PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Valodas un komunikatīvās zinības

 • Latviešu valoda un literatūra
 • Svešvaloda 
 • Otrā svešvaloda
 • Saskarsme

Matemātika, dabas zinības un tehniskās zinības

 • Matemātika
 • Lietišķā informātika
 • Fizika

Sociālās zinības un kultūrizglītība

 • Biznesa ekonomikas pamati
 • Vēsture
 • Tiesību pamati

Profesionālie mācību priekšmeti

 • Iekšdedzes motori 
 • Automobiļu uzbūve
 • Elektrotehnika un automobiļu elektroiekārtas
 • Automobiļu tehniskā apkope
 • Automobiļu diagnostika
 • Lietišķā matemātika
 • Sistēmas ar elektronisko vadību
 • Automobiļu remonts
 • Ceļu satiksmes noteikumi
 • Tehniskā grafika
 • Materiālu mācība un ekspluatācijas materiāli
 • Automobiļu tehniskā svešvalodu terminoloģija
 • Praktiskā ķīmija
 • Darba aizsardzība

Praktiskās mācības

 • Atslēdznieku darbi
 • Virpošana, frēzēšana
 • Metināšana
 • Automobiļu uzbūve
 • Iekšdedzes motori
 • Elektrotehnika un automobiļu elektroiekārtas
 • Sistēmas ar elektronisko vadību
 • Virsbūves remonts

Kvalifikācijas prakse

Sports

Latvijas Reitingi