PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

 "Komercdarbības nodaļā apgūstamās profesijas" prezentāciju skatīt šeit

 24.aprīlī PIKC „Rīgas Valsts tehnikuma” Komercdarbības nodaļa uzņēma viesus – topošos loģistikas darbiniekus un transporta pārvadājumu komercdarbiniekus  un viņu skolotājus Māru Birzi, Guntu Kuhari un Andi Kūmu no PIKC „Liepājas Valsts tehnikuma”, lai kopīgi darbotos praktikumā „Loģistika”. Praktikuma organizēšanai bija vairāki mērķi: 

  • attīstīt izglītojamo spēju radoši domāt, argumentēti paust savu viedokli, attīstīt prasmi pieņemt lēmumus, darbojoties komandā;
  • mācību procesā

Portāls Prakse.lv no 13. līdz 17.aprīlim rīkoja Atvērto durvju nedēļu uzņēmumos. Atvērto durvju laikā jaunieši varēja tuvāk iepazīties ar uzņēmumu darbu un uzzināt par iespējamajām prakses vietām.

Portāla Prakse.lv piedāvāto iespēju izmantoja arī Komercdarbības nodaļas audzēkņi. 13.aprīlī GK2-1 grupas audzēkņi apmeklēja A/S „Sadales tīkli”. Ekskursijas laikā audzēkņi uzzināja par elektrības kā preces attīstību Latvijā, varēja aplūkot dažādu laiku un veidu elektrības skaitītājus, apmeklēja

Šī gada 31. martā  Komercdarbības nodaļas vadītāja Inese Tiona un profesionālo mācību priekšmetu skolotājas Ieva Ruperte un Laila Umbraško kopā ar B1, B2 un GT1 grupas audzēkņiem apmeklēja „Junior Achievement – Young Enterprise Latvija” organizēto „Starptautisko Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) festivālu”, kas norisinājās TC “Rīga Plaza”.

Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) programmas mērķis ir praktisko uzņēmējdarbības un mārketinga prasmju un iemaņu pilnveidošana reālā vidē, realizējot SMU preces un

Jau trešo gadu Komercdarības nodaļa organizēja PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” audzēkņu Biznesa plānu konkursu. 11. martā ar biznesa plānu prezentāciju konkurss noslēdzās. Konkursā piedalījās 12 audzēkņi un tajā audzēkņi pārstāvēja Ķīmijas tehnoloģijas nodaļu, Poligrāfijas nodaļu, Balvu teritoriālo struktūrvienību, Limbažu teritoriālo struktūrvienību un Komercdarbības nodaļu.

Šogad konkursa dalībnieki savos biznesa plānos piedāvāja realizēt interesantas idejas gan veselīga dzīves veida

2015. gada 6. martā Komercdarbības nodaļa organizēja izglītojamo profesionālās meistarības konkursu „Labākais komercdarbinieks”, kurā aicināja piedalīties arī Balvu un Laidzes teritoriālo struktūrvienību komandas.

Konkursa laikā komandas:

o prezentēja mājas darbu „Iepazīšanās”, kurā vērtēšanas komisija tika iepazīstināta ar savu nodaļu vai teritoriālo struktūrvienību un apgūstamo profesiju;
o teorētisko zināšanu pārbaudei pildīja testu no 45 jautājumiem un radošus uzdevumus;
o praktiskās

Latvijas Reitingi