PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Visā pasaulē 23. aprīlī tiek svinēta Grāmatu diena, tam par godu arī Rīgas Valsts tehnikums atzīmēja šos svētkus ar pasākumu – “Drukas un  mediju diena 2019”.

Šajā dienā Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas pedagogi un audzēkņi iesaistījās dažādās lekcijās un meistardarbnīcās. Tomēr, kas gan labāk spētu nodrošināt grāmatas ieceres realizāciju un grāmatas virzību tirgū, ja ne komercdarbības speciālisti. Tāpēc arī viņi tika iesaistīti šajā procesā.

Komercdarbības nodaļas audzēkņi sacentās par labākām prezentēšanas prasmēm un grāmatas tapšanas idejas nodrošināšanu. No katras grupas tika izvēlēti audzēkņi, kuriem uzdevumi veicās vislabāk, tādējādi dienas laikā tika noskaidrots, kuri no audzēkņiem ir spēcīgākie savā jomā. Šo interaktīvo procesu nodrošināja biedrība “Ilgtspējīgas attīstības aģentūra”.

Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas audzēkņi iesaistījās grāmatas kā produkta radīšanā. Tas aptvēra grāmatu un cita veida iespiedprodukcijas izgatavošanu un ar to saistīto procesu iepazīšanu. Īpašs prieks, ka vairāki no lektoriem bija nodaļas bijušie audzēkņi, kuri piekrita dalīties savā karjeras pieredzē un profesionālajās zināšanās.

Drukas dienas ievadā Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas izpilddirektore Ieva Bečere uzrunāja klātesošos un iepazīstināja ar nozares attīstības tendencēm un nākotnes perspektīvu, īpaši uzsverot loģistikas un pakalpojumu pārdošanas nozīmi poligrāfijas nozarē, jo liela daļa no saražotās produkcijas tiek eksportēta. Pēc iepazīšanās ar nozares pārstāvjiem sekoja meistarklases un lekcijas, kuru laikā jauniešiem bija iespēja izjautāt nozares cilvēkus gan par viņu karjeru nozarē, gan uzdot profesionālas jomas jautājumus.

Reklāmas aģentūras “Raugs” māksliniece Gundega Kalendra ļāva iejusties radošajā procesā kā ideju pārvērst taustāmā produktā, kā racionālāk veidot dizainu, vienlaikus nezaudējot radošu pieeju. Topošajiem iespieddarbu noformējuma speciālistiem šīs nodarbības ar praktiskiem piemēriem ļāva paraudzīties uz dizaina tapšanas procesu caur nozares profesionāļa prizmu. Vienlaikus audzēkņiem bija iespēja vērot Latvijas Mākslinieku savienības un Latvijas Dizaineru savienības biedra, grāmatu mākslinieka Alda Aleka veidoto grāmatu vāku izstādi un pārrunāt grāmatas vāka dizaina tapšanas posmus, pārspriest sadarbības iespējas ar pasūtītājiem un iepazīt mākslinieka skatījumu uz savu karjeru.

Poligrāfijas apgāda “Polap” poligrāfijas grupas vadītāja Gundega Sproģe meistarklases nodarbībā iepazīstināja ar poligrāfijas materiālu tirdzniecības īpatnībām, loģistiku, materiālu izvēli un daudzuma aprēķiniem. Topošajiem poligrāfijas ražošanas tehniķiem bija iespēja izmēģināt savas prasmes, veicot reālus aprēķinus.

Drukas tehnoloģijas bija plaši pārstāvētas. Topošos poligrāfijas ražošanas tehniķus un iespiedējus uzrunāja un jaunākās tehnoloģijas demonstrēja SIA “Polipaks” Drukas departamenta vadītājs Vasilijs Tkačuks un iespiedējs Valdis Pavlovičs, kurš pats ir absolvējis tehnikumu. Pagājušā gada absolvents Tomass Lācis, pārstāvot sietspiedes uzņēmumu SIA “Ervitex”, iepazīstināja ar sietspiedes un karstspiedes procesu niansēm. Audzēkņiem bija izdevība ne tikai pamēģināt drukas procesu pašiem, bet arī saņemt padomu, kā labāk veikt novilkuma izgatavošanu. Drukas dienu īpašais T-krekls tapa Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļā; apdrukas dizaina autors ir O1 grupas audzēknis Gustavs Meļķis

Paldies visiem iesaistītajiem nozares pārstāvjiem par ieguldījumu jauniešu karjeras attīstībā. 

 Pasākums tika organizēts, pateicoties Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.