PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Datorikas nodaļas pirmā kursa audzēkņi devās uz Latvijas Nacionālo bibliotēku paplašināt savas zināšanas IT jomā. Jaunieši iepazina, kā ir būt IT nozares speciālistam lielākajā Latvijas bibliotēkā, cik daudz resursus tas prasa no paša cilvēka un kādas prasmes ir nepieciešamas.

Tika apskatītas serveru telpas un to aprīkojums, kurās varēja izprast, cik sarežģīts ir tehniskais process un cik liela precizitāte ir nepieciešama, to apkalpojot. Pasākuma laikā tika veiktas mērķtiecīgas diskusijas par dažādiem ar IT jomu saistītiem jautājumiem, lai veicinātu jauniešu interesi par savu specialitāti.

Vēlamies īpaši pateikties Latvijas Nacionālās bibliotēkas IT speciālistu kolektīvam, kuri nodrošināja pasākuma norisi ar atraktivitāti un radošumu! Paldies Informācijas sistēmu nodaļasvadītājam Emīlam Boltrim, Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājam Gvido Sproģim, Tehnoloģiju un komunikācijas nodaļas Datu centra administratoram Jānim Čeveram, palīdzības dienesta vadītājam Jānim Kosītītim!

Pasākums tika organizēts, pateicoties Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

Latvijas Reitingi