PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Transporta pārvadājumu komercdarbinieks
Komercpakalpojumu darbinieks
Grāmatvedis
Klientu apkalpošanas speciālists

 

Transporta pārvadājumu komercdarbinieks

Apgūstot izglītības programmas „Komerczinības” terētiskās un praktiskās zināšanas var strādāt par transporta pārvadājumu komercdarbinieku, vadīt nelielu transporta pārvadājumu uzņēmumu, veikt uzņēmumos darba organizācijas, realizācijas tiesiskos, finansiālos, muitas darījumus, grāmatvedības uzskaiti, nodarboties ar komercdarījumiem, veikt dokumentu sagatavošanu un noformēšanu.

Komercpakalpojumu darbinieks

Komercpakalpojumu  darbinieks var strādāt  uzņēmumu struktūrnodaļās, kas nodarbojas ar pircēju apkalpošanu, tirgus izpēti, reklāmu,  sagādi,  projektu  izstrādi un vadību. Viņa tiešie pienākumi ir darbs ar pircējiem un piegādātājiem, tirgus analīze, lietvedības dokumentu un grāmatvedības pirmdokumentu sastādīšana.

Grāmatvedis

Apgūstot izglītības programmas „Grāmatvedība” teorētiskās zināšanas, var strādāt par bilancspējīgu grāmatvedi, ekonomistu, tirgvedības speciālistu (menedžeri) uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, izmantot progresīvu pieredzi un darba metodes savā profesionālajā darbībā. Grāmatvedis veic finansu operāciju pilnu uzskaiti, gatavo finansu pārskatus, apkopo, analizē statistikas un uzņēmuma finansiālās darbības rādītājus, seko LR likumu un citu normatīvo aktu ievērošanai un piemērošanai grāmatvedības jomā.

 

Klientu apkalpošanas speciālists

Izglītības programmā tiek gatavoti kvalificēti klientu apkalpošanas speciālisti, kas strādā dažādu nozaru uzņēmumos, informē esošos un potenciālos klientus par uzņēmuma produktiem un pakalpojumiem, piedalās mārketinga pasākumos, lieto specializētās datorprogrammas un elektroniskus sakaru līdzekļus klientu apkalpošanas procesa nodrošināšanā un dokumentēšanā, veic sniegto pakalpojumu finanšu operācijas, aizpilda finanšu dokumentus un izstrādā dažāda veida pārvaldes dokumentus. 

Latvijas Reitingi