PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Iegūstamā kvalifikācija:  Komercpakalpojumu darbinieks, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis
Mācības iestāde: Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Valsts tehnikums”
Programmas veids: Profesionālās vidējās izglītības programma
Programmu kopa: Komerczinības
Iepriekšēja izglītība: Pamatizglītība
Programmas apraksts: Tiek gatavoti kvalificēti komercdarbinieki, kas var vadīt nelielu uzņēmumu vai strādāt dažādos komercuzņēmumos, veicot tiesiskos, finansiālos un muitas darījumus, grāmatvedības uzskaiti, sagatavojot un noformējot komercdarījumu dokumentus, reklamēt komercpakalpojumus.
Mācību ilgums 4 gadi, kuru laikā apgūst:
 • uzņēmuma komercpakalpojumu mācību;
 • statistiku;
 • tirgzinību;
 • loģistiku;
 • grāmatvedību;
 • profesionālo ētiku un lietišķo etiķeti;
 • ievadu profesijā;
 • nodokļus un nodevas
 • vadībzinības;
 • finanšu analīzes pamatus;
 • uzņēmuma finanses un kredītu;
 • personālvadības pamatus;
 • darījumu matemātiku;
 • dokumentu pārvaldību;
 • uzņēmuma darbības datorprogrammas;
 • komercdarbības pamatus;
 • sabiedrības un cilvēku drošību;
 • darba un saistību tiesības;
 • profesionālo komunikāciju;
 • pirmo profesionālo svešvalodu;
 • otro profesionālo svešvalodu
Tehnikuma absolventi var turpināt izglītību augstākā līmeņa profesionālās izglītības programmās vai augstskolu akadēmiskās izglītības programmās.

  

Iegūstamā kvalifikācija:  Grāmatvedis, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis
Mācības iestāde: Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Valsts tehnikums”
Programmas veids: Profesionālās vidējās izglītības programma
Programmu kopa: Grāmatvedība
Iepriekšēja izglītība: Pamatizglītība
Programmas apraksts: Tiek gatavoti kvalificēti grāmatveži, kas veic saimnieciskās darbības uzskaiti, kontroli un analīzi Uzņēmuma reģistrā reģistrētos uzņēmumos,kam saskaņā ar  Latvijas Republikas likumdošanu jāveic grāmatvedības uzskaite.
Mācību ilgums 4 gadi, kuru laikā apgūst:
 • finanšu grāmatvedību;
 • vadības grāmatvedību;
 • datorprasmes grāmatvedībā;
 • darījumu matemātiku;
 • komercdarbības pamati;
 • nodokļus un nodevas;
 • tirgzinību;
 • finanses un kredītu;
 • statistiku;
 • profesionālo komunikāciju;
 • dokumentu pārvaldību;
 • finansu analīzi;
 • auditu un iekšējo kontroli;
 • darba un saistību tiesības;
 • sabiedrības un cilvēka drošība;
 • uzņēmuma darba organizāciju;
 • pirmo profesionālo svešvalodu (angļu valodu);
 • otro profesionālo svešvalodu (krievu valodu);
Tehnikuma absolventi var turpināt izglītību augstākā līmeņa profesionālās izglītības programmās vai augstskolu akadēmiskās izglītības programmās.

 

Iegūstamā kvalifikācija: Klientu apkalpošanas speciālists, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis
Mācības iestāde: Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Valsts tehnikums”
Programmas veids: Profesionālās vidējās izglītības programma
Programmu kopa: Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
Iepriekšēja izglītība: Pamatizglītība
Programmas apraksts: Tiek gatavoti kvalificēti klientu apkalpošanas speciālisti, kas strādā dažādu nozaru uzņēmumos, informē esošos un potenciālos klientus par uzņēmuma produktiem un pakalpojumiem, piedalās mārketinga pasākumos, lieto specializētās datorprogrammas un elektroniskus sakaru līdzekļus klientu apkalpošanas procesa nodrošināšanā un dokumentēšanā, veic sniegto pakalpojumu finanšu operācijas, aizpilda finanšu dokumentus un izstrādā dažāda veida pārvaldes dokumentus.
Mācību ilgums 4 gadi, kuru laikā apgūst:
 • Pirmo profesionālo svešvalodu;
 • Otro profesionālo svešvalodu;
 • komercdarbības pamatus;
 • grāmatvedības pamatus;
 • datormācību;
 • klientu apkalpošanas organizāciju;
 • sabiedrības un cilvēka drošību;
 • darba un saistību tiesības;
 • lietišķo attiecību psiholoģiju;
 • tirgzinības;
 • etiķeti un profesionālo ētiku;
 • dokumentu pārvaldību;
 • retoriku un prezentācijas mākslu;
 • stilistiku un rediģēšanu;
 • nodokļus un nodevas;
 • uzņēmuma vadības pamatus;
 • preču un pakalpojumu servisu.
Tehnikuma absolventi var turpināt izglītību augstākā līmeņa profesionālās izglītības programmās vai augstskolu akadēmiskās izglītības programmās.

