PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

 

Šā gada 8. decembrī tirdzniecības centrā Domina Shopping notika jau par ikgadējo pirmssvētku tradīciju kļuvušais Latvijas skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) vērienīgākais pasākums “CITS BAZĀRS ziemā”, kurā ar savām biznesa idejām un radīto produkciju apmeklētājus iepazīstināja skolēni no visas Latvijas, tajā skaitā 7 SMU no PIKC RVT.

Skolu pārstāvēja kopumā 22 audzēkņi no 4 grupām, kas sevi parādīja teicami gan ar sagatavoto produkciju, gan stendu noformējumu un nopietno attieksmi.

 

No 10. - 11. maijam Malnavas koledžā norisinājās Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu biznesa plānu konkursa fināls. Konkursa devīze - „Es varu un daru!”.

bp20181111

Konkursa finālā sacentās tie 15 labākie biznesa plānu autori, kuri izturēja konkursa atlases 2. kārtu. Konkursā piedalījās profesionālās izglītības iestādes - Jēkabpils Agrobiznesa koledža, Malnavas koledža, PIKC Ogres tehnikums, PIKC Priekuļu tehnikums, PIKC Rīgas Mākslas un mediju tehnikums, PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”, PIKC Saldus tehnikums, PIKC Valmieras tehnikums, Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola un SIA Bulduru Dārzkopības vidusskola.

Kopā ar citu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, arī PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” Komercdarbības nodaļas GK3-1 grupas audzēkņi Arnita Zariņa un Rihards Urbēns un Enerģētikas nodaļas E3 grupas audzēknis Edmunds Mošenkovs ieguva tiesības prezentēt žūrijas komisijai sava nākotnes biznesa idejas attīstības redzējumu.

Pirmajā konkursa dienā jauniešiem bija iespēja iepazīties ar uzņēmējiem un uzņēmumiem - SIA “Latgales dārzeņu loģistika”, “Jāņa Šicāna piemājas saimniecība”, picērija „Astotais rajons”.

Visiem konkursa finālistiem bija interesantas idejas un konkursantiem bija jāsniedz atbildes žūrijas komisijai, lai pierādītu, ka tieši viņu ideja ir tā, kuru var realizēt šodienas tirgū un ka tajā var droši investēt. Tāpēc ir liels prieks, ka šajā spraigajā sacensībā ir uzvarējis mūsu tehnikuma audzēknis Edmunds Mošenkovs. Savukārt otra biznesa plāna autori - Arnita Zariņa un Rihards Urbēns ieguva 6.vietu.

1. vietu ieguva PIKC “Rīgas Valsts tehnikuma” audzēknis Edmunds Mošenkovs ar biznesa ideju par gaismas ķermeņu izvietošanu uz fasādes pasākuma laikā.

2. vietu ieguva PIKC „Saldus tehnikums” audzēkne Kima Baldere-Sildedze ar biznesa ideju par personalizētajām rokas aprocēm (ar identifikācijas datiem par personu).

3. vietu ieguva PIKC „Valmieras tehnikums” audzēkņi Mairita Anna Vilka un Klāvs Kramēns ar biznesa ideju par dzīvnieku barību ražošanu.

Paldies Malnavas koledžas kolektīvam un audzēkņiem par sirsnīgo uzņemšanu! Paldies skolotājiem, kuri audzēkņus sagatavoja konkursam – Lāsmai Balceraitei, Rebekai Grīnfeldei un Ievai Serjakovai, īpašs paldies skolotājam Atim Papinam par ieguldījumu un atbalstu Edmunda Mošenkova darba tapšanā!

bp20182222

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

Komercdarbības nodaļas skolotāja Lāsma Balceraite

2018. gada 19. aprīlī Jelgavas Tehnikumā norisinājās Latvijas profesionālo izglītības iestāžu izglītojamo profesionālās meistarības konkurss topošajiem klientu apkalpošanas speciālistiem, kurā piedalījās audzēkņu komandas no 6 izglītības iestādēm:


- PIKC „Jelgavas Tehnikums”;
Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienība;
Profesionālā vidusskola “Viktorija”;
PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”;
PIKC „Ogres tehnikums”;
PIKC „Rīgas Tehniskā koledža”.

