PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Profesionālie mācību priekšmeti

 • ievads specialitātē;
 • darba aizsardzība;
 • elektrotehniskie materiāli;
 • elektrotehnika un elektriskie mērījumi;
 • tehniskā grafika;
 • tehniskā mehānika;
 • elektronika;
 • elektroiekārtas, montāža, apkope;
 • elektriskās mašīnas, elektropiedziņa un vadība;
 • elektroapgāde;
 • jaunās tehnoloģijas enerģētikā;
 • praktiskā mācība „atslēdznieku un mērījumi”;
 • praktiskā mācība „elektromontāža un mērījumi”;
 • praktiskā mācība „elektromontāža”;
 • praktiskā mācība „elektroiekārtu montāža, apkope”;
 • kvalifikācijas prakse ar enerģētiku saistītos uzņēmumos.

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

 • latviešu valoda, literatūra;
 • angļu valoda;
 • krievu valoda;
 • saskarsme;
 • matemātika;
 • lietišķā informātika;
 • datormācība;
 • fizika;
 • ķīmija;
 • Latvijas un pasaules vēsture;
 • ģeogrāfija;
 • ekonomika;
 • sports

Praktiskās mācības.

 • atslēdznieku un mērījumi (1. kursā notiek tehnikuma laboratorijās 4. nedēļas);
 • elektromontāža un mērījumi (2. kursā notiek tehnikuma laboratorijās 4. nedēļas);
 • elektroiekārtu montāža, apkope (3. kursā notiek tehnikuma laboratorijās 9. nedēļas);
 • kvalifikācijas prakse (4. kursā notiek ar enerģētiku saistītos uzņēmumos 24. nedēļas).

Kvalifikācijas prakse 4. kursa audzēkņiem notiek šādos uzņēmumos:

 • AS „Sadales tīkls”;
 • SIA „LEC”;
 • AS „Rīgas siltums”;
 • AS Energofirma „Jauda”;
 • AS „RER”;
 • AS „Grindeks” u.c.

 

Sabiedriskās aktivitātes.

Elektriķi sekmīgi piedalās ikgadējās sacensībās starp skolām elektriskās piedziņas un apgaismes instalācijas teorētisko jautājumu apguvē, kā arī praktisko prasmju un iemaņu apguvē.

Sekmīgi pabeidzot Izglītības programmā paredzēto teorētisko un praktisko mācību kursu, audzēkņi kārto Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un saņem diplomu par profesionālo vidējo izglītību.

Pēc tehnikuma beigšanas absolventiem ir iespēja strādāt enerģētikas nozarē un ar enerģētiku saistītos uzņēmumos, kā arī turpināt studijas koledžās vai augstākajā mācību iestādēs izvēlētajā specialitātē.

Latvijas Reitingi