PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Šī gada 31. martā  Komercdarbības nodaļas vadītāja Inese Tiona un profesionālo mācību priekšmetu skolotājas Ieva Ruperte un Laila Umbraško kopā ar B1, B2 un GT1 grupas audzēkņiem apmeklēja „Junior Achievement – Young Enterprise Latvija” organizēto „Starptautisko Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) festivālu”, kas norisinājās TC “Rīga Plaza”.

Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) programmas mērķis ir praktisko uzņēmējdarbības un mārketinga prasmju un iemaņu pilnveidošana reālā vidē, realizējot SMU preces un

Jau trešo gadu Komercdarības nodaļa organizēja PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” audzēkņu Biznesa plānu konkursu. 11. martā ar biznesa plānu prezentāciju konkurss noslēdzās. Konkursā piedalījās 12 audzēkņi un tajā audzēkņi pārstāvēja Ķīmijas tehnoloģijas nodaļu, Poligrāfijas nodaļu, Balvu teritoriālo struktūrvienību, Limbažu teritoriālo struktūrvienību un Komercdarbības nodaļu.

Šogad konkursa dalībnieki savos biznesa plānos piedāvāja realizēt interesantas idejas gan veselīga dzīves veida

2015. gada 6. martā Komercdarbības nodaļa organizēja izglītojamo profesionālās meistarības konkursu „Labākais komercdarbinieks”, kurā aicināja piedalīties arī Balvu un Laidzes teritoriālo struktūrvienību komandas.

Konkursa laikā komandas:

o prezentēja mājas darbu „Iepazīšanās”, kurā vērtēšanas komisija tika iepazīstināta ar savu nodaļu vai teritoriālo struktūrvienību un apgūstamo profesiju;
o teorētisko zināšanu pārbaudei pildīja testu no 45 jautājumiem un radošus uzdevumus;
o praktiskās

 

 

 

No 7.novembra līdz 17.novembrim Komercdarbības nodaļas GK4-1 grupas audzēknes Rebeka Sīle un Anastasija Novotočinova un Laidzes teritoriālās struktūrvienības KM3 grupas audzēkne Līva Ivanova piedalījās apmaiņas braucienā projekta “Erasmus +” ietvaros Rumānijā.

Šī apmaiņas brauciena galvenais mērķis bija attīstīt jauniešu uzņēmējdarbības spējas. Projekta dalībnieki bija jaunieši no septiņām valstīm - Rumānijas, Bulgārijas, Polijas, Spānijas, Itālijas, Turcijas un Latvijas. Katru

2014.gada 10.oktobrī Komercdarbības nodaļas B1 grupas audzēkņi kopā ar profesionālo mācību priekšmetu skolotāju Ievu Ruperti Valsts pārvaldes Atvērto durvju dienas ietvaros devās mācību ekskursijā uz VID Nodokļu pārvaldes Rīgas klientu apkalpošanas centru Talejas ielā 1, uz kuru kopš š.g. jūlija ir pārcēlušās visas līdz šim Rīgā izvietotās VID struktūrvienības.

VID NP Rīgas klientu apkalpošanas un reģistrācijas daļas Pirmās klientu apkalpošanas nodaļas galvenā nodokļu inspektore Vanda Bērziņa audzēkņiem parstāstīja par:

  • Nodokļu sistēmu Latvijā
  • VID stratēģiju un galvenajiem darbības virzieniem;
  • VID struktūru;
  • VID darbinieku pienākumiem un uzdevumiem;
  • Darbinieku iespējamo karjeru VIDā;
  • Mācību un kvalifikācijas prakšu iespējām VIDā.

 

Profesionālās meistarības konkurss „ES - sekretārs”

2014.gada 7.maijā Ekonomikas un biroja darba nodaļā notika profesionālās meistarības konkurss „Es - sekretārs”. Konkursa mērķi bija: popularizēt sekretāres profesiju, nostiprināt mācību procesā iegūtās teorētiskās zināšanas  un praktiskās iemaņas, kā arī pilnveidot prasmi prezentēt sevi un publiski uzstāties.

Konkursā piedalījās B3 grupas audzēknes: Alīna Bistrova, Linda Borisanova, Liene Hmeļinska, Alīna Kleina, Linda Minčenoka un B2 grupas

Latvijas Reitingi