PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Izglītības programma    Ķīmijas tehnoloģija

 

Valodas un komunikatīvās zinības

Latviešu valoda

Literatūra

Pirmā svešvaloda

Otrā svešvaloda

 

Matemātika, dabas un tehniskās zinības

Matemātika

Informātika

Fizika

Ķīmija

 

Sociālās zinības un kultūrzinības

Latvijas un pasaules vēsture

Ekonomika

Psiholoģija

 

Profesionālie mācību priekšmeti

Organiskā ķīmija

Neorganiskā ķīmija

Fizikālā ķīmija

Analītiskā ķīmija

Ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā analīze

Materiālu mācība

Materiālu ķīmijas tehnoloģija t. sk.

  Būvmateriālu ķīmija

  Polimēri un šķiedrmateriāli

  Matāli un pārklājumi

  Koksnes ķīmija

Elektrotehnika

Ķīmijas tehnoloģijas procesi un aparāti

Vides ķīmija

Darba un vides aizsardzība

Lieišķā komunikācija

Profesionālā svešvaloda

 

Praktiskās mācības

Laboratorijas darbu tehnika

Ķīmiskā analīze

Ķīmijas tehnoloģija

 

Kvalifikācijas prakse

 

Sports

 

 

 

 

 

Latvijas Reitingi