PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Matemātikas un dabaszinātņu (izņemot ķīmiju) mācību priekšmetu skolotāju metodiskā komisija
1. E. Kazakēviča - metodiskās komisijas vadītāja,
2. A. Brēmane,
3. I. Jāvalde,
4. G. Ķere,
5. D. Rozenblate,
6. I. Griņičeva,
7. L. Silarāja,
8. L.Jursone,
9. A. Būmanis,
10. L. Vītola,
11. E. Lūrina,
12. J.Ratnieks,
13. Z.Strīgelis,
14. T.Sivačova,
15. E.Rudzīte,
16. R.Pāvulēns,
17. A. Vikuļins,
18. T.Sprancmane,
19. F.Pavlovskis.

Enerģētikas nozares profesionālo mācību priekšmetu skolotāju metodiskā komisija
1. S.Breiers - metodiskās komisijas vadītājs,
2. A.Andersons,
3. U.Heidingers,
4. R.Heimane.


Svešvalodu mācību priekšmetu metodiskā komisija
1. M. Lazdiņa - metodiskās komisijas vadītāja,
2. N. Ņižibicka,
3. S. Batura,
4. J. Žukova,
5. Z. Mamedova,
6. L. Pavāre,
7. G. Gluhova,
8. O. Dmitrijeva,
9. L. Ozoliņa,
10. K. Šilova,
11. I. Pētersone,
12. L. Preisa,
13. A. Vārtiņa,
14. N. Kovaļēviča,
15. A. Zhuchenko.

Vēstures un sociālo zinātņu mācību priekšmetu skolotāju metodiskā komisija
1. Dana Kirmuška - metodiskās komisijas vadītāja,
2. I. Tiona,
3. B. Birkāne,
4. B. Bržeska,
5. I. Jurgevica,
6. L. Sastapa,
7. H. Šimkuva,
8. A.Rekšņa.

Sporta skolotāju metodiskā komisija
1. I. Holste - metodiskās komisijas vadītāja,
2. U. Doniņš,
3. A. Vairoga,
4. J. Glazkovs,
5. A.V. Purkalns,
6. V. Bite,
7. Ģ. Magone,
8. A. Knohs.

Ķīmijas profesionālo mācību priekšmetu skolotāju metodiskā komisija
1. A.Gaidule - metodiskās komisijas vadītāja,
2. L. Rusele,
3. I. Vdoviča,
4. I. Baltiņa,
5. V. Fridrihsone.

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mācību priekšmetu skolotāju metodiskā komisija
1. J. Matvejeva - metodiskās komisijas vadītāja,
2. O.Sabanska,
3. I. Demčenko,
4. J. Kudrins,
5. I. Litvjakovs,
6. Z. Mitrenkova,
7. E. Oļehnovičs,
8. N. Pauders,
9. R. Heimane,
10. V. Sabanskis,
11. E. Stikuts,
12. M. Danne,
13. J.Suvorova.

Auto nodaļas profesionālo mācību priekšmetu skolotāju metodiskā komisija
1. E. Geislers - metodiskās komisijas vadītājs,,
2. A. Žebers,
3. A. Lagzdiņš,
4. E. Aperāns,
5. R. Rimjans,
6. G. Spruncis,
7. J. Arkls.

Mašīnbūves nodaļas profesionālo mācību priekšmetu skolotāju metodiskā komisija
1. J. Markus – metodiskās komisijas vadītājs,
2. A. Rozanovs,
3. L. Silarāja,
4. A. Svārpstons,
5. J. Garbuzs.

Kokapstrādes nodaļas profesionālo mācību priekšmetu skolotāju metodiskā komisija
1. A. Āva – metodiskās komisijas vadītājs,
2. I. Migla,
3. P. Zukulis,
4. Z. Kazanovskis.

Komerczinību un ekonomikas vispārizglītojošo un profesionālo mācību priekšmetu skolotāju metodiskā komisija
1. L.Balceraite - metodiskās komisijas vadītāja,
2. E. Blūma,
3. I. Braža,
4. B. Bržeska,
5. I. Dobele,
6. K.Freimane,
7. R.Grīnfelde,
8. A. Ivane,
9. L. Litvina,
10. K. Paipala,
11. A. Papins,
12. N. Paramonova,
13. B. Purlica,
14. I. Serjakova,
15. D. Skutāne,
16. L Surska,
17. L. Umbraško,
18. A. Zenčaka,
19. A.Zavadskis.

Drukas un mediju tehnoloģiju nozares profesionālo mācību priekšmetu skolotāju metodiskā komisija
1. Ā. Čerpinska - metodiskās komisijas vadītāja,
2. T. Grafova,
3. R. Homatova,
4. V. Niedre,
5. I. Rūtere,
6. A. Rūters,
7. M. Sjomina,
8. Dz. Šmite,
9. N. Tiltiņš,
10. J. Pavlovskis,
11. I. Bečere,
12. D. Saltā,
13. A. Timofejevs,
14. K. Paipala,
15. I. Jurgevica,
16. L. Podkalne.

Dzelzceļa nodaļas profesionālo mācību priekšmetu skolotāju metodiskā komisija
1. I.Grivane – atbild par MK reglamenta 5.1., 5.2., 5.3., 5.17., 5.19. apakšpunktos īstenojamiem pasākumiem (t. sk. vada komisijas sēdes, iesniedz komisijas plānus un atskaites);
2. J. Griņevska – atbild par MK reglamenta 5.14. apakšpunktā īstenojamiem pasākumiem;
3. N. Ivaškovska - atbild par MK reglamenta 5.4.,5.5. apakšpunktos īstenojamiem pasākumiem;
4. N. Lukjaņenoka - atbild par MK reglamenta 5.6., 5.7., 5.8., 5.9. apakšpunktos īstenojamiem pasākumiem;
5. N. Lauhina - atbild par MK reglamenta 5.10. apakšpunktā īstenojamiem pasākumiem;
6. V. Assāns,
7. J. Dārznieks,
8. M. Jakovļevs,
9. Dz. Laizāns,
10. A. Melnderis,
11. A. Strautiņš,
12. O. Šilovs.

Struktūrvienību metodiskās komisijas sadarbojas ar PIKC RVT metodiskajām komisijām.

 

Latvijas Reitingi