PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

2019. gadā no 5. līdz 6. decembrim notika projekta "VET working@NET working" partneru sanāksme PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” telpās, kur tika spriests par to, kā labāk sasniegt izvirzīto projekta mērķi: izstrādāt jaunu, kombinētu, strukturizētu un universālu PIA modulāro programmu datortīklu administratoriem, kuru sākotnēji varētu izmantot Baltijas valstīs un vēlāk pielāgojot jauno modulāro programmu, varētu izmantot arī Eiropas Savienībā.

Projekta sanāksmē piedalījās pieredzējuši speciālisti no Lietuvas, Igaunijas un Latvijas. PIKC "Rīgas Valsts tehnikums" pārstāvēja I.Tauriņš (direktora vietnieks IKT un inovāciju attīstības jomā), E.Oļehnovičs (Datorikas nodaļas profesionālo mācību priekšmetu pasniedzējs) un O.Sabanska (Datorikas nodaļas izglītības metodiķe).

Starptautiskajā projekta sanāksmē vienojās par programmas un moduļu struktūru. Notika diskusijas par programmas moduļu saturu. Tika analizēti visi moduļi, to galvenās kompetences, apraksti, kredītpunkti u.c. Katram projekta partnerim tika izvirzīts uzdevums izveidot PIA programmas 2 moduļus, izņemot Kaunas information technology school” 4 – moduļus. Sanāksmes laikā projekta koordinatori diskutēja par projekta rezultātu izplatīšanas veidiem, savstarpējiem informācijas apmaiņas ceļiem, par projekta posmu plānošanu atbilstoši projekta īstenošanas laika grafikam, kā arī par projekta logo izstrādi. Vēl tika detalizēti pārrunāts par projekta strukturizēšanu, projekta darba posmiem, izpildes termiņiem, resursu un izmaksu plānošanu un kontroli, par projekta administrēšanu un dokumentēšanu. Tika sadalīti darba uzdevumi un atbildība starp projekta dalībniekiem.

Projekta ietveros ir paredzēts izstrādāt mūsdienīgu PIA modulāro programmu datortīklu administratoriem, kas atbilstu darba tirgus prasībām. Konkrētās mācību programmas modulim uzsvars tiks likts uz praktisko apmācību.

co

 

 

Erasmus + project

"VET working@NET working"

Project Nr. 2019-1-LT01-KA202-060765

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Projekta apraksts:

Eiropas Savienības Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko partnerību profesionālās izglītības sektora projekts "VET working@NET working" ar nr. 2019-1-LT01-KA202-060765 tiek realizēts, lai pamatojoties uz ITSVET pētījuma rezultātiem, tiktu izstrādāta jauna profesionālās izglītības un apmācības (PIA) modulārā programma datortīklu administratoriem, kas paredz praktisku pieeju audzēkņu apmācībā datortīklu jomā, sekojoši tās varētu būt pievilcīgākas un efektīvākas audzēkņu sagatavošanā darbam uzņēmumos un organizācijās. Datortīklu administratori uztur kārtībā, uzrauga un risina problēmas, kas radušās lietojot organizācijā internetu un datortīklus. Viņu darbs ir laicīgi novērst riskus, nodrošināt labu tīkla darbu un nevainojamu savienojumu. Datortīklu administratori arī palīdz instalēt programmas, konfigurēt datortīkla iekārtas, atjaunot bojātu tīklu, plānot datortīkla attīstību un aizsargāt to. Būtiski, ka sadarbībā ar klientiem ir jāizstrādā jaunas drošības stratēģijas, lai nodrošinātu visu sistēmu un datu drošību. Sekojoši galvenais projekta mērķis ir izstrādāt kombinētu, strukturizētu un universālu PIA modulāro programmu datortīklu administratoriem Baltijas valstīs, kuras pielietošana tiks uzsākta Lietuvā, Latvijā un Igaunijā, vēlāk to uzlabojot un pielāgojot, varēs izmantot arī citās ES valstīs. Kombinētās, starptautiskās PIA programmas izstrādās pieredzējuši projekta partneru speciālisti, kuri vairākus gadus jau organizē mācību procesu datortīklu administratoriem. Ar jauno, izstrādāto PIA modulāro programmu palīdzību varēs sagatavot PIA audzēkņus vairāk atbilstoši darba devēju prasībām. Datortīklu administratora programmas absolventi varēs iegūt labāk apmaksātu darbu. Tā kā Lietuvā, Latvijā un Igaunijā atšķiras mācību programmas, metodiskie materiāli, mācību priekšmeti, plānotās mācību stundas u.c., tad galvenā ideja ir apkopot citu valstu pieredzi un radīt universāli pielietojamu Baltijas valstu programmas datortīklu administratoriem, kas pamatā tiks veidota uz ITSVET pētījuma rezultātiem. Jaunā izstrādātā programmas paredz vairāk praktisku pieeju audzēkņu apmācībā, sekojoši tās varētu būt pievilcīgākas un efektīvākas audzēkņu sagatavošanā darbam uzņēmumos un organizācijās.

Projekta mērķis ir izstrādāt jaunu, kombinētu, strukturizētu un universālu PIA modulāro programmu datortīklu administratoriem, kuru sākotnēji varētu izmantot Baltijas valstīs un vēlāk pielāgojot jauno modulāro programmu varētu izmantot arī Eiropas Savienībā.

Galvenie darba uzdevumi:

- apmainīties ar labo pieredzi un izveidot modulāro programmu galveno struktūru datortīklu administratoriem profesionālajās izglītības un apmācības iestādēs;

-veikt izpēti par jaunās modulārās programmas katru sadaļu datortīklu administratoriem profesionālajās izglītības un apmācības iestādēs atbilstoši darba devēju prasībām un vajadzībām. Jaunajām programmām jābūt mūsdienīgām, modernām un inovatīvām;

-komandas dalībnieku starpā ir sadalīti darba uzdevumi un atbildība intelektuālā darba modulārās programmas katra moduļa izstrādē;

-projekta ietvaros RVT skolotāji (PIA) modulārās programmas ietvaros izstrādā 2 moduļus.

Projekta mērķa grupa: gan pedagogi, gan audzēkņi.

Projekta ilgums: 01.09.2019.-28.02.2021.

Projekta sadarbības partneri: Vadošais projekta partneris ir „Kaunas information technology school”Lietuvā.Šajā projektāPIKC "Rīgas Valsts tehnikums" un “Virumaa Traning Vocation Center” Igaunijāir sadarbības partneri.

Projektam piešķirtais kopējais projekta finansējums:€ 45522,00

Projekta kontaktpersona:

Liena Ādamsone, Projektu nodaļas speciāliste,
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mob.: +371 29366551

Latvijas Reitingi