PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

2015. gada 9.jūnijā Jēkabpils Agrobiznesa koledžā notika  profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu konkurss  „Gudrais Grāmatvedis”. Konkursa mērķis bijaattīstīt izglītojamo spēju radoši domāt, veicināt izglītojamajiem pozitīvas konkurences garu, novērtēt izglītojamo zināšanu un praktisko iemaņu apguvi grāmatveža profesijā.

         Konkursā piedalījās Rīgas Valsts tehnikuma, Ogres tehnikuma, Valmieras tehnikuma un Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 3.kursu izglītojamo komandas. Katru skolu pārstāvēja viena komanda, kurā ir 3 izglītojamie. PIKC „Rīgas Valsts tehnikumu” pārstāvēja G3 grupas izglītojamie Oto Kristiāns Abrams, Sandija Pinkēviča un Karīna Lahina.

          Konkursam bija piecas daļas, pēc kuru rezultātiem noteica uzvarētāju.  Pirmajā daļā vajadzēja demonstrēt mājas darbu   „Grāmatvedības teātris” par tēmu „Naudas līdzekļi”, otrajā daļā sastādīt grāmatvedības bilanci, trešajā daļā atminēt krustvārdu mīklu par grāmatvedības un nodokļu terminiem, ceturtajā daļā bija jāveic problēmsituācijas analīze par tēmu „Darba samaksa un nodokļi”, bet piektajā daļā  bija jāpiedalās spēlē „Zināšanas, attapība un veiksme”, kuras laikā audzēkņi varēja parādīt savas zināšanas dažādos grāmatvedības jautājumos.

         Visa konkursa gaitā tehnikuma komanda pārliecinoši izpildīja uzdevumus un atbildēja uz jautājumiem.

Žūrija augstu novērtēja tehnikuma komandas sagatavoto mājas darbu gan no oriģinalitātes viedokļa, gan pēc pasniegšanas veida. Tehnikuma komanda bija vienīgā, kas mājas darba demonstrēšanas laikā izmantoja gan tehnisko aprīkojumu, gan muzikālu noformējumu. Otrajā un trešajā daļā komanda saņēma daudz punktu un jau pretendēja uz 1.vietu.  Izcili sevi komanda parādīja spēlē, kurā pēc nosacījumiem tā varēja zaudēt visus konkursa laikā iegūtos punktus, jo katrā jautājumā iegūstamo punktu skaitu  noteica pati komanda, izmantojot savus iepriekšējās daļās iegūtos punktus, bet atbildot nepareizi, tos varēja zaudēt.

         Grāmatvedības bilances simbols ir svari un konkursā  „Gudrais Grāmatvedis”   līdzsvars bija nodrošināts, jo tika atrasta veiksmes formula: Oto +Sandija+Karīna = Zināšanu un Talantu Bilance! Uzvara bija godīgi nopelnīta.  Paldies maniem audzēkņiem par ieguldīto darbu, dvēseli un talantu.

         Paldies arī  datorzinību skolotājam Igoram Litvjakovam par atbalstu un palīdzību mājas darba „Grāmatvedības teātris” datorizētas prezentācijas sagatavošanā.

 

 

Bildes no pasākuma skatīt šeit.

  Komercdarbības nodaļas grāmatvedības skolotāja Nataļja Paramonova

 

Latvijas Reitingi