PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

 

Rīgas Valsts tehnikuma Komercdarbības nodaļa 2019. gada 28. novembrī organizēja audzēkņu profesionālās meistarības konkursu „Pārdošanas eksperts”.

Konkursa mērķi bija:

- nostiprināt mācību procesā iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas;

- veicināt interesi par apgūstamo profesiju;

- noskaidrot labākos starp topošajiem komercpakalpojumu darbiniekiem un klientu apkalpošanas speciālistiem, novērtējot audzēkņu prasmes un iemaņas apgūstamajā profesijā.

Konkursā piedalījās 4 audzēkņi: Linards Andersons (GK3-1), Laura Krūzmane (GK3-1), Viktorija Jeršova (GK3-1) un Megija Krūzberga (B3).

Konkursa laikā konkursanti:

1. izvērtēja ikdienā veicamos profesionālos pienākumus, tos sarindojot pēc prioritātēm;

2. internetā meklēja, apkopoja, analizēja informāciju par uzdevumā norādītajiem komersantiem un viņu piedāvāto preci;

3. apkalpoja klientus veikalā, imitējot pirkšanas – pārdošanas procesu un komunicējot ar klientiem latviešu un angļu valodā;

4. gatavoja prezentāciju par noteiktu produktu – medu tūristu grupai no Ķīnas angļu valodā;

5. pildīja grāmatvedības uzdevumus;

6. veica digitālās tirdzniecības uzdevumu, aizpildot rēķinu.

 

Konkursantu profesionālās zināšanas un prasmes vērtēja žūrija: Ilze Ruka ( AS"Swedbank", klientu apkalpošanas atbalsta nodaļas klientu konsultante), Inta Grīnberga (Biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvija  revidente, LR Grāmatvežu asociācijas revīzijas komisijas locekle) un Aldis Teko ( SIA „EMPOVER”, finanšu speciālists).

Maksimāli iegūstami bija 100 punkti. Cīņa bija spraiga un ilga 6 stundas. Labāko sniegumu un iespēju aprīlī piedalīties SkillsLatvia 2020 finālā un cīnīties par Latvijas labākā jaunā profesionāļa titulu nominācijā “Mazumtirdzniecība” ieguva Linards Andersons. Godalgotās vietas sadalītas:

1.vieta - Linards Andersons, 81,5 punkti;

2.vieta - Megija Krūzberga,71,5 punkti;

3.vieta - Laura Krūzmane, 66 punkti;

4.vieta - Viktorija Jeršova, 61 punkts.

Liels paldies par konkursa sagatavošanu profesionālo mācību priekšmetu skolotājām Rebekai Grīnfeldei, Lāsmai Balceraitei, Baibai Purlicai, Laimrotai Surskai un Anastasijai Soloveičikai. Tāpat liels paldies par sniegto atbalstu konkursa tapšanā tehnikuma direktorei Dagnijai Vanagai, direktora vietniecei darba vidē balstītās un mūžizglītības jomā Ingai Šikovai un Projektu nodaļas vadītājai Sandrai Bidzānei, kā arī AS “Swedbank”, uzņēmumiem “Grandfather Hoodies” un “Enammo”.

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

Latvijas Reitingi