PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, piedaloties pedagogam karjeras konsultantam Inetai  Maļinovskai, Rīgas Valsts tehnikuma Enerģētikas nodaļas E2-1 un E2-2 grupu audzēkņiem un viņu pedagogam Uldim Heidingeram, 2019.gada 18. decembrī norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums Enerģētikas nodaļas audzēkņiem “Elektroinženiera karjera”.

PIKC RVT Enerģētikas nodaļas E2-1 un E2-2 grupu audzēkņiem bija ekskluzīvaiespēja apmeklēt VAS Latvijas valsts radio un televīzijas centra Televīzijas torni Rīgā, Zaķusalas krastmalā 1, iepazīties ar profesijas pārstāvjiem, darba un darba vides apstākļiem, prakses iespējām, profesijas nozīmi un atbildību. Šobrīd notiek TV torņa pārbūve, tas tiks atvērts apskatei tikai pēc rekonstrukcijas - 2023.gadā.

VAS LVRTC ir viens no vadošajiem elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem Latvijā, kas nodrošina telekomunikāciju risinājumus Latvijā pārstāvētajiem mobilo sakaru, interneta un telekomunikāciju operatoriem, kā arī valsts institūcijām. LVRTC ir galvenais radiofonijas un televīzijas programmu zemes apraides tīkla operators valstī. LVRTC nodrošina datu pārraides pakalpojumus, 28 atvērtā tipa Datu centru pakalpojumus, mākoņpakalpojumus, izsniedz un uztur eParaksta pakalpojumus, nodrošina augstkāpēju pakalpojumus.

Pasākuma pirmajā daļā, LVRTC Tīkla vadības direktors Edgars Ālmanis iepazīstināja ar uzņēmuma darbības virzieniem, sniegtajiem pakalpojumiem un jauniem pakalpojumiem, tādiem kā Tabakas izstrādājumu izsekojamības sistēmas, atklāja RVT audzēkņiem LVRTC rekonstrukcijas, attīstības un nākotnes plānus par TV torņa iespējām un izskata maiņu pēc rekonstrukcijas.

LVRTC Energopārvaldības daļas vadītājs Vitālijs Račinskis audzēkņiem atgādināja par elektrodrošību un darba drošību darba vietā, par elektriķa profesijas trim zelta likumiem – “Atslēdzi! Pārbaudi! Sazemē!”, pastāstīja par elektrotehniķa amata pienākumiem un atbildību, profesijas svarīgumu un iespējām uzņēmumā. V.Račinskis atbildēja uz jautājumiem par savu karjeras ceļu, par to, kur apguva enerģētiķa profesiju.

LVRTC Personāla vadītāja Jevgeņija Volosina audzēkņus informēja par prakses un darba iespējām uzņēmumā un lūdza ņemt vērā, ka, lai gan elektriķa profesija ir ļoti pieprasīta, neviens uzņēmums nevēlēsies paturēt slinkus un nemotivētus darbiniekus.

Pasākuma otrajā daļā Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņiem bija nenovērtējama iespēja izstaigāt TV torņa tehniskās un pazemes telpas, apskatīt tornī izvietotās taisngriežu un mikroklimata iekārtas, apskatīt optisko krosu (ODF), pārliecināties, kā norit elektroiekārtu reālā darbība. Lielākajiem interesentiem bija iespēja tikt Tīkla vadības centra iekšienē, redzēt kā tiek monitorēts tīkls.

VAS LVRTC praksē un darbā pie sevis gaida Rīgas Valsts tehnikuma Datorikas, Komercdarbības, Enerģētikas un citu nodaļu audzēkņus, kuri vēlas nopietni strādāt, kuri ir atbildīgi un motivēti mācīties un apgūt praktiskās iemaņas, kuri ir virzīti uz izaugsmi un attīstību.

Sagatavoja: Pedagogs karjeras konsultants Ineta Maļinovska

 

Latvijas Reitingi