PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

 

2019.gada 11.decembrī tehnikuma Komercdarbības nodaļas B1  un B2 grupu audzēkņi, Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, devās ekskursijā uz Latvijas Valsts arhīvu.

Liela daļa dokumentu reiz nonāk arhīvā, tāpēc audzēkņi devās noskaidrot, kas ir arhīvs, kādus dokumentus glabā arhīvā un  guva ieskatu jautājumā par dokumentu pārvaldību iestādēs un dokumentu turpmāko glabāšanu arhīvā, iepazinās ar  Personu fondu un trimdas dokumentiem, noskaidroja, kā notiek dokumentu aprakstīšana un sakārtošana, kā arī ieskatījās Latvijas vēsturē caur Latvijas Valsts arhīvā esošajiem dokumentiem.

Mūsu gids - arhīva eksperts Guntis Švītiņš pastāstīja,  ka tieši šogad, saistībā ar RVT simtgadi, ir bijusi ļoti cieša sadarbība ar PIKC "Rīgas Valsts tehnikums", jo tika meklēti dokumenti, kuros ir informācija par mūsu izglītības iestādes vēsturi un svarīgākajiem notikumiem.

Ekskursijas laikā audzēkņi uzzināja jaunu informāciju, kura būs noderīga mācībās un profesionālajā dzīvē, kā arī noskaidroja, ka Latvijas Valsts arhīvs piedāvā prakses iespējas topošajiem speciālistiem. Guntis Švītiņš piebilda, ka Latvijas Valsts arhīvs priecājas arī par jauniem speciālistiem, kuri izrāda interesi par darbu Latvijas Valsts arhīvā.

Liels paldies mācību moduļa “Dokumentēšana” skolotājai Diānai Rogoļevai par noorganizēto ekskursiju.

 Jau bērnībā rotaļājoties iejūtamies dažādās lomās. Gribam būt ārsti, skolotāji, policisti, šoferi, datorspēļu veidotāji, lidmašīnas vai lokomotīves vadītāji. Katram ir savs priekšstats par vēlamo nākotnes profesiju, bet, lai izvēlētos sev piemērotāko, nepieciešama plašāka informācija.

Rīgas Valsts tehnikuma Komercdarbības nodaļas B4 grupas audzēknes, kuras savas profesionālās prasmes apgūst tehnikumā, mācību priekšmeta ’’Retorika un

 

Rīgas Valsts tehnikuma Komercdarbības nodaļa 2019. gada 28. novembrī organizēja audzēkņu profesionālās meistarības konkursu „Pārdošanas eksperts”.

Konkursa mērķi bija:

- nostiprināt mācību procesā iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas;

- veicināt interesi par apgūstamo profesiju;

- noskaidrot labākos starp topošajiem komercpakalpojumu darbiniekiem un klientu apkalpošanas speciālistiem, novērtējot audzēkņu prasmes un iemaņas apgūstamajā profesijā.

Konkursā piedalījās 4 audzēkņi: Linards Andersons (GK3-1), Laura Krūzmane (GK3-1), Viktorija Jeršova (GK3-1) un Megija Krūzberga (B3).

Konkursa laikā konkursanti:

1. izvērtēja ikdienā veicamos profesionālos pienākumus, tos sarindojot pēc prioritātēm;

2. internetā meklēja, apkopoja, analizēja informāciju par uzdevumā norādītajiem komersantiem un viņu piedāvāto preci;

3. apkalpoja klientus veikalā, imitējot pirkšanas – pārdošanas procesu un komunicējot ar klientiem latviešu un angļu valodā;

4. gatavoja prezentāciju par noteiktu produktu – medu tūristu grupai no Ķīnas angļu valodā;

5. pildīja grāmatvedības uzdevumus;

6. veica digitālās tirdzniecības uzdevumu, aizpildot rēķinu.

 

Izmantojot skolu programmas “Dzīvei gatavs” piedāvātās vieslektoru lekcijas, 2019. gada oktobrī un novembra sākumā Komercdarbības nodaļā G2 grupā viesojās 2 vieslektori:
RIMI Baltic IT SAP sistēmu menedžere Anna Jegorova, kura iepazīstināja audzēkņus ar veikalu rentabilitātes aprēķinu, un kā atlasīt, aprēķināt, apkopot un izvērtēt iegūto informāciju, savukārt, AS SWEDBANK finanšu speciāliste Karīna Buša audzēkņiem pastāstīja par finanšu plānošanas nepieciešamību ikdienā un nākotnē un kā vislabāk to veikt. Audzēkņiem praktisko stundu laikā bija jārisina arī praktiski uzdevumi – situāciju analīze. Paldies lektorēm Annai Jegorovai un Karīnai Bušai par sniegtām vieslekcijām un profesionālo priekšmetu skolotājai Ievai Rebiņai par to noorganzēšanu.

 

2019. gada 4. novembrī PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” viesojās AS SWEDBANK pārstāve Inga Zalecka ar praktisko mācībstundu programmu „Dzīvei gatavs”, kura tika novadīta Komercdarbības nodaļas GK2-1 grupas audzēkņiem. Mācībstunda programmā „Dzīvei gatavs” notika ekonomikā. Mācībstundu programmas laikā audzēkņi analizēja dažādas situācijas par personīgā budžeta plānošanu, kā arī risināja praktiskus piemērus, kādas prasmes jāattīsta jau šodien, lai nākotnē veiksmīgi darbotos darba tirgū. Paldies AS SWEDBANK pārstāvēm par novadīto mācībstundu programmu „Dzīvei gatavs” un skolotājai Lāsmai Balceraite par tās noorganizēšanu.

27.martā Komercdarbības nodaļas GK2-1 grupas audzēkņi Linards Andersons un Laura Krūzmane piedalījās PIKC „Rīgas Tūrisma un radošanās industrijas tehnikuma” rīkotajā startautiskajā konkursā „Learn,Know,Do, Can, Show” nominācijā „Jaunais komersants”. Tehnikuma audzēkņi ieguva 2.vietu sacenšoties ar trešā, ceturtā kursa audzēkņiem un pat absolventiem.

Konkursantiem bija jāsagatavo mājas darbs “Mēs – nākotnes komersanti!”, kurā jāataino savu redzējumu nākotnes profesijā. Konkursa pamatuzdevums bija nodemonstrēt pārdošanas prasmi produktam, kuru izlozēja no „melnās kastes”. Konkursantiem bija jāizdomā kā šis produkts izskatīsies, kāds būs sortiments, cena produktam, kā tas tiks pozicionēts un virzīts tirgū. Mūsu audzēkņi izvilka produktu - lakats - un lieliski tika galā ar uzdevumu.

Lūk, ko saka Linards par konkursu:

„Viens no konkursa uzdevumiem bija 110 minūtēs izdomāt, kā mēs varētu pārdot produktu, kuru izlozējām. Šī uzdevuma ietvaros mums vajadzēja izdomāt jaunu uzņēmumu - gan uzņēmuma logo, gan moto, kā arī mūsu izdomātajām precēm akcijas cenu, par kādu tās mēs pārdotu. Šis bija ļoti interesants pasākums, jo tas mums lika darboties komandā, paplašināt savu draugu loku un, protams, papildināt un likt lietā savas iegūtās zināšanas. Šis konkurss mums ļoti patika, kā arī esam priecīgi, par iegūto 2.vietu. Paldies skolotājai Rebekai Grīnfeldei par iespēju piedalīties šādā konkursā.”

Rakstu sagatavoja : Rebeka Grīnfelde

Latvijas Reitingi