PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

2019.gada 7. un 8.oktobrī Komercdarbības nodaļas GL1-1 un GL1-2 grupu audzēkņi moduļa ''Transporta un loģistikas nozares uzņēmumu pamatprocesi'' apguves ietvaros devās ekskursijā uz cieto atkritumu šķirošanas poligonu "Getliņi EKO".Cilvēkam no malas varētu rasties jautājums, kā atkritumu šķirošanas poligons ir saistīts ar loģistiku? Atbilde ir vienkārša:

1) poligona slēgtajos atkritumu noguldījumos veidojas dabas gāze, kuras galvenā sastāvdaļa ir metāns. Gāzi sadedzinot, to pārvērš elektrībā un siltumā. Elektrību uzņēmums pārdod AS "Latvenergo", bet siltumu izmanto uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošināšanai;

2) tā ir atkritumu šķirošanas rūpnīca, kur plastmasa tiek sašķirota un sagatavota pārstrādei.

3) tomātu audzēšana un tirdzniecība.

Viss augstāk minētais ir ražošanas loģistika!

Un tas vēl nav viss... Katra mašīna, kura iebrauc poligona teritorijā, brauc pēc noteiktā maršruta uz konkrētu šūnu, vai šķirošanas rūpnīcu.

Lai netīrais ūdens no poligona nenonāktu apkārtējā vidē, tas tiek savākts un nosūtīts uz attīrīšanas staciju ar cauruļvadu transporta palīdzību.

Uz jautājumu, vai loģistikas darbiniekam te būtu darbs, mūsu jaukā ekskursija vadītāja Anda Zandberga atbildēja – noteikti!

Profesionālo mācību priekšmetu skolotāja Diāna Rogoļeva

No 16. - 17.maijam Rīgas Valsts tehnikuma Laidzes teritoriālajā struktūrvienībā valdīja rosība un satraukums, jo tur norisinājās Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu biznesa plānu konkurss. Konkursa devīze - „Uzdrīksties, tici, dari!”.

Konkursā piedalījās profesionālās izglītības iestādes: Malnavas koledža, PIKC Ventspils tehnikums, PIKC Daugavpils Būvniecības tehnikums, PIKC Rīgas Valsts tehnikums, PIKC Valmieras tehnikums, Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola un SIA Bulduru Dārzkopības vidusskola.

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” konkursā pārstāvēja Komercdarbības nodaļas GK2-1 grupas audzēkņi Linards Andersons un Ieva Luīza Baranova, G3 grupas audzēkne Inta Žeibe un GK2-3 grupas audzēkņi Kristīne Sūniņa un Ilvars Pļaviņš.

Pirmajā konkursa dienā jauniešiem bija iespēja attīstīt sevi kā personības, piedaloties nodarbībā “Laimes lācis mīt mūsos pašos” un meistarklasē “Elevator Pitch”, iepazīties ar uzņēmumu SIA “Ingrid D” un SIA „Green Hive” darbību, kā arī labāk izprast izaicinājumus, ar kuriem nākas saskarties uzņēmējiem, attīstot savu uzņēmējdarbību. Paralēli konkursantiem bija jāpilda dažādus praktiskus uzdevumus, kuru izpildes gaitā jauniešiem bija jārada jauns produkts un tas jāprezentē dienas noslēgumā.

Otrajā konkursa dienā konkursanti prezentēja savas biznesa idejas un sniedza atbildes uz žūrijas komisijas jautājumiem, lai pierādītu, ka tieši viņu ideja ir tā, kuru var realizēt šodienas tirgū un ka tajā var droši investēt. Sacensība bija spraiga un par konkursa laureātiem kļuva:

1.vietu ieguva Malnavas koledžas audzēkne Zara Suhovskaja ar biznesa plānu SIA Pasēdnīca “Nekuriene”.

2.vietu ieguva PIKC „Ventspils tehnikums” audzēkne Sendija Pētersone ar biznesa plānu SIA “Suitu zeķes”.

3.vietu ieguva PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” audzēkņiLinards Andersons un Ieva Luīza Baranova ar biznesa plānu AS “Spotig”.

