PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Ķīmijas tehnoloģijas nodaļa

2016. gada 10. un 11. martā Ventspils tehnikumā, Ventspilī,  sadarbībā ar uzņēmumu Schneider Electric norisinājās profesionālo izglītības iestāžu atklātais teorētisko zināšanu un elektroinstalāciju konkurss. Konkursā Rīgas Valsts  tehnikumu pārstāvēja elektrotehniķu specialitātes E4 grupas audzēkņi Agnis Nīmands un Dāvis Kūma. Neskatoties uz lielo konkurenci un sarežģītajiem uzdevumiem, Agnis ar Dāvi izcīnīja 3

 

2016.gada 23.februārī no plkst.14.00 - 16.30

AS „ Grindeks”, Rīgā, Krustpils ielā 53.

Mērķis: Iepazīstināt izglītības iestāžu karjeras atbalsta speciālistus un ķīmijas skolotājus ar AS “Grindeks”, tās galvenajiem darbības virzieniem: oriģinālproduktu, patentbrīvo un aktīvo farmaceitisko vielu pētniecību, izstrādi un ražošanu, ar ķīmijas nozares profesijām, ar profesionālās izglītības iespējām un darba vidē balstītu izglītības norisi, kā arī ar ķīmijas

PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci mobilitātes projekta Nr. 2013-1-LV1-LEO01-05310 ietvaros aicina pieteikties izglītības programmas „Ķīmijas tehnoloģija” 3. kursa audzēkņus kvalifikācijas praksei Vācijā, Drēzdenē, laika posmā no 12.10.–09.11.2014.

 Kritēriji pretendentiem:

• sekmes vispārējos un profesionālajos mācību priekšmetos;

• uzvedība;

• komunikabilitāte un atvērtība pret vienaudžiem;

• valodu zināšanas.

PIKC Rīgas Valsts tehnikuma Spoguļu zālē 2014. gada 22. maijā grupas S4 audzēkņi svinēja savu Žetonu vakaru. Šai grupai šo 4 gadu garumā bija divi audzinātāji – Solveiga Keistere un Inta Bombiza. Vairāki skolotāji tika aicināti teikt kādu uzrunu un novēlējumu. Viņu vidū bija Dace Rozenblate, Daiga Ziediņa, Lolita Silarāja, Zinaīda Mitrenkova, Brigita Bržeska. Noslēgumā vārds tika dots arī RVT direktorei Dagnijai Vanagai, kura novēlēja audzēkņiem neatlaidību un veiksmi turpmākajā dzīvē, kā arī

Krustvārdu mīkla ķīmijā skatīt šeit.

Latvijas Reitingi