PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Pirmā pasākuma daļā audzēkņi iepazinās ar palešu ražotni kopumā un uzzināja koka palešu izgatavošanas prasības atbilstoši noteiktiem starptautiskiem standartiem. SIA “AB Terases” direktors Renārs Ābols uzrunāja audzēkņus, uzsverot izglītības nozīmi karjeras veidošanā, kā arī nepieciešamību apgūt valodas, kas ir priekšrocība ikvienam uzņēmējam. Uzņēmuma direktors iedvesmoja jauniešus ar personīgo karjeras veiksmes stāstu un deva padomus tālākajai karjeras izaugsmei.

Ražošanas direktors Modris Mirončuks skaidroja, kas ir materiālu termiskā apstrāde, kā jāveic materiālu antiseptizēšanu, lai pasargātu tos no sēnīšu bojājumiem un paildzinātu koka kalpošanas mūžu. Dalījās ar savu pieredzi, kā jāveic ražošanas procesa uzlabojumi, lai piedāvātu vēl kvalitatīvākas preces. Ražošanas direktors īpaši uzsvēra, cik svarīgi veikt jebkuru darbu ar atbildības sajūtu, ar nopietnu attieksmi pret mācībām un prakses iespējām, jo katrs praktikants ir topošais darba ņēmējs.

Otrā pasākuma daļā audzēkņiem bija iespēja piedalīties praktiskajā uzdevumā un izmēģināt sevi kā ražotnē strādājošo profesijas pārstāvi. Sadarbībā ar ražošanas direktoru Modri Mirončuku un profesijas pārstāvi, audzēkņi iepazinās ar darba drošības kartību, kas ir jāvēro SIA “AB Terases”. Audzēkņiem bija iespēja izgatavot koka paleti pēc noteikta rasējuma, izmantojot tehnisko specifikāciju. Meistardarbnīcas noslēgumā ražošanas direktors apliecināja, ka visi audzēkņi veiksmīgi izpildīja uzdevumu un ir iepazinuši profesijas pamatus, lai strādātu uzņēmumā.

Ekskursija tika organizēta Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Latvijas Reitingi