībniekiem tika piedāvātas  tēmas saistībā ar koksni:

– Koksnes ķīmijā. Koks – koka šūna – koksnes ķīmiskais sastāvs.
– Praktiskais darbs – mūsu koks.
– Celuloze un tās produkti.
– Ķīmisku savienojumu iegūšana no koksnes.
– Koksnes un vides mijiedarbība.
– Tvaika sprādziena izmantošana biomasas pārstrādē.
– Bērza tāss iespējas sadzīvē un ķīmijā.
– Praktiskie demonstrējumi.

Seminārā bija sagatavoti praktiskie darbi – arī tādi, kur ne tikai vajadzēja darboties ar rokām, bet, klausoties tēmas, aizpildīt divas krustvārdu mīklas, kas radīja azartu, kurš pirmais prezentācijās ieraudzīs pareizo vārdu, ko ierakstīt krustvārdu mīklā. Visi dalībnieki uzzināja ļoti daudz interesantas informācijas par koksni, par ko līdz šim nebija aizdomājušies, par koksnes pielietošanu tik daudz dažādās jomās. Pasākuma noslēgumā dalībnieki tika iepazīstināti ar dažādām laboratorijām, kā arī pilotiekārtas angāru, kurā no bērza tāss tiks iegūti produkti ar pievienoto vērtību farmācijas nozarē; klātesošie iepazina pulpas – koksnes mehāniskās masas iegūšanu; kā arī kokskaidu plākšņu presēšanas iekārtu un pusrūpnieciska apjoma ekstrakcijas iekārtu. No dabībniekiem sekoja ļoti pozitīvas atsauksmes, visi iesaistītie semināru pameta ar smaidu.

Paldies Veltai Fridrihsonei, Inesei Fiļipovai, Kristīnei Meilei, Dacei Cīrulei, Ramūnam Tupčiauskam, Jānim Rižikovam, Laimai Vēverei, Ralfam Pomilovskim, Mārītei Škutei, Danielai Godiņai par padziļināto ieskatu koksnes ķīmijā un koksnes produktos, kā arī Madarai Pētersonei un Inesei Tonei par pasākuma organizēšanu!

Milzīgs paldies par atbalstu Dr.sc.ing. Uģim Cābulim – Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta direktoram un Dagnijai Vanagai – PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” direktorei.

Dalīties

Jaunākās publikācijas