PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

PIKC RVT Laidzes teritoriālajā struktūrvienībā 2019. gada 16. maijā notika karjeras atbalsta pasākums Laidze EXPO, kurā izglītojamie izvērtēja savus iekšējos resursus mērķa sasniegšanai savas karjeras veidošanā. Pirmajā pasākuma daļā audzēkņi tikās ar lektori Vitu Brakovsku, lai izzinātu savus iekšējos resursus karjeras veidošanā lekcijā „Laimes lācis mīt mūsos pašos”. Audzēkņi lekcijas laikā nostiprināja zināšanas sludinājuma un motivācijas vēstules rakstīšanā, lai veiksmīgāk varētu konkurēt darba tirgū, kā arī uzzināja veiksmīgas darba intervijas knifus.

Šajā mācību gadā no 13. maija līdz 17. maijam PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” Krāslavas teritoriālās struktūrvienības audzēkņi karjeras attīstības atbalsta pasākumu ietvaros ar devīzi “Biznesa garša” tikās ar darba devējiem, uzņēmējiem, lai veiksmīgi plānotu savu turpmāko karjeru un domātu par sava biznesa uzsākšanas, realizēšanas iespējām nākotnē reģionā. Personīgās izaugsmes trenera vadībā audzēkņi izvērtēja savas rakstura īpašības un prasmes, lai noskaidrotu savas stiprās un vājās puses.

Nedēļa bija piesātināta un pasākumiem bagāta. Meistarklasē „Biznesa avoti” dalībniekiem tika dota iespēja izprast karjeras iespējas izvelētajā jomā. Mācību ekskursijā “Es gribu zināt” audzēkņi iepazinās ar dažādu uzņēmumu daudzveidīgo produkcijas klāstu, ražošanas telpām un iekārtām, darba apstākļiem, profesiju daudzveidību tādos uzņēmumos kā SIA „IV Plus” un SIA „Vārpa”, IU „Stefani S” un Z/S“Auseklis.

Praktiskajās darbnīcās “Darba garša” topošās tērpu stila speciālistes iepazinās ar fotogrāfa darba ikdienu un izbaudīja kā ir būt par modeli foto sesijas laikā, apzinoties arī šī darba grūto pusi – garās darba stundas.

Savukārt, personīgo izaugsmes treneru vadībā tika organizēts darbs grupās par radošumu un prasmēm sadarboties, lēmumu pieņemšanu, netradicionālām pieejām uzdevumu risināšanā.

Nedēļas noslēgumā notika pasākums „Biznesa garša”, kura laikā katra grupa aizstāvēja savu sapņu projektu, diskutēja par izglītības nepieciešamību un iespējām darba tirgū ar uzaicinātajiem profesionāļiem.

Pasākuma noslēgumā veiksmes vārdus audzēkņu izvēlētajā karjeras ceļā teica Krāslavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja L.Miglāne un darba ar jauniešiem speciāliste J.Moisejenkova.

Pasākumā piedalījās korespondenti no laikrakstiem „Krāslavas Vēstis” un „Latgales laiks”. Rakstu lasīt šeit.

10. maijā karjeras ekskursijas “Kompetences mašīnbūvē” ietvaros audzēkņi no Mašīnbūves nodaļas devās uz metālapstrādes uzņēmumu SIA "Preco". Pasākuma laikā jaunieši iepazinās ar graudu pirmapstrādes iekārtām un tās apkalpojošajiem speciālistiem. SIA "Preco" šajā nozarē darbojas kopš 1994. gada un šobrīd ir vienīgie šādu iekārtu ražotāji Latvijā. Uzņēmuma ražotās iekārtas top uz mūsdienīgām pančošanas, lāzergriešanas, plazmas griešanas un metāla locīšanas iekārtām. Audzēkņi satikās ar profesijas pārstāvjiem un pastiprināja savas teorētiskas zināšanas darba vidē. Uzņēmuma darbinieki dalījās ar savu darba pieredzi, kā īstenot piemērotāko risinājumu jebkura izmēra un specifikas saimniecībai, sākot no neliela ģimenes biznesa līdz lieljaudas ražotnei.

