PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Ķīmijas tehnoloģija

33 524.01

Iegūstamā kvalifikācija                              Materiālu ķīmijas tehniķis

Profesionālās kvalifikācijas līmenis           Trešais profesionālās

                                                                    kvalifikācijas līmenis

Iepriekšējā izglītība                                     Pamatizglītība

Profesionālās izglītības                               Četri gadi

īstenošanas ilgums                                             

Profesionālās izglītības ieguves forma        Klātiene

 

Izglītības programmas īstenošanas rezultātā tiek sagatavoti materiālu ķīmijas tehniķi, kuri patstāvīgi veic tehnoloģisko procesu vai tā daļu atbilstoši ražošanas un kvalitātes kontroles dokumentācijai, lai iegūtu kvalitātes prasībām atbilstošu materiālu vai ķīmisku maisījumu, ievērojot darba aizsardzības un vides aizsardzības prasības, darba procesā sadarbojas ar citiem speciālistiem.

Izglītības procesā tiek dota iespēja apgūt mācību priekšmetus atbilstoši vidējās profesionālās izglītības standartam, nodrošinot iespēju izglītoties augstākā izglītības pakāpē.

 Materiālu ķīmijas tehniķi var strādāt ķīmijas, kokrūpniecības, poligrāfijas, metālapstrādes, būvmateriālu ražošanas u. c. uzņēmumos.

Latvijas Reitingi