PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

esflgo2020
1. Neformālo izglītības programmu apguvi reģistrētiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) pēc kuponu sistēmas. Izglītības programmas skatīt šeit.
2. Atbilstoši LR normatīvajiem aktiem veikt ārpus formālās izglītības sistēmā iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanu un atzīšanu.
Iedzīvotājiem, kuri strādājot, dzīves laikā ieguvuši praktiskās un arī teorētiskās zināšanas un vēlas tās “legalizēt” – t.i., saņemt izglītības dokumentu pēc sekmīgi nokārtota profesionālās kvalifikācijas eksāmena, piedāvājam to izdarīt šādās kvalifikācijās: Profesionālās kvalifikācijas skatīt

Latvijas Reitingi