PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

esfk1

No 2020.gada 28.februāra līdz 1.martam Ķīpsalas izstāžu centrānorisinājās izglītības izstāde “Skola 2020”. Lai iegūtu visaptverošu informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs, Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” karjeras attīstības atbalsta pasākuma ietvaros, izstādi apmeklēja vairāk nekā 500 PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” visu kursu audzēkņi.

Izglītības izstādes “Skola 2020” Rīgas Valsts tehnikuma stendā tika atvēlēta vieta Karjerasstūrītim, kur pedagogi karjeras konsultanti Anita Umbraško, Ineta Maļinovska un Inese Vārslavāne trīs izstādes dienu laikā sniedza gandrīz 100 individuālās karjeras konsultācijas; gan informatīvās par RVT programmām, iespējām, pasākumiem, gan profesionālās piemērotības noteikšanā. Katram interesentam, tika piemērota atbilstošākā karjeras konsultēšanas metode: veicinot saskarsmi un ieinteresētību ar sajūtu testa palīdzību, motivējot, iedrošinot un improvizējot ar asociāciju kārtīm, veicinot pašizziņu ar profesionālās piemērotības testiem.

Pirmajā izstādes dienā lielākā interesentu grupa bija devīto klašu izglītojamie (gan no tuvējām Rīgas skolām, gan no tālākām - Saldus, Lēdurgas, Bauskas, Cēsīm u.c.), tika sniegta atbalsta palīdzība, iedrošinot un izskaidrojot, lai būtu vieglāk orientēties nākamās profesijas izvēlē un neapjukt daudzveidīgajos skolu piedāvājumos. Otrās un trešās izstādes dienas galvenie karjeras stūrīša apmeklētāji bija ieinteresētie vecāki, kuri domā par savu bērnu karjeras izvēli, un tas noteikti atmaksāsies nākotnē! Tikai darot kopā šo karjeras izglītības un atbalsta darbu, var cerēt, ka jaunieši atradīs savu ceļu dzīvē!

Liels paldies par atsaucību un dalību darba devēju pārstāvjiem, kuri atbalstīja Rīgas Valsts tehnikumu - sniedza intervijas, iedvesmoja, atbildēja uz interesentu jautājumiem: VAS “Latvijas dzelzceļš” – Ā. Tuņķelis; Latvijas Dzelzceļnieku biedrība – M. Riekstiņš; AS “Sadales tīkli” – L. Bernharde; SIA “Dayton” – A. Linkevičs; SIA “Accenture Latvia” – G. Dekena; AS “Olainfarm” – S. Senka-Sevistova; SIA “Livonia Print” – L. Vidze; SIA “Jelgavas Tipogrāfija” – T. Zuke; “Inchape Motors Latvia” – R.Vanags-Daugavvanags”; “Prakse LV” – K. Bērziņš.

RVT pasākums izdevās lielisks! Un lielisks tas bija tāpēc, ka iesaistījās visi un darbojās kā vienota komanda! Lielu atbalstu izstādes laikā sniedza RVT nodaļu vadītāji, pedagogi un audzēkņi. Paldies arī IT puišiem par tehnisko atbalstu!

           Īpaša pateicība par karjeras stūrīša organizēšanu un iekārtošanu, darba devēju piesaistīšanu, lieliskas karjeras atbalsta komandas izveidošanu – Solveigai Keisterei!

Sagatavoja:

Pedagogi karjeras konsultanti Ineta Maļinovska, Inese Vārslavāne, Anita Umbraško

 

 

Latvijas Reitingi