PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Ogres tehnikumā 2019. gada 9. aprīlī norisinājās Latvijas profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo profesionālās meistarības konkurss topošajiem klientu apkalpošanas speciālistiem. Konkursā piedalījās 5 izglītības iestāžu komandas:

 • PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”;
 • Aizkraukles profesionālā vidusskola,
 • PIKC „Jelgavas Tehnikums”;
 • Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienība;
 • PIKC „Rīgas Tehniskā koledža”.

Konkursa laikā audzēkņiem bija jāveic dažādi uzdevumi:

 • jāprezentē mājas darbs „Mēs.Skola.Profesija.”;
 • jāatbild uz 20 testa jautājumiem;
 • jāveic dokumentu pārvaldības uzdevumi: vēstules sagatavošana un reģistrēšana, protokola puzles salikšana;
  • jāveic ātrrakstīšanas uzdevumus;
 • jāizspēlē konflikta situāciju lomu spēlē, apkalpojot klientu.

PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” komandu pārstāvēja B2 grupas audzēkne Megija Krūzberga, B3 grupas audzēknes Sanita Motuže un Samanta Strazdiņa. Lai arī tehnikuma komandai šogad neizdevās izcīnīt godalgotu vietu, komandas dalībniecēm piedalīšanās konkursā ļāva gūt jaunu pieredzi.

Komercdarbības nodaļas izglītības metodiķe Inese Tiona

 

2019. gada 14. martā ar biznesa plānu prezentāciju noslēdzās Komercdarības nodaļas organizētais PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” audzēkņu Biznesa plānu konkurss.

Konkursa mērķi:

 • aktivizēt audzēkņu interesi par komercdarbības uzsākšanu;
 • mācību procesā iegūtās teorētiskās zināšanas nostiprināt un pielietot praksē;
 • iegūt pieredzi biznesa plānu izstrādē;
 • izkopt prezentēšanas un viedokļa aizstāvēšanas prasmes.

Konkursā piedalījās 18 audzēkņi ar 13 biznesa plāniem un tajā bija pārstāvētas Ķīmijas tehnoloģijas nodaļa, Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļa, Balvu teritoriālā struktūrvienība, Krāslavas teritoriālā struktūrvienība, Laidzes teritoriālā struktūrvienība un Komercdarbības nodaļa.

Šī gada konkursa tēma – „Uzdrīksties, tici, dari!”. Konkursa dalībnieki savos biznesa plānos piedāvāja realizēt idejas, kas ir saistītas ar bērnu apģērba šūšanu, skaistumkopšanu, ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, arī molekulāro kulināriju, aplikācijas izstrādāšanu, kas ļautu Baltijas valstu iedzīvotājiem ceļojumu laikā izzināt interesantākos apskates objektus, plānotāju un klažu ražošanu, smaržu plāksterīšu zeķēm un smaržu maisiņu apaviem ražošanu, mantu uzglabāšanas pakalpojuma sniegšanu pludmalē. Konkursa dalībniekiem bija jāpārliecina žūriju, ka biznesa plānā piedāvātā biznesa ideja ir dzīvotspējīga, kā arī jāatbild uz žūrijas komisijas jautājumiem. Arī paši konkursanti uzdeva jautājumus viens otram.

Liels paldies skolotājiem Klārai Paipalai, Atim Papinam, Andim Zavadskim, Brigitai Bržeskai, Lāsmai Balceraitei, Andrai Zenčakai, Agitai Svarinskai, Valentīnai Miķelsonei, Birutai Šāvelei par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā konkursam.

Paldies dalībniekiem un sveicam uzvarētājus!

1.vieta Inta Žeibe G3

2.vieta Linards Andersons, Ieva Luīza Baranova GK 2-1

3.vieta Ajūna Aļeksejeva G3

Komercdarbības nodaļas GK1-1 un GK1-2 grupu audzēkņi 27. un 28. februārī mācību moduļa ,Preču un pakalpojumu iepirkšana” ietvaros apmeklēja uzņēmumu AS “ANTALIS”, kas ir Eiropas vadošais papīra, iepakojuma risinājumu un vizuālās komunikācijas produktu izplatītājs profesionāļiem. Audzēkņi ar lielu interesi noklausījās uzņēmuma valdes locekļa stāstījumu par dažāda veida papīra izstrādājumu – biroja papīra, iepakojuma kartona, reklāmas planšetu materiālu piegādēm Latvijas tirgum. Uzņēmums sadarbojas ar aptuveni 200 piegādātājiem no dažādām pasaules valstīm. Tālāk saņemtā produkcija tiek piegādāta Latvijas uzņēmumiem – tipogrāfijām, mazumtirdzniecības uzņēmumiem, reklāmas produktu izstrādātājiem u.c.

