PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Grāmatvežu svētki

Šī gada 3.februārī Ekonomikas un biroja darba nodaļas profesionālo mācību priekšmetu skolotājas Laila Umbraško, Ieva Ruperte, Ieva Serjakova un Ināra Radčenko, kā arī G2 un G3 grupu audzēkņi apmeklēja SIA „C1:ANDI” organizēto semināru – konferenci „Grāmatvežu svētki”. Šī semināra laikā notika lekcijas par tēmām, kas skar izmaiņas nodokļu likumdošanā 2014.gadā - grozījumi likumos „Par nodokļiem un nodevām”, „Par pievienotās vērtības nodokli”, „Par iedzīvotāja ienākuma nodokli”, „Par uzņēmuma ienākuma nodokli”, „Darba likums”, kā arī jaunumi citos normatīvajos dokumentos, kas saistīti ar nodokļiem un grāmatvedības uzskaiti. Lekcijas vadīja Ņina Podvinska, Maija Grebenko, Diāna Kļuškina un Diāna Kudravecs.

Ikviens semināra apmeklētājs saņēma piemiņas suvenīrus no semināra organizatoriem, kā arī bija iespēja piedalīties izlozē, kurā bija iespēja laimēt interesantas un vērtīgas balvas. Arī PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” G2 grupas audzēknei Aleksandrai Simoņenko un skolotājai Inārai Radčenko reģistrācijas numurs bija veiksmīgs, un viņas ieguva balvas, kuras varēs pielietot turpmākajā profesionālajā darbībā.

Semināra noslēgumā organizatori bija parūpējušies par patīkamu pārsteigumu  - grupas „Eolika” koncertu.

Paldies par uzaicinājumu SIA „C1:ANDI”!

L.Umbraško, I.Ruperte

 

Latvijas Reitingi