PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Aprogramma

RVT metodiskās dienas aprakstu skatīt šeit.

 

PIKC „Rīgas Valsts Tehnikums” Pedagogu izstrādātie metodiskie darbi 2017./2018. mācību gads skatīt šeit.

1.LATVIEŠU VALODAS UN LITERATŪRAS METODISKĀ KOMISIJA

M.Glazjeva. Mācību materiāls - Latviešu valoda, Literatūra.

3 Prezentācijas, pārbaudes darbi literatūrā, tests pašpārbaudei, 2patstāvīgie darbi, 5 pārbaudes darbi latviešu valodā.

Elektroniskie materiāli: 3 PowerPoint prezentācijas, 13 Word faili

2.MATEMĀTIKAS UN FIZIKAS MĀCĪBU PRIEKŠMETU METODISKĀ KOMISIJA

E.Kazakeviča. Mācību materiāls –Statistiska.

Elektroniskie materiāli: 2 PowerPoint prezentācijas, 1PDF fails

G.Ķere. Mācību materiāls – Matemātika.

Pārbaudes darbi matemātikā (ieskaites, patstāvīgie darbi) -nevienādību sistēmas, logaritmiskā funkcija, algebriskas izteiksmes

Elektroniskie materiāli:1PDF fails

3.KOMERCZINĪBU UN EKONOMIKAS PROFESIONĀLO MĀCĪBU PRIEKŠMETU METODISKĀ KOMISIJA

B.Purlica. 2 Metodiskie materiāli - Darba un saistību tiesības, Retorika un prezentācijas.

2 Brošūras: 6 Prezentācijas, 7 Praktiskie darbi, 6 Patstāvīgie darbi, 3 Pārbaudes darbi, 1 Kontroldarbs.

  1. Metodiskie materiāli – Darba aizsardzības apmācības moduļi (5 moduļi).

2 Brošūras: 6 Prezentācijas, 7 Praktiskie darbi, 3 Pārbaudes darbi, 11 Kontroldarbi, 5 Zināšanu pārbaudes darbi.

L.Šēra. Metodiskie materiāli - Vadībzinības

Elektroniskie materiāli: PowerPoint prezentācija

E.Blūma. Metodiskie materiāli – Datorizētā lietvedība, Dokumentu pārvaldība

Elektroniskie materiāli: 6 PowerPoint prezentācijas, 1PDF fails - Pārbaudes darbs.

4.VĒSTURES UN SOCIĀLO ZINĪBU METODISKĀ KOMISIJA

I.Tiona. Metodiskie materiāli - Kulturoloģija, 3 patstāvīgie darbi

Elektroniskais materiāli: 4 PowerPoint prezentācijas, 4 Word faili

5.DZELZCEĻA NOZARES PROFESIONĀLO MĀCĪBU PRIEKŠMETU METODISKĀ KOMISIJA

J.Griņevska. Konkursa materiāli - Kustības vadība

Elektroniskie materiāli: Word fails

I.Grīvāne. Lietišķā mehānika- Uzdevums

Elektroniskie materiāli: Word fails

6.TEHNISKO PROFESIONĀLO MĀCĪBU PRIEKŠMETU METODISKĀ KOMISIJA

A.Žebers. Mācību līdzekļi – Auto uzbūve un remonts, Lietišķā matemātika

7 brošūras.

Elektroniskie materiāli: 24 Word faili

Latvijas Reitingi