PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

1.Profesionālās vidējās izglītības programma „Poligrāfija un izdevējdarbība”, kods 33 545 02, iegūstamā kvalifikācija „Iespieddarbu noformējuma speciālists” 

Programmas veids: profesionālā vidējās izglītības programma

Iepriekšējā izglītība: pamatizglītība

Mācību ilgums 4 gadi

Izglītības procesa rezultātā izglītojamais iemācīsies veidot interesantas kompozīcijas grāmatām, žurnāliem, reklāmām, vizītkartēm, apsveikumiem iepakojumam, veidot iespieddarba maketa dizainu, maketēt tekstu un apstrādāt attēlus, apgūt iespieddarbu noformēšanas prasmes. Pēc mācībām iespējams strādāt interesantu un radošu darbu tipogrāfijās, reklāmas aģentūrās, dizaina centros, izdevniecībās.

 

2. Profesionālās vidējās izglītības programma „Poligrāfija un izdevējdarbība”, kods 33 545 02, iegūstamā kvalifikācija „Ofseta iespiedējs” 

Programmas veids: profesionālā vidējās izglītības programma

Iepriekšējā izglītība: pamatizglītība

Mācību ilgums 4 gadi

Izglītības procesa rezultātā izglītojamais apgūst teorētiskās zināšanas un prasmes iespieddarbu iespiešanā ofseta iespiedtehnoloģijā. Iemācīsies iespiest dažādus iespieddarbus no vienkāršiem melnbaltiem līdz sarežģītiem krāsainiem. Pēc mācībām iespējams strādāt tipogrāfijās, reklāmas aģentūrās, dizain centros, u.c.

 

3. Profesionālās vidējās izglītības programma „Poligrāfijas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana”, kods 33 545 00, iegūstamā kvalifikācija „Poligrāfijas ražošanas tehniķis” 

Programmas veids: profesionālā vidējās izglītības programma

Iepriekšējā izglītība: pamatizglītība

Mācību ilgums 4 gadi

 

Izglītības procesa rezultātā izglītojamais apgūst zināšanas un prasmes poligrāfijas tehniķa darbam veicot gan pirms iespiešanas sagatavošanas procesu, gan iespiešanas, gan pēciespiešanas apstrādes procesus. Poligrāfijas ražošanas tehniķis var strādāt tipogrāfijās, reklāmas aģentūrās, dizaina centros strādājot ar klientiem, kā arī ražošanā, nodrošinot iespieddarbu izgatavošanu.

 

4. Profesionālās vidējās izglītības programma „Poligrāfija un izdevējdarbība”, kods 33 545 02, iegūstamā kvalifikācija „Iespieddarbu digitālā noformējuma speciālists” 

Programmas veids: Profesionālā vidējās izglītības programma

Iepriekšējā izglītība: ar vidējo izglītību

Mācību ilgums 1,5 gadi

Izglītības procesa rezultātā izglītojamais iemācīsies veidot interesantas kompozīcijas grāmatām, žurnāliem, reklāmām, vizītkartēm, apsveikumiem iepakojumam, veidot iespieddarba maketa dizainu, maketēt tekstu un apstrādāt attēlus, apgūt iespieddarbu noformēšanas prasmes. Pēc mācībām iespējams strādāt interesantu un radošu darbu tipogrāfijās, reklāmas aģentūrās, dizaina centros, izdevniecībās.

 

5. Profesionālās vidējās izglītības programma „Poligrāfija un izdevējdarbība”, kods 33 545 02, iegūstamā kvalifikācija „Ofseta iespiedējs” 

Programmas veids: profesionālā vidējās izglītības programma

Iepriekšējā izglītība: ar vidējo izglītību

Mācību ilgums 1,5 gadi

Izglītības procesa rezultātā izglītojamais apgūst teorētiskās zināšanas un prasmes iespieddarbu iespiešanā ofseta iespiedtehnoloģijā. Iemācīsies iespiest dažādus iespieddarbus no vienkāršiem melnbaltiem līdz sarežģītiem krāsainiem. Pēc mācībām iespējams strādāt tipogrāfijās, reklāmas aģentūrās, dizain centros, u.c.

 

 

6. Profesionālās vidējās izglītības programma „Poligrāfijas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana”, kods 33 545 00, iegūstamā kvalifikācija „Poligrāfijas ražošanas tehniķis” 

Programmas veids: profesionālā vidējās izglītības programma

Iepriekšējā izglītība: ar vidējo izglītību

Mācību ilgums 1,5 gadi

 

Izglītības procesa rezultātā izglītojamais apgūst zināšanas un prasmes poligrāfijas tehniķa darbam veicot gan pirms iespiešanas sagatavošanas procesu, gan iespiešanas, gan pēciespiešanas apstrādes procesus. Poligrāfijas ražošanas tehniķis var strādāt tipogrāfijās, reklāmas aģentūrās, dizaina centros strādājot ar klientiem, kā arī ražošanā, nodrošinot iespieddarbu izgatavošanu.

 

Latvijas Reitingi