PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” Tālākizglītības nodaļa piedāvā:

1.      vakara apmācības grupas (vidusskolas), 960 stundas:

-  automehāniķis;

- elektro tehniķis;          

- mašīnbūves tehniķis;

- Lokomotīvju saimniecības tehniķis.

2. vakara apmācības grupas (pamatskolas), 640 stundas: 

- vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs.

Mācību ilgums 8 vai 12,5 mēneši atkarībā no stundu skaita.

Mācību sākums  01.10.2019. Mācību maksa mēnesī EUR 86.00.

 

3. Nepilna laika (Neklātienes) apmācības forma (ar vidējo izglītību):

- Sliežu ceļa saimniecības tehniķis;

- Vilces līdzekļa vadītājs (mašīnists);

- Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis.

Mācību ilgums 2 gadi. Mācību sākums  01.10.2019. Mācību maksa EUR 555,00 gadā (iespēja maksāt pa mēnešiem).

 

4. Mācības eksternātā (pašmācība) – visās PIKC „RVT”  piedāvātajās profesijās.

   Mācību maksa pēc individuālās izmaksu tāmes.

 

5. Ārpus formālās izglītības atzīšana – iespēja kārtot kvalifikācijas eksāmenu visās PIKC „RVT” piedāvātajās profesijās un saņemt trešā profesionālā kvalifikācijas līmeņa apliecību (arī RVT teritoriālās struktūrvienībās).

Maksa par kvalifikācijas eksāmena kārtošanu saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr. 146 no 10.09.2013..

 

6. Mācības sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (piedāvājums spēkā arī pārējai mērķauditorijai)

7. Sagatavošanas kursi 

8. Pedagogu profesionālās meistarības pilnveides "A" programma

 9. Dažādi semināri zināšanu un kompetenču paaugstināšanai.

Tuvāka informācija : K.Valdemāra ielā 1c, 230.kab. vai pa tālr. 27260001, 67322825

Latvijas Reitingi