PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Ķīmijas tehnoloģijas nodaļa

 2020. gada 14. februārī PIKC ’’Rīgas Valsts tehnikums” Ķīmijas tehnoloģijas nodaļas grupas S1 audzēkņiem notika mācību ekskursija uz Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāti. Mācību ekskursijas vadītāja Inese Mieriņa pastāstīja par RTU, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes vēsturi un kādas studiju programmas te apgūstamas. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte dibināta 1862. gadā. Jaunieši varēja iepazīt Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūtu, kurš dibināts 2010. gadā un tā direktors ir asoc. prof. Māris Turks. Mācību darbu, kas saistīts ar dažādu organiskās, bioorganiskās ārstniecības vielu un bioķīmijas priekšmetu nodrošināšanu, realizē institūta sastāvā esošā Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmijas tehnoloģijas katedra, kuru vada prof. M. Jure. Jaunieši varēja apskatīt un uzdot sev intresējošus jautājumus. Iepazītas tika arī Lietišķās ķīmijas institūta, Polimēru materiālu institūta, Silikātu materiālu institūta un Tehniskās fizikas institūta laboratorijas. Daudz uzzinājām par polimērmateriālu testēšanas metodēm, kādas iekārtas tiek izmantotas, kādos priekšmetos izmanto pārstrādāto polimēru, varējām apskatīt priekšmetu piemērus. Lietiškās ķīmijas institūta laboratorijā spilgtākais iespaids radās no luminiscējošo pārklājumu lietošanas, kurus izmanto telefonu displejos. Jauniešiem bija ļoti intresanti iepazīt un apskatīt RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāti, kā arī uzzināt par iespējām pēc tehnikuma absolvēšanas turpināt mācīties kādā no ķīmijas programmām.

Paldies Inesei Mieriņai par interesanto mācību ekskursijas vadīšanu un skolotājai Laumai Ruselei!

2020. gada 17. aprīlīPIKC “Rīgas Valsts tehnikums” Rīgā, Kr. Valdemāra 1Cnorisināsieskonkurss“Izzini ķīmiju”. Ja vēlies piedalīties, sagatavo mājas darbuizmantojot skolu ķīmijas kabinetu iespējas, kā arī ikdienas dzīvē izmantojamas vielas, ierīces un piederumus, veic eksperimentu/eksperimentus, to norisi filmē un izveido videomateriālu ar komentāriem un paskaidrojumiem par veikto eksperimentu būtību un gaitu. Darbu veicot, var izmantot skolas ķīmijas skolotāja konsultatīvu palīdzību.Mājas darbu iesūti līdz 2020. gada 20.martam. Sīkāku informāciju par konkursa noris skatīt konkursa nolikumā.

 

 

PIKC “Rīgas Valsts  tehnikums” 2019. gada 14. novembrī notika pirmā posma ķīmijas olimpiāde. Ķīmijas olimpiādē piedalījās 18 dalībnieki. Audzēkņi risināja ķīmijas uzdevumus, katrs savā klases grupā. 10. klases grupā pirmo vietu ieguva S1  grupas audzēknis Kristers Lasmanis, otrā vieta tika piešķirta diviem dalībniekiem - S1  grupas audzēknei Anastasijai Ramanovai un DT1-4 grupas audzēknim Ernestam Bačkovskim, atzinību ieguva S1 grupas audzēkne Alika