Paldies skolotājiem, kuri audzēkņus sagatavoja konkursam: Lāsmai Balceraite, Brigitai Bržeskai, Andrai Zenčakai, Valentīnai Miķelsonei un Olgai Blumbahai.

Liels paldies Rīgas Valsts tehnikuma Laidzes teritoriālās struktūrvienības audzēkņiem un pedagogiem Diānai Barkānei, Astrīdai Timai, Inai Krūzei, Dinai Spundei, kā arī Laidzes teritoriālās struktūrvienības vadītājai Baibai Purlicai, Rīgas Valsts tehnikuma direktorei Dagnijai Vanagai, direktora vietniecei darba vidē balstītas un mūžizglītības jomā Ingai Šikovai, Audzēkņu servisa izglītības metodiķei Rebekai Grīnfeldei, komerczinību un ekonomikas vispārizglītojošo un profesionālo mācību priekšmetu skolotāju metodiskās komisijas vadītājai Lāsmai Balceraitei, IT datortīklu administratoram Kasparam Šīnam un E4 grupas audzēknim Edmundam Mošenkovam par atbalstu Biznesa plānu konkursa organizēšanā un norisē.

Komercdarbības nodaļas izglītības metodiķe Inese Tiona

2019. gada 25. aprīlī PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” norisinājās profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkurss “Gudrais grāmatvedis 2019”, kurā piedalījās grāmatvežu profesijas audzēkņi no Rīgas Valsts tehnikuma, Liepājas Valsts tehnikuma, Valmieras tehnikuma un Jēkabpils agrobiznesa koledžas.
Konkursu atklāja PIKC“Liepājas Valsts tehnikums” direktors Agris Ruperts, novēlot veiksmi visiem dalībniekiem un uzsverot grāmatveža profesijas nozīmību.
Konkursantiem bija jāizpilda 3 uzdevumus:


1. jāveic saimnieciskās darbības grāmatojumi, jānoformē nepieciešamos grāmatvedības dokumentus un jāsastāda pārskatu;
2. jāatbild uz dažādiem ar grāmatvedību saistītiem jautājumiem viktorīnā;
3. jāprezentē mājasdarbs.


PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” komanda kā mājas darba tēmu bija izvēlējusies “Grāmatveža dzīve bez stresa”. Mājas darba sagatavošanā piedalījās, ne tikai konkursa dalībnieki, bet arī citi G3 grupas audzēkņi. Video tika filmēts gan PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” telpās, gan Latvijas Nacionālajā biblotēkā, gan AS “Swedbank” ēkā.
Izvērtējot komandu paveikto, dienas beigās tika apbalvotas veiksmīgākās komandas:


1. vietu ieguva PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” G3 grupas audzēkņi Marija Mamajeva, Maksims Semjonovs un Inta Žeibe.
2. vietu ieguva PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”
3. vietu ieguva Jēkabpils agrobiznesa koledža

Ogres tehnikumā 2019. gada 9. aprīlī norisinājās Latvijas profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo profesionālās meistarības konkurss topošajiem klientu apkalpošanas speciālistiem. Konkursā piedalījās 5 izglītības iestāžu komandas:

 • PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”;
 • Aizkraukles profesionālā vidusskola,
 • PIKC „Jelgavas Tehnikums”;
 • Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienība;
 • PIKC „Rīgas Tehniskā koledža”.

Konkursa laikā audzēkņiem bija jāveic dažādi uzdevumi:

 • jāprezentē mājas darbs „Mēs.Skola.Profesija.”;
 • jāatbild uz 20 testa jautājumiem;
 • jāveic dokumentu pārvaldības uzdevumi: vēstules sagatavošana un reģistrēšana, protokola puzles salikšana;
  • jāveic ātrrakstīšanas uzdevumus;
 • jāizspēlē konflikta situāciju lomu spēlē, apkalpojot klientu.

PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” komandu pārstāvēja B2 grupas audzēkne Megija Krūzberga, B3 grupas audzēknes Sanita Motuže un Samanta Strazdiņa. Lai arī tehnikuma komandai šogad neizdevās izcīnīt godalgotu vietu, komandas dalībniecēm piedalīšanās konkursā ļāva gūt jaunu pieredzi.

