PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Profesionālās meistarības konkurss „ES - sekretārs”

2014.gada 7.maijā Ekonomikas un biroja darba nodaļā notika profesionālās meistarības konkurss „Es - sekretārs”. Konkursa mērķi bija: popularizēt sekretāres profesiju, nostiprināt mācību procesā iegūtās teorētiskās zināšanas  un praktiskās iemaņas, kā arī pilnveidot prasmi prezentēt sevi un publiski uzstāties.

Konkursā piedalījās B3 grupas audzēknes: Alīna Bistrova, Linda Borisanova, Liene Hmeļinska, Alīna Kleina, Linda Minčenoka un B2 grupas audzēknes: Renāte Koržuka, Darja Andrejeva, Kristīne Ščastnaja.

Konkurss sākās ar mājas darbu  - konkursa dalībniecēm bija jāprezentē sevi un sekretāres profesiju, atklājot profesijas nozīmīgumu un parādot tālākās karjeras izaugsmes iespējas. Konkursa laikā tika pārbaudītas audzēkņu zināšanas un prasmes dažādās profesionālās darbības jomās: noformējot dokumentu, izpildot testu lietvedībā, atlasot stenogrammu, strādājot ar datu bāzēm, izmantojot Microsoft Office Excel programmu, veicot uzmanības un matemātiskās domāšanas testus.

Apkopojot rezultātus, pirmās trīs vietas un balvas ieguva:

1.vieta Kristīne Sčastnaja;

2.vieta Alīna Kleina;

3.vieta Alīna Bistrova.

Paldies skolotājiem  Mārai Glazjevai, Aijai Ivanei, Lienei Sastapai, Lāsmai Zaščerinskai un Kasparam Lindem par iniciatīvu un sastādītajiem uzdevumiem.

Bildes no pasākuma skatīt šeit.

Ekonomikas un biroja darba nodaļas vadītāja I. Tiona

Latvijas Reitingi