PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” Tālākizglītības nodaļa piedāvā:

 

1. vakara apmācības grupas (ar 12.klašu izglītību), 960 stundas:

-  automehāniķis;

- elektriķis;          

- mašīnbūves tehniķis;

- datorsistēmu tehniķis;

- transporta vagonu tehniķis.

2. vakara apmācības grupas (ar 9.klašu izglītību), 640 stundas: 

- vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs;

- lietvedis.

Mācību ilgums 8 vai 12,5 mēneši atkarībā no stundu skaita.

Mācību sākums 01.10.2014. Mācību maksa mēnesī EUR 85.60.

 

3. Nepilna laika (Neklātienes) apmācības forma (ar 12.klašu izglītību):

- Sliežu ceļa saimniecības tehniķis;

- Vilces līdzekļa vadītājs (mašīnists);

- Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis.

Mācību ilgums 2 gadi. Mācību sākums 01.10.2014. Mācību maksa EUR 555,00 gadā (iespēja maksāt pa mēnešiem).

 

4. Mācības eksternātā (pašmācība) – visās PIKC „RVT”  piedāvātajās profesijās.

   Mācību maksa pēc individuālās izmaksu tāmes.

 

5. Ārpus formālās izglītības atzīšana – iespēja kārtot kvalifikācijas eksāmenu visās PIKC „RVT” piedāvātajās profesijās un saņemt trešā profesionālā kvalifikācijas līmeņa apliecību.

Maksa par kvalifikācijas eksāmena kārtošanu saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr. 148 no 22.02.2011.

 

6. Mācības sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (piedāvājums spēkā arī pārējai mērķauditorijai)

Profesionālā tālākizglītība (960 stundas):

- Automehāniķis;

- Elektriķis.

Valsts valoda (120 stundas):

- atbilstoši valsts valodas prasmes pamata līmenim;

- atbilstoši valsts valodas prasmes vidējam līmenim;

- atbilstoši valsts valodas prasmes augstākajam līmenim.

Neformālā izglītība (120-150 stundas)

- Datorzinības (bez priekšzināšanām);

- Datorzinības (ar priekšzināšanām);

- Angļu valoda (bez priekšzināšanām);

- Angļu valoda (ar priekšzināšanām);

 

7. Sagatavošanas kursi 12.klases un 3.kursa audzēkņiem (valsts eksāmeniem). Sagatavo centralizētajiem vidusskolas eksāmeniem:

  • Matemātikā;
  • Latviešu valodā un literatūrā;
  • Svešvalodā;
  • Fizikā;
  • Biznesa ekonomiskajos pamatos.

 Maksa par sagatavošanas kursiem EUR 22.00 mēnesī par vienu mācību priekšmetu.

 8. Dažādi semināri zināšanu un kompetenču paaugstināšanai.

 

 

Tuvāka informācija : K.Valdemāra ielā 1c, 230.kab. vai pa tālr. 27260001, 67322825