Audzēkņi iepazinās arī ar uzņēmuma iepirkuma speciālistu komandu, viņu darba pienākumiem un atbildību. Redzētais un dzirdētais audzēkņos radīja patiesu interesi, par ko liecināja uzdotie jautājumi, tai skaitā arī par darbinieku izglītību un darba pieredzi. Uzņēmuma darbinieki labprāt pastāstīja par saviem darba pienākumiem, kas saistīti ar iepirkumu pasūtījumu veikšanu un norēķiniem ar uzņēmumiem no visas pasaules.

Noslēgumā audzēkņi izrādīja interesi arī par prakses un darba iespējām šajā uzņēmumā.

9. martā tirdzniecības centrā Domina Shopping notiks Junior Achievement Latvia (JA Latvia) organizētais Latvijas skolēnu mācību uzņēmumu vērienīgākais pasākums CITS BAZĀRS pavasarī, kurā ar savām biznesa idejām un radīto produkciju apmeklētājus iepazīstinās 800 skolēni no visas Latvijas. Atrast sev noderīgas preces piedāvās 270 skolēnu mācību uzņēmumi, kas sevi pierādījuši kā labākos vairāk nekā 400 komandu konkurencē.

Visas dienas garumā apmeklētājiem būs iespēja ne vien apskatīt, bet arī iegādāties jauniešu radītās preces astoņās preču kategorijās – “Pakalpojumi, izklaide”, “Apģērbi, aksesuāri”, “Skaistumkopšana, bižutērija”, “Pārtika, preces virtuvei”, “Elektropreces, gaismas objekti”, “Suvenīri, dāvanas, sezonas preces”, “Spēles, preces bērniem”, “Interjera preces”.

Tehnikuma Komercdarbības nodaļa 2019. gada 20. februārī organizēja audzēkņu profesionālās meistarības konkursu „Prasmīgākais loģistikas darbinieks”.

Konkursa mērķis un tam pakārtotie uzdevumi bija sekojoši:

 • veicināt audzēkņu interesi par apgūstamo profesiju;
 • nostiprināt mācību procesā iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas praksē;
 • noskaidrot labākos starp topošajiem loģistikas nozares darbiniekiem,
 • novērtēt audzēkņu prasmes un iemaņas apgūstamajā profesijā

Atklātā stunda GK2-1 grupai ekonomikā notika 2019. gada 6. februārī, ko vadīja skolotāja Brigita Bržeska. Stundu vēroja Komercdarbības nodaļas skolotāja Lāsma Balceraite.

Skolotājas viedoklis par stundu: „Stundas laikā audzēkņi prezentēja biznesa plānus, kas bija izstrādāti iepriekšējās stundās. Audzēkņu prezentācijas bija saturīgas un interesantas, un tās tika atraktīvi pasniegtas parējiem klausītājiem. Audzēkņi pēc prezentēšanas atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem, kas ļāva pašiem saprast, ka biznesa plāns uz „papīra” ir krieni vien vieglāk izveidojams nekā realitātē, tādēļ ir svarīgi paredzēt darbības vairākus soļus uz priekšu, lai veiksmīgi ieietu tirgū un noturētos tajā.”

 

Ekonomikā grupai B1 2019. gada 7. februārī notika atklātā stunda ekonomikā, ko vadīja skolotāja Lāsma Balceraite. Stundu vēroja Komercdarbības nodaļas skolotājas Brigita Bržeska un Rebeka Grīnfelde, skolotāju viedoklis par stundu: „Stundas laikā skolotāja prezentācijas veidā stāstīja tēmu “Konkurence”. Stunda raksturojama kā saturīga, interesanta, pamatota ar dažādiem faktiem un piemēriem, kas audzēkņos radīja īpašu interesi. Apgūstot šo tēmu, skolotāja rosināja audzēkņus domāt, diskutēt un pamatot savu viedokli. Mācību stundas beigās tika uzdots uzdevums, lai audzēkņi nostiprinātu iegūtās zināšanas.”

Latvijas Brīvo Arodbiedrību savienība (LBAS) projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros īsteno izglītošanas darbu profesionālajās izglītības iestādēs darba tiesību un darba aizsardzības jautājumos.

29. janvārī Komercdarbības nodaļas B3, GK3-1, GL3-1 un GL3-2 grupu audzēkņi pulcējās tehnikuma aktu zālē, lai papildinātu savas zināšanas darba aizsardzībā. Par darba aizsadzības jautājumu nozīmi un svarīgākajiem darba aizsardzības aspektiem audzēkņiem stāstīja LBAS eksperts darba aizsardzības jomā Mārtiņš Pužulis.

Vienlaicīgi lektors popularizēja LBAS organizēto konkursu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem “PROFS”, kura mērķis ir veicināt profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu interesi un izpratni par darba tiesībām un darba drošību, uzsākot darba gaitas. 2018. gada nogalē PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” komandai pirmo reizi izdevās iekļūt šī konkursa finālā un sīvā konkurencē iegūt 3.vietu.

Latvijas Reitingi