PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Kokapstrādes tehniķis veic tehniskus uzdevumus, kas saistīti ar ražošanas efektivitātes paaugstināšanu un darba organizācijas pilnveidošanu koksnes mehāniskās apstrādes jomā, koka izstrādājumu projektēšanu un izgatavošanu, kā arī iekārtu un mehānisko ierīču lietošanu, uzraudzību un remontu, veic materiāla un darba patēriņa aprēķinus, īsteno vides aizsardzības prasības, vada pakļautos darbiniekus, pārzina uzņēmējdarbības, ekonomikas, un grāmatvedības normatīvos aktus, vides prasības kokzāģētavām un kokapstrādes iekārtām, darba aizsardzības prasības, individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanas prasības, tiesību pamatus, piedalās biznesa plānu un tāmju izstrādē un veic ekonomiskās analīzes.

Kokapstrādes tehniķis strādā dažāda profila kokapstrādes uzņēmumos (piemēram, kokzāģētavās, finieru un saplākšņu, koksnes plātņu un mēbeļu ražotnēs) vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.
 
Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas
 
1. Zināšanas priekšstata līmenī:
1.1. meža nozares politika;
1.2. vadības pamati.
2. Zināšanas izpratnes līmenī:
2.1. tehniskās grafikas pielietojums kokapstrādē;
2.2. konstrukciju materiāli;
2.3. mašīnu elementi;
2.4. celšanas un transporta mašīnas;
2.5. hidraulika un hidropiedziņa;
2.6. tehniskā mērīšana kokapstrādē;
2.7. elektrotehnika un elektronika;
2.8. siltumtehnika un siltumapgāde kokapstrādē;
2.9. ekonomikas teorija un tirgzinības pamati;
2.10. kokapstrādes ekonomika;
2.11. grāmatvedības pamati;
2.12. tehnoloģisko projektu izstrāde kokapstrādē;
2.13. koka izstrādājumu un būvkonstrukciju projektēšana;
2.14. koksnes materiālu tirgzinība;
2.15. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.
3. Zināšanas lietošanas līmenī:
3.1. informātikas un datorgrafikas lietošana kokapstrādes nozares uzdevumu risināšanā;
3.2. koksnes zinātne un meţa prečzinība;
3.3. komercdarbības normatīvie akti;
3.4. koksnes griešanas procesi;
3.5. kokapstrādes mašīnas un instrumenti;
3.6. pneimotransports kokapstrādē;
3.7. kokapstrādes iekārtu ekspluatācija;
3.8. koksnes hidrotermiskā apstrāde;
3.9. zāģmateriālu raţošana;
3.10. koksnes plātņu raţošana;
3.11. koka izstrādājumu raţošana;
3.12. koksnes un koksnes materiālu apdare;
3.13. darba aizsardzība;
3.14. vides aizsardzība;
3.15. ergonomika;
3.16. darba tiesiskās attiecības;
3.17. valsts valoda;
3.18. vismaz divas svešvalodas saziņa
Latvijas Reitingi