Konkursa laikā audzēkņiem bija jāveic dažādi uzdevumi:

jāprezentē mājas darbs „Mēs.Skola.Pilsēta”;
interaktīvā veidā jāatbild uz 20 testa jautājumiem;
jāveic dokumentu pārvaldības uzdevumi, sagatavojot vēstuli un rīkojumu;
jāveic ātrrakstīšanas uzdevumus;
jāizspēlē konflikta situāciju lomu spēlē, apkalpojot klientu.

PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” komandu pārstāvēja B2 grupas audzēkne Agita Rūnika, B3 grupas audzēknes Kristīne Skuja un Olga Baranova. Lai arī tehnikuma komandai šogad neizdevās izcīnīt godalgotu vietu, komandas dalībniecēm piedalīšanās konkursā ļāva gūt jaunu pieredzi.

Komercdarbības nodaļas izglītības metodiķe Inese Tiona

lpii

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

2018. gada 28. martā Ekonomikas un kultūras augstskola un Alberta koledža sadarbībā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un Latvijas Banku rīkoja olimpiādi „Finanšu Ābece 2018”. Olimpiādes mērķis - veicināt jauniešu interesi par naudas un finanšu jautājumiem un palielināt izpratni par tiem, tādējādi pilnveidojot viņu finanšu pratību.

Olimpiādes uzdevumi izstrādāti sadarbībā ar finanšu ekspertiem par dažādām ar ekonomiku un finansēm saistītām tēmām, kas apkopotas dokumentā "Pamata kompetenču standarts finanšu pratībā pieaugušajiem" - nauda un darījumi, privāto finanšu plānošana un vadība, kredīti un parādi, risks un peļņa, finanšu un ekonomiskā vide. Olimpiādē piedalījās vairāk nekā 60 audzēkņi no 15 dažādām izglītības iestādēm.

PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” pārstāvēja Komercdarbības nodaļas G2 grupas audzēkņi Inta Žeibe, Maksims Semjonovs, Ajūna Aļeksejeva, Marija Mamajeva un Laurita Kaminska.

Apsveicam Intu ŽEIBI ar nopelnītiem 36 punktiem, kas ļāva iegūt 3. vietu, atpaliekot vien no Āgenskana Valsts ģimnāzijas audzēkņiem – pirmās un otrās vietas ieguvējiem! Apsveicam arī pārējos G2 grupas audzēkņus ar sasniegtajiem rezultātiem olimpiādē! Liels paldies skolotājai - konsultantei Ievai Serjakovai, kas sagatavoja audzēkņus dalībai olimpiādē. 

Bildes no pasākuma „Finanšu Ābece 2018” 

fa2018

Sīkāku informācija par olimpiādes rezultātiem var apskatīt  EKA mājas lapā un Latvijas Bankas mājas lapā :  skatīt šeit.

2018. gada 6. aprīlī Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” aktu zālē pulcējās topošie grāmatveži no visas Latvijas, lai apliecinātu savas profesionālās zināšanas un kompetences. Konkursā piedalījās 5 profesionālās izglītības iestāžu komandas: PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”, PIKC “Valmieras Tehnikums”, PIKC “Ogres tehnikums”, Jēkabpils Agrobiznesa koledža un PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”.

Konkursam sākoties, tā dalībniekus uzrunāja Rīgas Valsts tehnikuma direktore Dagnija Vanaga un sveica tehnikuma ansambļa dalībnieki, nodziedot tehnikuma himnu
“Latviju mīlot un piepildot!”.

Komandu zināšanas un prasmes vērtēja žūrija: Inta Grīnberga (Biznesa izglītības biedrības “Junior Achievement Latvija”  biedre un LR Grāmatvežu asociācijas biedre) , Angelina Tjurina (Grāmatvedības un finanšu koledžas docente), Ilze Ruka (Swedbank pārstāve), Mārtiņš Pudņiks (Swedbank pārstāvis) un Oto Kristiāns Abrams (Latvijas Universitātes 2. kursa students).

Konkursa pirmajā daļā žūrija vēroja video mājas darbus “Viena diena grāmatveža dzīvē”. Otrajā daļā konkursantiem bija jāsastāda uzņēmuma bilance, pēc tam jāatmin krustvārdu mīklu par dažādiem grāmatvedības un finanšu jautājumiem, kā arī jāstrādā ar dažādiem grāmatvedības dokumentiem un jāatrod tajos kļūdas. Konkursa noslēgumā komandas sacentās viktorīnā, atbildot uz dažādiem ar grāmatvedību saistītiem jautājumiem.

