PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Šajā mācību gadā no 13.maija līdz 17.maijam PIKC Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālās struktūrvienības audzēkņi karjeras attīstības atbalsta pasākumu ietvaros ar devīzi “Biznesa garša” tikās ar darba devējiem, uzņēmejiem, lai veiksmīgi plānotu savu turpmāko karjeru un domātu par sava biznesa uzsākšanas, realizēšanas iespējām nākotnē reģionā. Personīgās izaugsmes trenera vadībā audzēkņi izvērtēja savas rakstura īpašības un prasmes, lai noskaidrotu savas stipras un vājās puses.

Nedēļa bija piesātināta un pasākumiem bagāta. Meistarklasē „Biznesa avoti” dalībniekiem tika dota iespēja izprast karjeras iespējas izvelētajā jomā. Mācību ekskursijā “Es gribu zināt” audzēkņi iepazinās ar dažādu uzņēmumu daudzveidīgo produkcijas klāstu, ražošanas telpām un iekārtām, darba apstākļiem, profesiju daudzveidību tādos uzņēmumos kā SIA „IV Plus” un SIA „Vārpa”, IU „Stefani S” un Z/S“Auseklis.

Praktiskajās darbnīcās “Darba garša” topošās tērpu stila speciālistes iepazinās ar fotogrāfa darba ikdienu un izbaudīja kā ir būt par modeli foto sesijas laikā, apzinoties arī šī darba grūto pusi-garās darba stundas.

Savukārt, personīgo izaugsmes treneru vadībā tika organizēts darbs grupās par radošumu un prasmēm sadarboties, lēmumu pieņemšanu, netradicionālām pieejam uzdevumu risināšanā.

Nedēļas noslēgumā notika pasākums „Biznesa garša”, kura laikā katra grupa aizstāvēja savu sapņu projektu, diskutēja par izglītības nepieciešamību un iespējām darba tirgū ar uzaicinātajiem profesionāļiem.

Pasākuma noslēgumā veiksmes vārdus audzēkņu izvēlētajā karjeras ceļā teica Krāslavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja L.Miglāne un darba ar jauniešiem speciāliste J.Moisejenkova.

Pasākumā piedalījās korespondenti no laikrakstiem „Krāslavas Vēstis” un „Latgales laiks”. Rakstu lasīt šeit.

Pasākums tika organizēts Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

Latvijas Reitingi