+371 67324146

Nominācija “GADA SKOLOTĀJS 2021 profesionālās izglītības jomā” Rīgas Valsts tehnikumā

Lai sveiktu mūsu tehnikuma skolotājus Starptautiskajā skolotāju dienā, Rīgas Valsts tehnikuma Audzēkņu pašpārvalde 2021. gada 8. oktobrī bija noorganizējusi skolotājiem svētku pasākumu. Skolotājiem bija iespēja piedalīties viktorīnā “Skolotāj, vai Tu zini?!”, kur bija jāsniedz atbildes uz 30 dažādas sarežģītības jautājumiem par mūsu tehnikumu, Latviju un dažādiem tematiem no mācību priekšmetiem. Skolotāji tika sadalīti nelielās komandās, kas ļāva “likt galvas kopā”, lai rastu pareizās atbildes uz viktorīnas jautājumiem. Rezultāti bija dažādi – kāda komanda atbildēja pareizi uz vairāk jautājumiem nekā cita komanda. Bet pareizo atbilžu skaits nebija tik būtisks, jo aktivitātes mērķis bija, lai skolotājiem būtu iespēja atpūsties un viņi gūtu pozitīvas emocijas pasākuma laikā – kas arī lieliski izdevās!

Kā jau tradicionāli ik gadu, sagaidot Skolotāju dienu, arī šogad tika izvirzīti Rīgas Valsts tehnikuma skolotāji Gada skolotāja nominācijām. Kopā tās bija sešas, kā arī tika izteikta pateicība par nesavtīgu darbošanos, iedvesmojot un motivējot audzēkņus apgūt izvēlēto profesiju.   

1. Par teorētisko un praktisko mācību jēgpilnu savietošanu, inovatīvu mācību metožu praktizēšanu un audzēkņu aktīvu iesaisti reģiona, valsts un starptautiskajos profesionālajos konkursos Gada skolotāja nominācija tika piešķirta Dinai Sproģei – RVT Limbažu teritoriālās struktūrvienības profesionālo mācību priekšmetu skolotājai.

2. Par efektīvu mācību metožu izmantošanu attālinātajā mācību procesā;   par Moodle platformas iespēju izmantošanu mācību līdzekļu izveidē audzēkņu praktiskajiem darbiem un pieredzes apmaiņas popularizēšanu kolēģu vidū; par audzēkņu sagatavošanu un augstiem profesionāliem sasniegumiem SKILLS Latvija un EIROSKILLS konkursos Gada skolotāja nominācija tika piešķirta Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas profesionālo mācību priekšmetu skolotājam  Jānim Pavlovskim.

3. Par inovāciju ieviešanu mācību procesā un audzēkņu profesionālās izaugsmes veicināšanu; par nozīmīgiem audzēkņu sasniegumiem profesionālās meistarības konkursā SkillsLatvija; par tehnikuma mācību vides atjaunošanu un aktīvu tās popularizēšanu kolēģu vidū Gada skolotāja nominācija tika piešķirta Datorikas nodaļas profesionālo mācību priekšmetu skolotājam Normundam Pauderam.

4. Par kvalitatīvu pieaugušo mācību procesa īstenošanu ar mūsdienīgiem mācību un metodiskajiem materiāliem nominācija “GADA SKOLOTĀJS 2021 pieaugušo izglītības jomā tika piešķirta Pieaugušo izglītības centra izglītības metodiķim Guntaram Lobam.

5. Par ieguldījumu audzēkņu personības izaugsmē, atrodot viņu talantus un virzot audzēkņus uz augstiem profesionāliem sasniegumiem profesionālās meistarības konkursos SkillsLatvija un EuroSkills  nominācija “GADA SKOLOTĀJS 2021 ārpusstundu darbā ar audzēkņiem” tika piešķirta Enerģētikas nodaļas profesionālo mācību priekšmetu skolotājam  Sandim Breieram.

6. Par aizraujoša un interesanta mācību procesa organizēšanu un spilgtu personību, kura iedvesmo, nominācija “GADA SKOLOTĀJS 2021 – Audzēkņu simpātija” tika piešķirta latviešu valodas un literatūras skolotājai Ingrīdai Lasinskai.

7. Par nesavtīgu darbošanos, iedvesmojot un motivējot audzēkņus apgūt izvēlēto profesiju, kā arī  paplašinot audzēkņu redzesloku par Dzelzceļa nozares vēsturi un mūsdienu sasniegumiem, pateicība tika izteikta Dzelzceļa nodaļas profesionālo mācību priekšmetu skolotājam  Andrim Melderim.

Apsveicam Rīgas Valsts tehnikuma Gada skolotāja titula laureātus un novēlam visiem skolotājiem izturību, iedvesmu, radošumu un enerģiju šajā ne tik vieglajā laikā!

Dalīties

Jaunākās publikācijas

Konkursa ”Young Car Mechanic 2023” fināls

2022.gada 3.martā Rīgā, BT1 izstāžu centrā, satikās 66 spēcīgākie Latvijas jaunie automehāniķi, no 17 dažādām Latvijas profesionālās izglītības iestādēm, lai cīnītos par vietu ”Intercar Latvija”