Pasākuma noslēgumā uzstājās tehnikuma teātra pulciņš skolotājas Daigas Ziediņas vadībā ar priekšnesumu par grāmatveža profesijas nozīmīgumu mūsu ikdienas dzīvē.

Cīņa starp komandām bija ļoti spraiga un vietas tika sadalītas sekojoši:

1. vieta – Jēkabpils Agrobiznesa koledža;

2. vieta – PIKC “Valmieras Tehnikums”;

3. vieta – PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” un PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”;

4. vieta – PIKC “Ogres Tehnikums”.

Rīgas Valsts tehnikuma komandu pārstāvēja G3 grupas audzēknes: Laine Belinska, Diāna Tkačuka un Jeļizaveta Sidorova. Liels paldies grāmatvedības skolotājai Nataļjai Paramonovai, kas palīdzēja komandai sagatavoties konkursam.

Konkursu sagatavoja un noorganizēja profesionālo mācību priekšmetu skolotājas Nataļja Paramonova, Lāsma Balceraite, Ieva Serjakova, tehnisko atbalstu sniedza Igors Livtjakovs, Edgars Leitāns, Normunds Pauders un Jānis Pavlovskis. Liels paldies par atbalstu direktores vietniecei darba vidē balstītas un mūžizglītības jomā Ingai Šikovai.

gr2018

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

bp2018

2018. gada 1.martā ar biznesa plānu prezentāciju noslēdzās Komercdarības nodaļas organizētais PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” audzēkņu Biznesa plānu konkurss.

Konkursa mērķi:

  • aktivizēt audzēkņu interesi par komercdarbības uzsākšanu;
  • mācību procesā iegūtās teorētiskās zināšanas nostiprināt un pielietot praksē;
  • iegūt pieredzi biznesa plānu izstrādē;
  • attīstīt prezentēšanas un viedokļa aizstāvēšanas prasmes.

Konkursā piedalījās 16 audzēkņi ar 12 biznesa plāniem un tajā bija pārstāvētas Ķīmijas tehnoloģijas nodaļa, Auto nodaļa, Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļa, Enerģētikas nodaļa un Komercdarbības nodaļa.

Šī gada konkursa tēma – „Es varu un daru!”. Konkursa dalībnieki savos biznesa plānos piedāvāja realizēt idejas, kas ir saistītas ar ikdienas apģērba oriģinālu atjaunošanu, foto studijas ierīkošanu, interešu izglītības nodarbību organizēšanu, plastmasas otrreizējo pārstrādi, cīņu pret augu kaitēkļiem, elektropakalpojumu sniegšanu, auto remonta darbnīcas ierīkošanu, kurā jaunieši paši var remontēt savas automašīnas, apdrukas pakalpojumu sniegšanu, uzlīmju un etiķešu ražošanu, boksa kluba izveidošanu, lāzeršovu un eksotisku apgaismojumu īstenošanu un perifērijas ierīču datorspēlēm ražošanu. Konkursa dalībniekiem bija jāpārliecina žūriju, ka biznesa plānā piedāvātā biznesa ideja ir dzīvotspējīga, kā arī jāatbild uz žūrijas komisijas jautājumiem. Arī paši konkursanti uzdeva jautājumus viens otram. 

bp20182

Atbilstoši PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” Biznesa plānu konkursa nolikumam, pirmās un otrās vietas ieguvēji iegūst tiesības pārstāvēt tehnikumu  Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu Biznesa plānu konkursā, kas šogad norisināsies Malnavas koledžā no 10. līdz 11. maijam. Taču, lai nokļūtu konkursa finālā Malnavas koledžā, tehnikuma labāko biznesa plānu autoriem jāiekļūst visas Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu 15 labāko darbu autoru vidū. Lai izdodas!

Liels paldies skolotājiem Lāsmai Balceraitei, Klārai Paipalai, Atim Papinam, Andim Zavadskim un Brigitai Bržeskai par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā konkursam.

Paldies dalībniekiem un sveicam uzvarētājus!

1.vieta - Arnita Zariņa, Rihards Urbēns, GK3-1 grupa;

2.vieta -Edmunds Mošenkovs, E3 grupa;

3.vieta -Anete Siliņa, Kristīne Linda Cīrule, GK3-1 grupa.

bp20181

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

 

 

Latvijas Reitingi