PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

epasakumilogo

PIKC RVT Limbažu teritoriālajā struktūrvienībā š.g. 22. februārī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tika rīkots karjeras izglītības pasākums “Gribu būt grāmatvedis!”. Pasākuma mērķis bija iepazīt grāmatveža profesijas būtību, tās nākotnes perspektīvas un karjeras iespējas tajā. Pie topošajām grāmatvedēm, GV1-2 grupas audzēknēm viesojās grāmatvedības uzņēmuma SIA “Spīdola AZ” pieredzējušas speciālistes Anita Krūmiņa un Gaida Blūma, kuras šo darbu ir veikušas gan centralizētās ekonomikas apstākļos strādājot algotu darbu, gan pašreiz tirgus ekonomikā savā uzņēmumā sniedzot grāmatvedības ārpakalpojumus. Pieredzējušās speciālistes tika izvēlētas tieši šo iemeslu dēļ, lai varētu salīdzināt darba ņēmēja un darba devēja pienākumus, kā arī lai salīdzinātu vienu un to pašu profesiju ilgākā laika posmā, lai izvērtētu prasības, pārmaiņas un tendences šajā jomā.

            Nodarbības laikā meitenes guva priekšstatu par to, kā ir mainījusies grāmatveža profesija, pienākumi, darba apjoms, kā to ietekmējušas pārmaiņas tehnoloģijas un likumdošanas jomā. Plaša informācija tika sniegta par grāmatvedības zināšanu pielietojumu, to nozīmi daudzās profesijās, par konkurētspējas priekšrocībām darba tirgū, izmantojot šīs zināšanas, risinātas un analizētas praktiskas situācijas. Topošās un esošās grāmatvedes pārbaudīja arī savas spējas Latvijas naudas atpazīšanā, pēc kā nācās atzīt, ka grāmatvedis strādā tikai ar dokumentiem, līdz ar to kāda monēta nemaz īsti nav zināma. Daudz tika runāts un analizēti reāli piemēri par grāmatveža profesijā nepieciešamajām īpašībām, prasmēm un attieksmi pret darbu, par mācīšanos mūža garumā.

            Meitenes ļoti augstu novērtēja nodarbību, jo varēja salīdzināt savu priekšstatu par grāmatveža profesiju ar pieredzes bagātu profesionāļu pieredzi, pārbaudīt un nostiprināt jau iegūtās zināšanas, izanalizēt reālus piemērus un saņemt atbildes uz neskaitāmiem jautājumiem gan par grāmatveža profesiju, gan par nodokļu reformas ietekmi uz to.

            Dažkārt mācību procesā meitenēm rodas šaubas par savām spējām un prasmēm, par to, kā lai apgūst visu, kas nepieciešams, bet šī nodarbība noteikti uzmundrināja un lika saprast, ka grāmatvedību skolā vien iemācīties īsti nevar, ka par labu un zinošu grāmatvedi var kļūt tikai laika gaitā praktiskā darbā. Diskusijā pēc nodarbības to arī secināja Ieva Ungure: “Sapratu, ka grāmatvedība ir jāmācās visu mūžu, ka skolā to pilnībā iemācīties nevar.” Savukārt, Dace Andersone atzina: “Skaidrs, ka grāmatvedības zināšanas noder jebkur un tā ir visa dzīve, kas mums ir visapkārt.”

Pedagogs karjeras konsultants Laimrota Surska