PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

5. mācību kārtā notiek no 22.septembra līdz 22.oktobrim.
Pieteikšanās notiek tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot e-pakalpojumu. Vairāk informāciju skatīt šeit.

Informācija par ATTĀLINĀTĀS KĀRTAS piedāvājumu skatīt šeit.

- gribi pilnveidot zināšanas vai mainīt karjeras virzienu - meklē informāciju par iespējām apgūt jaunas prasmes enerģētikā, drukas un mediju tehnoloģijās, datorikā, transportā un loģistikā, autotransportā, kokrūpniecībā, uzņēmējdarbībā u.c. tautsaimniecības nozarēs www.macibaspieaugusajiem.lv un www.rvt.lv
- vēlies, lai novērtē Tavas zināšanas, prasmes un kompetences, kas iegūtas darba gaitās, un saņemt profesionālo kvalifikāciju kādā no RVT piedāvātajām profesijām, tad gaidām Tevi skolā, Limbažos, Zeļļu ielā 9
- Tev būs 100% vai 90% finansējums mācībām, iespēja mācīties klātienē vai attālināti, materiāltehniskās bāzes nodrošinājums, iespēja dzīvot dienesta viesnīcā Limbažos vai Rīgā, profesionālās kvalifikācijas apliecība
- Tālrunis informācijai 27260001

Pieaugušo izglītības centrs (Tālākizglītības nodaļa) pilngadīgiem Dienas nodaļas izglītojamiem, kuriem dažādu sarežģītu situāciju rezultātā ir:
1. Mācību parādi (atskaitīšanas risks);
2. Kuri sekmīgi nokārtojuši profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, bet mācību parādu dēļ saņēmuši Profesionālās kvalifikācijas apliecību (KAC)

PIEDĀVĀ

pabeigt mācības pašizglītības formā (par saviem līdzekļiem), un pēc sekmīgi apgūta mācību teorētiskā un praktiskā kursa, saņemt PIKC RVT Diplomu (DPVA) par trešo profesionālo kvalifikācijas līmeni, kas atbilst ceturtajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim.

Tuvāka informācija pa tālr. 27260001 vai rakstot uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” ir viena no lielākajām un vecākajām profesionālās vidējās izglītības iestādēm, kura jau aptuveni 20 gadus piedāvā kvalitatīvas mācības bezdarbniekiem un darba meklētājiem sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA).
No 2019.gada septembra ir izveidots Pieaugušo izglītības centrs, kurā ikviens bezdarbnieks vai darba meklētājs, kas saņēmis NVA izsniegtu kuponu var īsā laikā (~1-2 mēneši) apgūt kādu no Neformālās izglītības programmām:

Izglītības programma Stundu skaits
Datorzinības bez priekšzināšanām 120
Datorzinības ar priekšzināšanām 120
Auto Cad 120
Web risinājumu izstrāde 120
Datorprasmes grāmatvedībā (programmā Jumis) 120
Angļu valoda (bez priekšzināšanām) 120
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) Higher Intermediate 120
Krievu valoda (bez priekšzināšanām) 120
Valsts valoda atbilstoši zemākajam valsts valodas prasmes līmenim 120
Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim 120
Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim  120

 

Iedzīvotājiem, kuri dzīves laikā ir ieguvuši iemaņas, praktiskās un teorētiskās zināšanas un vēlas tās “legalizēt” – t.i., saņemt izglītības dokumentu, piedāvājam to izdarīt ārpus formālās izglītības sistēmā, nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Piedāvājam 30 profesionālās kvalifikācijas gan Rīgā, gan mūsu teritoriālajās struktūrvienībās – Limbažos un Krāslavā.

Detalizētāka informācija pa tālruni 27260001

13346639 10209497977352094 7701945505290420104 n

PIKC Rīgas Valsts tehnikumam 2020. gads ir jaunu izaicinājumu un inovatīvu projektu gads. Esam Latvijā lielākā profesionālās vidējās izglītības iestāde. Pēdējos 10 gadus, pateicoties Eiropas struktūrfondu finansējumam un valsts atbalstam, esam uzbūvējuši Praktisko mācību centru Dārzciema ielā, ar modernu materiāli tehnisko nodrošinājumu, jaunu dienesta viesnīcu, pabeiguši un labiekārtojuši Pieaugušo izglītības centru Ūnijas ielā, esam aizsākuši vēsturisko centra ēku atjaunošanu un sāksim multifunkcionālās halles būvniecību un āra sporta laukumu labiekārtošanu.

Mums ir nodrošināti labvēlīgi apstākļi, lai sekmētu izglītības pakalpojumu plašāku klāstu, dodot iespēju papildināt zināšanas arī pieaugušajiem. Mūsu piedāvājums ir pieprasīts un mēs garantējam saviem audzēkņiem augstas kvalitātes zinību apgūšanu, izmantojot tehnikuma aprīkojumu, jaunas modernās datoru klases, simulācijas iekārtas, CNC darbagaldus un poligrāfijas nozarē strādāt ar jaunākajām ražošanas iekārtām.

Pieprasītākās jomas: enerģētika, drukas un mediju tehnoloģijas, datorzinības, transports un loģistika, dzelzceļš, komercdarbība, automehānika, kokrūpniecība.

Kas biežāk piesakās apmācībām: kas vēlas mainīt savu nodarbošanos, kas vēlas paaugstināt kvalifikāciju, darba devēju nosūtīti darbinieki.

Iespēja iegūt nepieciešamās prasmes īsā laika periodā arī tālmācībā.

Par to, kādas priekšrocības ir studējot Rīgas Valsts tehnikumā, izstādē “SKOLA 2020” izstāstīs mūsu skolotāji un audzēkņi.

Vispopulārākās pieaugušo apmācības Rīgas Valsts tehnikumā ir:

-   - Izglītība pieaugušajiem - izdevumus audzēknis sedz no personīgiem līdzekļiem, vidēji 100 eur mēnesī.

Beidzot saņem diplomu.

-    - Izglītība pieaugušajiem - paredzēta audzēkņiem sākot no 25 gadu vecuma, pašu finansējums 10% no pilnās mācību maksas. Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" ietvaros

Beidzot saņem: apliecību

-    - Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma – kurā apmāca izglītības iestāžu pedagogus un pedagoģisko personālu

Beidzot saņem: apliecību

-    - Ārpus formālās izglītības sistēma – tā ir iespēja iegūt profesionālo kvalifikāciju, kas ir efektīva papildus iespēja apliecināt savu kvalitāti un profesionalitāti gan sev, gan darba devējam.

Beidzot apmācības un nokārtojot kvalifikācijas eksāmenu, saņem kvalifikācijas apliecību.

Kontaktpersona: Andra Zenčaka, tālr. 27260001; e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Latvijas Reitingi