2019. gada 29. oktobrī PIKC ’’Rīgas Valsts tehnikums”, Ķīmijas tehnoloģijas nodaļas grupas S3 audzēkņiem notika mācību ekskursija uz Rīgas farmaceitisko fabriku. Mācību ekskursijas vadītāja Mainū Strelča pastāstīja par Rīgas farmaceitiskās fabrikas vēsturi un ar ko viņi nodarbojas. Uzņēmums savu darbību sāka 1950. gadā kā zāļu līdzekļu fasēšanas iecirknis. Farmaceitiskās fabrikas statusu uzņēmums ieguva 1957.gadā. 1963. gadā Rīgas farmaceitiskā fabrika tika pārcelta uz telpām Duntes ielā, kur tā atrodas arī šodien. 1966. gadā atvēra Stirnu ielā "Acu pilienu" ražošanas cehu. Acu pilienus izgatavoja rūpnieciski, ar to apgādāja visu Latviju. 1979. gadā Pērnavas ielā tika izveidota acu pilienu ražotne, kuru apvienoja un nosauca par "Drogu un acu pilienu" iecirkni. Valsts Rīgas farmaceitiskā fabrika tika nodota privatizācijai 1997. gadā. Pēc privatizācijas uz Duntes ielu pārnāca arī Drogu iecirknis, kur atrodas arī pašlaik. Jaunieši varēja apskatīt drogu noliktavu, kā arī ražošanas telpas, fasēšanas telpas un laboratoriju, kur veic paraugu pārbaudi. Jauniešus informēja par prakšu iespējām.

Paldies Mainū Strelčai par interesanto mācību ekskursijas vadīšanu un skolotājai Madarai Pētersonei!

2019. gada 29. oktobrī PIKC ’’Rīgas Valsts tehnikums” Ķīmijas tehnoloģijas nodaļas grupas S2 audzēkņiem notika mācību ekskursija uz RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāti. Mācību ekskursijas vadītāja Inna Juhņeviča pastāstīja par RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes vēsturi un kādas studiju programmas apgūstamas. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte dibināta 1862. gadā. Jaunieši varēja apskatīt Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūtu, kurš dibināts 2010. gadā un tā direktors ir asoc. prof. Māris Turks. Mācību darbu, kas saistīts ar dažādu organiskās, bioorganiskās ārstniecības vielu un bioķīmijas priekšmetu nodrošināšanu, realizē institūta sastāvā esošā Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmijas tehnoloģijas katedra, kuru vada prof. M. Jure. Aktīva zinātniskā darbība notiek Organiskās sintēzes un attīstības laboratorijā un Dabasvielu pētījumu laboratorijā, kuras jaunieši varēja apskatīt un uzdot sev intresējošos jautājumus. Iepazītas tika arī laboratorijas Polimēru materiālu institūtā un Silikātu materiālu institūtā. Daudz jauna jaunieši uzzināja par polimērmateriālu testēšanas metodēm, kādas iekārtas izmanto, kādos priekšmetos izmanto pārstrādāto polimēru, varēja apskatīt priekšmetu piemērus. Jauniešiem bija ļoti intresanti iepazīties un apskatīt RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāti, kā arī uzzināt par iespējam pēc tehnikuma apsolvēšanas turpināt mācīties kādā no RTU ķīmijas nozares studiju programmām.

Paldies Innai Juhņevičai par interesanto mācību ekskursijas vadīšanu un skolotājai Laumai Ruselei!

 

PIKC ’’Rīga Valsts tehnikums” Ķīmijas tehnoloģijas nodaļas grupu S1, S2 un S3 audzēkņiem 2019. gada 27. februārī notika aizraujoša stunda ķīmijā. Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros stundu vadīja Mārtiņš Gulbis no ”Laboratorium”. Tika stāstīta ķīmijas vēsture un rādīti intresanti eksperimenti, - gan par elektrības iegūšanu, krāsu reakcijām, poliuretāna putu atveidošanu, gan arī šķidrā slāpekļa burvīgumu, spēlējoties ar kukurūzas nūjiņām, kuras pēc tam varēja baudīt apēdot. Kur nu bez sprādzieniem! Kas parasti notiek eksperimentējot ar ūdeņradi un šķidro slāpekli? To visu aizraujošā veidā varēja uzzināt mūsu audzēkņi. Netika aizmirsts arī par drošību eksperimentu laikā. Audzēkņi bija sajūsmā un ar interesi iesaitījās eksperimentu veikšanā.

Paldies Mārtiņam Gulbim par jauniešu motivēšanu veikt eksperimentus radošā un brīvā atmosfērā un Ievai Dorilai par pasākuma organizēšanu!

Latvijas Reitingi