PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Uzsākta pieteikšanās 6.attālināto mācību kārtai Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).  Ikviens strādājošais vecumā no 25 gadiem var izvēlēties kādu no piedāvātajām izglītības programmām, kas aptver gan digitālās pamatprasmes, gan padziļinātu augstākā zināšanu līmeņa digitālo prasmju mācības pieaugušajiem. Pieteikšanās ilgs līdz 30. jūnijam tiešsaistē

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” Pieaugušo izglītības centrs pilngadīgiem no Dienas nodaļas atskaitītiem izglītojamiem, kuriem dažādu situāciju rezultātā ir:

1. Bijuši mācību parādi, kuru rezultātā izglītojamais ir atskaitīts;

2. Kuri sekmīgi nokārtojuši profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, bet mācību parādu dēļ saņēmuši Profesionālās kvalifikācijas apliecību (KAC)

PIEDĀVĀ

pabeigt mācības pašizglītības formā (par saviem līdzekļiem), un pēc sekmīgi apgūta mācību teorētiskā un praktiskā kursa, saņemt PIKC RVT Diplomu (DPVA) par trešo profesionālo kvalifikācijas līmeni, kas atbilst ceturtajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim.

Tuvāka informācija pa tālr. 27260001 vai rakstot uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gada noslēgumā profesionālo kvalifikāciju “Grāmatsējējs” ieguva 15 audzēkņi, kuri apguva profesionālo tālākizglītības programmu “Grāmatu iesiešana”. Diemžēl ieviestā ārkārtējā situācija valstī pagarināja šīs programmas īstenošanas laiku. Neskatoties uz to, visi audzēkņi sekmīgi apguva izglītības programmas moduļus un nokārtoja profesionālās kvalifikācijas eksāmenu iegūstot vidējo vērtējumu augstāku par deviņām ballēm. Mācoties Izglītības programmā, audzēkņi apguva zināšanas, kuras nepieciešamas visā grāmatas tapšanas ciklā. Papildus audzēkņi apguva nepieciešamās prasmes, kuras nepieciešamas grāmatu atjaunošanā.

PIKC Rīgas Valsts tehnikums ar lielu interesi iesaistījās ESF projektā Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenotajā attālinātajā kārtā. Tas bija izaicinājums palielināt mācību iestādes ģeogrāfisko pārklājumu, jo audzēkņi pieteicās gan no Liepājas, Ventspils, Rēzeknes un no maziem Rīgas attālinātiem novadiem. PIKC Rīgas Valsts tehnikumā 90 audzēkņi apguva datorprogrammas AutoCad pamatus metālapstrādes jomā. Mācības tika organizētas tālmācībā, un audzēkņiem tika dota iespēja mācīties sev izdevīgā vietā, netērējot laiku ceļam uz skolu. Audzēkņi bija ļoti apmierināti par elastīgo mācību plānu un iespēju iegūt Valsts atzītu dokumentu par mācībām. Diemžēl valstī noteiktie epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai neļāva organizēt mācību beidzējiem pilnvērtīgu mācību izlaidumu, kas ir tradicionāls pasākums visiem audzēkņiem, kuri noslēdz mācības PIKC Rīgas Valsts tehnikumā.

ESF projektā Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” piektajā kārtā PIKC Rīgas Valsts tehnikums piedalās, īstenojot profesionālās pilnveides izglītības programmas datorprogrammas AutoCad apguvei un profesionālās tālākizglītības programmas “Elektrotehniķa” kvalifikācijas iegūšanai.

 

5. mācību kārtā notiek no 22.septembra līdz 22.oktobrim.
Pieteikšanās notiek tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot e-pakalpojumu. Vairāk informāciju skatīt šeit.

Informācija par ATTĀLINĀTĀS KĀRTAS piedāvājumu skatīt šeit.

- gribi pilnveidot zināšanas vai mainīt karjeras virzienu - meklē informāciju par iespējām apgūt jaunas prasmes enerģētikā, drukas un mediju tehnoloģijās, datorikā, transportā un loģistikā, autotransportā, kokrūpniecībā, uzņēmējdarbībā u.c. tautsaimniecības nozarēs www.macibaspieaugusajiem.lv un www.rvt.lv
- vēlies, lai novērtē Tavas zināšanas, prasmes un kompetences, kas iegūtas darba gaitās, un saņemt profesionālo kvalifikāciju kādā no RVT piedāvātajām profesijām, tad gaidām Tevi skolā, Limbažos, Zeļļu ielā 9
- Tev būs 100% vai 90% finansējums mācībām, iespēja mācīties klātienē vai attālināti, materiāltehniskās bāzes nodrošinājums, iespēja dzīvot dienesta viesnīcā Limbažos vai Rīgā, profesionālās kvalifikācijas apliecība
- Tālrunis informācijai 27260001

Pieaugušo izglītības centrs (Tālākizglītības nodaļa) pilngadīgiem Dienas nodaļas izglītojamiem, kuriem dažādu sarežģītu situāciju rezultātā ir:
1. Mācību parādi (atskaitīšanas risks);
2. Kuri sekmīgi nokārtojuši profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, bet mācību parādu dēļ saņēmuši Profesionālās kvalifikācijas apliecību (KAC)

PIEDĀVĀ

pabeigt mācības pašizglītības formā (par saviem līdzekļiem), un pēc sekmīgi apgūta mācību teorētiskā un praktiskā kursa, saņemt PIKC RVT Diplomu (DPVA) par trešo profesionālo kvalifikācijas līmeni, kas atbilst ceturtajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim.

Tuvāka informācija pa tālr. 27260001 vai rakstot uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” ir viena no lielākajām un vecākajām profesionālās vidējās izglītības iestādēm, kura jau aptuveni 20 gadus piedāvā kvalitatīvas mācības bezdarbniekiem un darba meklētājiem sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA).
No 2019.gada septembra ir izveidots Pieaugušo izglītības centrs, kurā ikviens bezdarbnieks vai darba meklētājs, kas saņēmis NVA izsniegtu kuponu var īsā laikā (~1-2 mēneši) apgūt kādu no Neformālās izglītības programmām:

Izglītības programma Stundu skaits
Datorzinības bez priekšzināšanām 120
Datorzinības ar priekšzināšanām 120
Auto Cad 120
Web risinājumu izstrāde 120
Datorprasmes grāmatvedībā (programmā Jumis) 120
Angļu valoda (bez priekšzināšanām) 120
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) Higher Intermediate 120
Krievu valoda (bez priekšzināšanām) 120
Valsts valoda atbilstoši zemākajam valsts valodas prasmes līmenim 120
Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim 120
Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim  120

 

Iedzīvotājiem, kuri dzīves laikā ir ieguvuši iemaņas, praktiskās un teorētiskās zināšanas un vēlas tās “legalizēt” – t.i., saņemt izglītības dokumentu, piedāvājam to izdarīt ārpus formālās izglītības sistēmā, nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Piedāvājam 30 profesionālās kvalifikācijas gan Rīgā, gan mūsu teritoriālajās struktūrvienībās – Limbažos un Krāslavā.

Detalizētāka informācija pa tālruni 27260001

Latvijas Reitingi