PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Par mērķstipendiju sadalījumu pēc janvāra mācību rezultātiem

Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības attīstības aģentūras vienošanos Nr. 2009 / 0001 / 1DP / 1.2.1.1.4 / 08 / IPIA / VIAA / 001 par Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4. apakšaktivitātes projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” īstenošanu un PIKC Rīgas

Par mērķstipendiju sadalījumu pēc decembra mācību rezultātiem

Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības attīstības aģentūras vienošanos Nr. 2009 / 0001 / 1DP / 1.2.1.1.4 / 08 / IPIA / VIAA / 001 par Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4. apakšaktivitātes projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” īstenošanu un PIKC Rīgas

 

Par mērķstipendiju sadalījumu pēc novembra mācību rezultātiem

Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības attīstības aģentūras vienošanos Nr. 2009 / 0001 / 1DP / 1.2.1.1.4 / 08 / IPIA / VIAA / 001 par Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4. apakšaktivitātes projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” īstenošanu un

Par mērķstipendiju sadalījumu pēc oktobra mācību rezultātiem

Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības attīstības aģentūras vienošanos Nr. 2009 / 0001 / 1DP / 1.2.1.1.4 / 08 / IPIA / VIAA / 001 par Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4. apakšaktivitātes projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” īstenošanu un PIKC Rīgas

Mērķstipendijas piešķiršanas nolikums

Profesionālās izglītības kompetences centra

Rīgas Valsts tehnikuma izglītojamiem

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitātes

„Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”

projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”

( Vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001 ) īstenošanai

Mērķstipendijas piešķiršanas nolikums skatīt pie pievienotajiem dokumentiem

Statistika 2012./2013. skat. pievienotajos dokumentos.

Latvijas Reitingi