 

Iegūstamā kvalifikācija: Loģistikas darbinieks  , 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis
Mācības iestāde: Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Valsts tehnikums”
Programmas veids: Profesionālās vidējās izglītības programma
Programmu kopa: Telemehānika un loģistika
Iepriekšēja izglītība: Pamatizglītība
Programmas apraksts: Tiek gatavoti kvalificēti loģistikas darbinieki, kuri patstāvīgi nodrošina kravas (preču) plūsmas transportēšanas fizisku izpildi, t.sk. tās plānošanu, organizēšanu un kontroli, nodrošinot laicīgu un efektīvu kravas (preču) piegādes procesu.  
Mācību ilgums 4 gadi, kuru laikā apgūst:
 • komercdarbības pamatus;
 • ekonomisko ģeogrāfiju;
 • transporta sistēmas un transporta ģeogrāfiju;
 • transporta procesu loģistiku;
 • ievads profesijā;
 • darījumu matemātiku;
 • grāmatvedības pamatus un finanšu analīzi;
 • nodokļus un nodevas;
 • loģistikas lietojumprogrammas;
 • dokumentu pārvaldību;
 • tirgzinības pamatus;
 • statistiku;
 • loģistikas pamatus;
 • starptautiskās tirdzniecības un muitas lietas;
 • noliktavu saimniecību;
 • darba un saistību tiesības;
 • sabiedrības un cilvēka drošība;
 • profesionālo saskarsmi;
 • profesionālo svešvalodu (angļu);
 • profesionālo svešvalodu (krievu)
Tehnikuma absolventi var turpināt izglītību augstākā līmeņa profesionālās izglītības programmās vai augstskolu akadēmiskās izglītības programmās.

 

Iegūstamā kvalifikācija:  Transporta pārvadājumu komercdarbinieks, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis
Mācības iestāde: Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Valsts tehnikums”
Programmas veids: Profesionālās vidējās izglītības programma
Programmu kopa: Komerczinības
Iepriekšēja izglītība: Pamatizglītība
Programmas apraksts: Tiek gatavoti kvalificēti transporta pārvadājumu komercdarbinieki, kas var vadīt nelielu uzņēmumu vai strādāt dažāda profila transporta pārvadājumu komercuzņēmumos, veicot transporta pārvadājumu tiesiskos, finansiālos un muitas darījumus, grāmatvedības uzskaiti, komercdarījumu dokumentu sagatavošanu un noformēšanu, reklamēt transporta pārvadājumu komercpakalpojumus.
Mācību ilgums 4 gadi, kuru laikā apgūst:
 • komercdarbības pamatus;
 • transporta uzņēmuma mācību un loģistiku;
 • transporta pārvadājumu uzņēmuma darbības uzskaites datorprogrammas;
 • darījumu matemātiku;
 • vadībzinības;
 • grāmatvedību un nodokļus;
 • uzņēmuma finanses un kredītu;
 • statistiku;
 • tirgzinību;
 • lietišķo angļu un vācu valodu;
 • darba un saistību tiesības;
 • darba un vides aizsardzību;
 • lietvedību;
 • lietišķo komunikāciju.
Tehnikuma absolventi var turpināt izglītību augstākā līmeņa profesionālās izglītības programmās vai augstskolu akadēmiskās izglītības programmās.
Latvijas Reitingi