PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

PIKC RVT karjeras konsultantes Anita Umbraško un Sindija Dziedātāja, ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, audzināšanas stundu laikā vada karjeras ievirzes nodarbības. Stundās audzēkņi mācās aizstāvēt savu viedokli, lai spētu pamatot savas vajadzības darba tirgū. Kā vienu no metodēm var minēt interaktīvu spēli “Viedokļu Rings”, kurā audzēkņi mācās argumentēt savu viedokli par profesionālo izglītību un tās iespējām karjeras izaugsmē. Audzēkņiem tiek piedāvātas situāciju analīzes un darbs grupās, lai attīstītu sadarbības prasmes. Karjeras vadības prasmju apgūšana palīdz jauniešiem paraudzīties uz situācijām no dažādiem aspektiem, kā arī attīstīt prasmes sadarboties grupā, pieņemt lēmumus un pamatot savu izvēli. Stundās tiek izmantoti arī iedvesmojoši video, lai jauniešos radītu vēlmi sasniegt vairāk savā karjeras ceļa izvēlē. Stundas tēma tiek izvēlēta sadarbībā ar klases audzinātāju.
Paldies par atsaucību tām klašu audzinātājām, kuras jau ir izrādījušas interesi: Lāsmai Balceraitei, Rebekai Grīnfeldei, Ingai Mateusai-Krūklei, Rasmai Homatovai, Nellijai Kifai, kuru klasēs karjeras ievirzes stundas tika veiksmīgi novadītas. Aicinām arī citus klašu audzinātājus ieplānot karjeras stundas saviem audzēkņiem, sazinoties ar karjeras konsultantēm:

Sindija Dziedātāja (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +371 28336019);

Anita Umbraško (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +371 29886369).

 

Latvijas Reitingi