Komercdarbības nodaļas izglītības metodiķe Inese Tiona

 

2019. gada 14. martā ar biznesa plānu prezentāciju noslēdzās Komercdarības nodaļas organizētais PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” audzēkņu Biznesa plānu konkurss.

Konkursa mērķi:

 • aktivizēt audzēkņu interesi par komercdarbības uzsākšanu;
 • mācību procesā iegūtās teorētiskās zināšanas nostiprināt un pielietot praksē;
 • iegūt pieredzi biznesa plānu izstrādē;
 • izkopt prezentēšanas un viedokļa aizstāvēšanas prasmes.

Konkursā piedalījās 18 audzēkņi ar 13 biznesa plāniem un tajā bija pārstāvētas Ķīmijas tehnoloģijas nodaļa, Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļa, Balvu teritoriālā struktūrvienība, Krāslavas teritoriālā struktūrvienība, Laidzes teritoriālā struktūrvienība un Komercdarbības nodaļa.

Šī gada konkursa tēma – „Uzdrīksties, tici, dari!”. Konkursa dalībnieki savos biznesa plānos piedāvāja realizēt idejas, kas ir saistītas ar bērnu apģērba šūšanu, skaistumkopšanu, ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, arī molekulāro kulināriju, aplikācijas izstrādāšanu, kas ļautu Baltijas valstu iedzīvotājiem ceļojumu laikā izzināt interesantākos apskates objektus, plānotāju un klažu ražošanu, smaržu plāksterīšu zeķēm un smaržu maisiņu apaviem ražošanu, mantu uzglabāšanas pakalpojuma sniegšanu pludmalē. Konkursa dalībniekiem bija jāpārliecina žūriju, ka biznesa plānā piedāvātā biznesa ideja ir dzīvotspējīga, kā arī jāatbild uz žūrijas komisijas jautājumiem. Arī paši konkursanti uzdeva jautājumus viens otram.

Liels paldies skolotājiem Klārai Paipalai, Atim Papinam, Andim Zavadskim, Brigitai Bržeskai, Lāsmai Balceraitei, Andrai Zenčakai, Agitai Svarinskai, Valentīnai Miķelsonei, Birutai Šāvelei par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā konkursam.

Paldies dalībniekiem un sveicam uzvarētājus!

1.vieta Inta Žeibe G3

2.vieta Linards Andersons, Ieva Luīza Baranova GK 2-1

3.vieta Ajūna Aļeksejeva G3

Komercdarbības nodaļas GK1-1 un GK1-2 grupu audzēkņi 27. un 28. februārī mācību moduļa ,Preču un pakalpojumu iepirkšana” ietvaros apmeklēja uzņēmumu AS “ANTALIS”, kas ir Eiropas vadošais papīra, iepakojuma risinājumu un vizuālās komunikācijas produktu izplatītājs profesionāļiem. Audzēkņi ar lielu interesi noklausījās uzņēmuma valdes locekļa stāstījumu par dažāda veida papīra izstrādājumu – biroja papīra, iepakojuma kartona, reklāmas planšetu materiālu piegādēm Latvijas tirgum. Uzņēmums sadarbojas ar aptuveni 200 piegādātājiem no dažādām pasaules valstīm. Tālāk saņemtā produkcija tiek piegādāta Latvijas uzņēmumiem – tipogrāfijām, mazumtirdzniecības uzņēmumiem, reklāmas produktu izstrādātājiem u.c.

Audzēkņi iepazinās arī ar uzņēmuma iepirkuma speciālistu komandu, viņu darba pienākumiem un atbildību. Redzētais un dzirdētais audzēkņos radīja patiesu interesi, par ko liecināja uzdotie jautājumi, tai skaitā arī par darbinieku izglītību un darba pieredzi. Uzņēmuma darbinieki labprāt pastāstīja par saviem darba pienākumiem, kas saistīti ar iepirkumu pasūtījumu veikšanu un norēķiniem ar uzņēmumiem no visas pasaules.

Noslēgumā audzēkņi izrādīja interesi arī par prakses un darba iespējām šajā uzņēmumā.

Latvijas Reitingi