PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

2020. gada 19. novembrī Rīgas Valsts tehnikuma 3. kursa elektrotehniķu specialitātes audzēkņiem bija iespēja piedalīties tehnikuma rīkotajā elektrisko instalāciju konkursā. Konkursa galvenie mērķi bija motivēt audzēkņus patstāvīgi apgūt augsta līmeņa elektromontāžas darbu specifiku un noskaidrot labākos audzēkņus, kuri varēs trenēties un nākotnē arī piedalīties Latvijas un, iespējams, arī starptautiska mēroga elektromontāžas konkursos.

Kopumā piedalījās seši audzēkņi, kuru elektriskās shēmas montāžas ātrumu, precizitāti un kvalitāti vērtēja pasniedzējs Sandis Breiers. Montēt vajadzēja elektrodzinēja spēka ķēdi zvaigznes/trijstūra slēgumam. Vislabākie rezultāti bija Mikum Rūķim no E3-1 grupas un Hermanim Labdzeram no E3-2 grupas. Viņi ieguva vienādu punktu skaitu - 19 no maksimāli iespējamiem 23.

Pārējie rezultāti pēc iegūtajiem punktiem bija attiecīgi sekojošiem E3-1 grupas audzēkņiem:

Robertam Mitrevičam,

Krišjānim Kangro,

Igoram Stirānam un

Danielam Dimerecam.

Konkursu organizēja pasniedzējs Sandis Breiers. Konkursā audzēkņi montēja shēmas individuāli, dažādos laikos un bez skatītājiem.

 

Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, Rīgas Valsts tehnikuma Praktisko mācību centra telpās 8. un 9. oktobrī norisinājās EuroSkills 2020konkursa elektrisko instalāciju sfēras kandidātu atlases pasākums. Atlasē piedalījās Rīgas Valsts tehnikuma absolvents Matīss Gailis, kurš šobrīd jau otro gadu veiksmīgi strādā savā nozarē – uzņēmumā AS “Augstsprieguma tīkls”. Otrs atlases dalībnieks bija Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma absolvents Edvards Edžus Pabērzs. Puiši izcīnīja savu vietu piedalīties šajā EuroSkills atlases pasākumā, pateicoties izcilajam sniegumam Latvijas līmeņa jauno profesionāļu konkursā SkillsLatvia.  

Sīvā cīņā labāku rezultātu un līdz ar to iespēju piedalītiesEuroSkills 2020konkursa elektrisko instalāciju kategorijā izcīnīja mūsu Matīss Gailis. Novēlam viņam produktīvu sagatavošanās procesu un izcilus rezultātus janvārī gaidāmajā Eiropas līmeņa konkursā! 

Atlases pasākuma telpas, darba vietas, materiālus un instrumentus labā līmenī sagatavoja tehnikuma Enerģētikas nodaļas pasniedzējs Sandis Breiers. Pasniedzējs pirms šīs atlases arī nopietni gatavoja Matīsu gan elektrisko shēmu montāžā, gan dažādos elektromontāžas teorētiskajos uzdevumos.

Gatavošanās EuroSkills 2020 konkursam notiek  Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

PIKC Rīgas Valsts tehnikumā sadarbībā ar Liepājas Valsts tehnikumu 14. un 15. oktobrī norisinājās enerģētikas nozares pasniedzēju un audzēkņu seminārs. Pirmajā dienā dalībnieki apsprieda nākošā lielā nozares konkursa  SkillLatvia 2020 “Elektriskās instalācijas” nominācijas iespējamos darba uzdevumus un modulārās profesionālās izglītības programmas “Elektrotehniķis” profesionālo moduļu saturu un to aprobāciju. Otrajā dienā semināra dalībniekiem vieslektors Ainars Knipšis stāstīja par elektroierīču programmēšanas standarta  KNX būtību un „gudro māju” programmēšanu programmā ETS5. No tehnikuma seminārā piedalījās pasniedzējs Sandis Breiers un absolvents/Euroskills2020 pretendents Matīss Gailis.

tn 20191015 134506

eskills1

Februāra pašās beigās, 27. un 28. datumā Liepājas Valsts tehnikumā Ventspils ielā 51, Liepājā, norisinājās Ceturtais starptautiskais profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkurss „Kurzemes elektromontāža 2020”. Kopumā konkursā piedalījās 14 dalībnieki, - 8 no Latvijas profesionālajām skolām un 6 dalībnieki no Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Slovākijas skolām. Mūsu tehnikumu pārstāvēja E4-2 grupas audzēknis Vadims Konošonoks, kurš konkursā ieguva atzinības rakstu, paliekot uzreiz aiz goda pjedestāla. Šis konkurss Vadimam bija lielisks treniņš nākošajam lielajam elektromontāžas konkursam "SkillsLatvia 2020", kurā viņš piedalīsies jau aprīlī.

Liepājā, paralēli elektromontāžas konkursam, notika arī Eiropas mēroga jauno profesionāļu konkursa ''Euroskills2020'' gatavošanās treniņu pasākums, kurā piedalījās PIKC RVT absolvents Matīss Gailis. Matīss uzlaboja savas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas darbā ar gudro māju KNX sistēmām. Audzēkņus uz Liepāju sagatavoja un pavadīja pasniedzējs Sandis Breiers. Vēlam audzēkņiem lielus panākumus turpmākajos konkursos!

eskills2

Rīgas Valsts tehnikuma 3. kursa elektrotehniķu specialitātes audzēkņiem 20. novembrī bija iespēja piedalīties elektrisko instalāciju konkursā. Konkursa mērķis bija noskaidrot labākos audzēkņus, kas pavasarī varēs piedalīties SkillsLatvia 2020 un citos Latvijas mēroga elektromontāžas konkursos.

Kopumā piedalījās 8 audzēkņi, kuri uz ātrumu, precizitāti un kvalitāti montēja elektrodzinēja spēka ķēdi zvaigznes/trijstūra slēgumam. Vislabākie rezultāti bija Kristapam Aleksandrovam (E3-1) un

2019. gada 23. oktobrī PIKC ’’Rīgas Valsts tehnikums” Enerģētikas nodaļas grupu E3-1 un E3-2 audzēkņiem notika mācību ekskursija uz TEC-2. Gids Jānis Mertens pastāstīja par Rīgas TEC–2 vēsturi. Rīgas TEC–2 ir lielākā Latvijas siltumelektrostacija. Savu darbību tā sāka 1973. gadā.  2006.–2013. gadā veikta divu energobloku rekonstrukcija. Šobrīd Rīgas TEC–2 ir modernākā un efektīvākā kombinētā cikla termoelektrostacija Baltijā.

Stacijā tiek ekspluatēti divi kombinētā cikla gāzes turbīnas bloki un pieci ūdenssildāmie katli. Jaunieši uzzināja detalizētāku informāciju par elektrostacijas darbības režīmiem, siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas tehnoloģiskajiem procesiem, energoiekārtu darbu, to vadīšanu. Ekskursijas laikā  bija aplūkojams Rīgas TEC–2 makets, kas parādīja, cik lielu teritoriju aizņem Rīgas TEC–2, cik tajā ir dažādas sarežģītas elektrostacijas un darba nodrošināšanai nepieciešamās iekārtas. Audzēkņi apskatīja vadības un energoiekārtu telpas, iepazīstot darbības principus un īpatnības un apzinot to nozīmi Latvijas energosistēmā.
Paldies Jānim Mertenam par intresanto mācību ekskursijas vadīšanu un skolotājām Revekkai Heimanei un Madarai Pētersonei!

Latvijas Reitingi