PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

2013.gada 10.oktobrī Ekonomikas un biroja nodaļā notika Karjeras diena, kuras ietvaros vispārizglītojošo skolu skolniekiem tehnikuma audzēkņi piedāvāja iepazīties ar savu iespējamo nākotnes profesiju – grāmatvedis, komercpakalpojumu darbinieks, transporta pārvadātāju komercdarbinieks vai klientu apkalpošanas speciālists. Jāsaka lielu paldies G3 grupas audzēkņiem H.Andersonei, J.Tokaļčikai, Z.Tiltiņai, R.Pelēnim, A.Čerņajevai, A.Konovalovai, V, Šņigirjovai, S.Spiridonovai, GT3 grupas audzēkņiem R.Ārenai, E.Benkenai, A.Šēferam, V.Žinkovam, GK4-1 grupas audzēknēm L.Irmanei un A.Peltmanei, kā arī B2 grupas audzēknēm D.Andrejevai un V.Ivanovai. Audzēkņi bija sagatavojuši interesantas prezentācijas par nodaļā apgūstamajām profesijām, kā arī atraktīvas un radošas spēles, lai labāk izprastu ar ko tad nodarbojās konkrētās profesijas speciālists. 

Bildes no pasākuma skatīt šeit.

Latvijas Reitingi