            Vasīlijs Samarins, SIA "Preco" komercdirektors, atzīmēja, cik svarīgi savā profesijā ir nepārtraukti attīstīties. Veiksmīgas karjeras izaugsme ir atkarīga no cilvēka vēlmes sasniegt arvien jaunas virsotnes un kvalitatīvi organizēt darba vidi. Saruna bija motivējoša jauniešiem, lai viņi neapstātos savā karjeras ceļā un turpinātu mācīties pēc tehnikuma absolvēšanas. SIA "Preco" piedāvā audzēkņiem iziet mācību praksi un veidot arī turpmāko sadarbību.

Pasākums tika organizēts Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Lai motivētu jauniešus jau šobrīd domāt par nākotnes karjeru, kā arī par to, kā uzstādīt mērķus un tos sasniegt, aprīļa beigās karjeras izglītības programmas ietvaros skolā viesojās Junior Achievement Latvia programmu absolvents, SIA “Simple+” valdes loceklis un Stokholmas Ekonomikas augstskolas Rīgā (SSE Rīga) students Kristiāns Lancmanis. Uz tikšanos ar Kristiānu tika aicināti GL1-1, GL1-2, GL3-1 un GL3-2 grupu audzēkņi.

25. aprīlī PIKC ’’Rīgas Valsts tehnikums” Kokapstrādes nodaļas 1. un 2. kursa audzēkņi un Limbažu teritoriālās struktūrvienības kvalifikācijas “Būvizstrādājumu galdnieks” 3. kursa audzēkņi karjeras attīstības atbalsta pasākumu ietvaros ar devīzi ’’Kokapstrāde ir iespēja” apmeklēja 1989. gada Kokapstrādes nodaļas absolventa Jāņa Grantiņa uzņēmumu SIA ’’Liela muiža’’ Vaidavas pagastā. Puiši iepazina mucu izgatavošanas procesu - materiāla sagatavošanu, tā apstrādi -, un paši piedalījās mucas izgatavošanā, apgūstot dažas no darbam nepieciešamajām prasmēm. Jānis Grantiņš iepazīstināja ar uzņēmuma tapšanas vēsturi, produkcijas veidiem, kā arī aicināja apzināties savas vēlmes un saprātīgi ieguldīt nopelnītos līdzekļus turpmākai uzņēmējdarbības attīstībai. Jauniešiem tika piedāvāta iespēja pieteikties praksē. Pēc SIA ’’Liela muiža’’ apmeklējuma tehnikuma audzēkņi gan izteica vēlmi strādāt praksē šādā uzņēmumā, gan guva pārliecību, ka vēlas dibināt savu kokapstrādes uzņēmumu.

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

Pasākums tika organizēts, pateicoties Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. 

Visā pasaulē 23. aprīlī tiek svinēta Grāmatu diena, tam par godu arī Rīgas Valsts tehnikums atzīmēja šos svētkus ar pasākumu – “Drukas un  mediju diena 2019”.

Šajā dienā Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas pedagogi un audzēkņi iesaistījās dažādās lekcijās un meistardarbnīcās. Tomēr, kas gan labāk spētu nodrošināt grāmatas ieceres realizāciju un grāmatas virzību tirgū, ja ne komercdarbības speciālisti. Tāpēc arī viņi tika iesaistīti šajā procesā.

Komercdarbības nodaļas audzēkņi sacentās par labākām prezentēšanas prasmēm un grāmatas tapšanas idejas nodrošināšanu. No katras grupas tika izvēlēti audzēkņi, kuriem uzdevumi veicās vislabāk, tādējādi dienas laikā tika noskaidrots, kuri no audzēkņiem ir spēcīgākie savā jomā. Šo interaktīvo procesu nodrošināja biedrība “Ilgtspējīgas attīstības aģentūra”.

Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas audzēkņi iesaistījās grāmatas kā produkta radīšanā. Tas aptvēra grāmatu un cita veida iespiedprodukcijas izgatavošanu un ar to saistīto procesu iepazīšanu. Īpašs prieks, ka vairāki no lektoriem bija nodaļas bijušie audzēkņi, kuri piekrita dalīties savā karjeras pieredzē un profesionālajās zināšanās.